Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2017 > 08

Kära vänner,
Bifogat  finns Ständig böns nyhetsbrev för två veckort - och jag har  varit noga med att bifoga dem den här veckan !! Jag kommer till Fatima på torsdag morgon och kommer inte vara tillbaka  förrän till den 10:de, så jag skickar dem för  två veckor framåt. Jag kommer att be för er i Fatima, att Gud, genom vår moder Marias förböner fortsätter att välsigna er och er familj och dina vänner. Vänligen be för mig och alla dem som jag kommer att vara tillsammans med  under den här tiden.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
 Förra veckan skickade jag dig ett mail där jag sa att jag bifogade två delar av nyhetsbrevet eftersom jag skulle vara borta till idag. Ett par kontaktade mig för att säga att det inte fanns några bilagor, så när jag kollade ikväll upptäckte jag att det var så. Jag är ledsen för det. Den här gången bifogar jag även nyhetsbrevet för den kommande veckan. Gud välsigne er.
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
 Förra veckan skickade jag dig ett mail där jag sa att jag bifogade två delar av nyhetsbrevet eftersom jag skulle vara borta till idag. Ett par kontaktade mig för att säga att det inte fanns några bilagor, så när jag kollade ikväll upptäckte jag att det var så. Jag är ledsen för det. Den här gången bifogar jag även nyhetsbrevet för den kommande veckan. Gud välsigne er.
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
 
Ni är i mina tankar och böner igen,denna tisdag morgon när jag förbereder mig för att skicka er detta veckovisa nyhetsbrev "Ständig bön för äktenskap och familj". Jag hoppas att ni får en bra semester vid denna tidpunkt. Jag täcker för närvarande upp för Fr. Oliver Crilly så att han kan delta i sin årliga Stenhuggar  workshhop med Paddy & Monica Roe i Wexford. Jag hoppas att han inte får för många blåsor på händerna !!
Tack för alla era bidrag och insatser för mig. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och glädje.
Johnny

Läs hela inlägget »

Söndag 9 - 15  juli  - Kom till mig alla och jag ska ge er vila
 
"Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade och jag ger dig vila." Hur mycket behöver vi inte  höra det här orden från Kristus idag och ta till oss dem. Vi har aldrig haft så många tidsbesparande maskiner som borde göra livet lättare och roligare för oss, och ändå har vi aldrig varit så upptagna! Människor tycker det är så svårt att slappna av och vara tacksamma för alla underbara saker i livet. Vår värld behöver bevittna  människor som är villiga att ta tid för sina kärleksrelationer på sätt som säger att detta är den viktigaste delen av livet. Vi ger detta vittnesbörd bara genom att ta oss tid till söndagsmässan,  men det är så viktigt att vi verkligen tar oss tiden och inte bara rusar in och ut igen. Vi ger detta vittne som gifta par som  regelbundet tar sig tid för sina förhållanden, särskilt genom att förkovrar sig genom att gå kurser som hjälper dem att växa i kärlek. Vi ger detta vittnesbörd när föräldrar  regelbunden  avsätter tid till sina barn i stället för att andra tar hand om dem hela tiden.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

 2 juli - 8 juli  - De välkomnande Kristus
"Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig." Är det inte ett underbart uttalande att höra, men mycket svårt att verkligen tro. Jesus identifierar sig helt med oss ​​i all vår svaghet och mänsklighet. Vår trosuppgift är att identifiera oss fullständigt med honom. Och vi gör det genom kärlek. När vi idag tittar på församlingen som samlar sig för eukaristin ser vi helt vanliga människor av alla slag. Den djupaste verkligheten av det vi ser är att vi är Kristi levande närvaro. När vi tittar på våra hem och familjer ser vi personer som lever helt vanliga liv som består av glädje och kamp, och ändå är hemmet för var och en av oss en plats där Kristus lever på grund av oss. Och när vi tittar på våra gifta par ser vi kvinnor och män som har lovat varandra trohet, men som ofta behandlar sitt äktenskap som bara en annan del av deras liv. Äktenskapets sakrament är ett av de bästa sätten som Kristus återlöser världen idag.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »