Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 03

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för uppdraget i Lower Morne. Det gick väldigt bra, Gud vare tack. Vi fick ett mycket bra gensvar från människorna där och det infann sig en verklig känsla av glädje och hopp inför framtiden. Brendan Keane och jag åker på ett annat församlingsuppdrag den kommande veckan, som börjar på lördag den 23 och slutar på söndag 31 mars. Återigen ber jag om era förböner för Ballynahinch Parish, Co. Down, i Dromore Stift, att denna vecka kommer att bli en tid med förnyelse av hopp och glädje för dem och för oss.
På grund av detta uppdrag skickar jag åter två omgångar av bön för äktenskap och familjeliv. Ibland har vi inte bra internetuppkoppling och jag vill att ni ska få dem under de två veckorna som följer. Jag kommer att be för er varje dag under uppdragsveckan. Må Gud fortsätta att välsigna er och era familjer och alla era nära och kära med riklig nåd.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
I morgon är askonsdag, vilket är början på en ny fastemånad!! Jag hoppas att ni är redo för den. Jag ser fram emot den själv samtidigt som jag också ser det som ett ytterligare bra tillfälle att växa i min tro på Kristus som vår frälsare och i hans död och uppståndelse som det ultimata tecknet på Guds extraordinära kärlek för oss. Det är också en tid för oss alla att växa i vår kärlek till varandra och i en övertygelse om hur viktigt det här är för kyrkan idag och för den värld vi lever i.
Jag skickar er två omgångar av nyhetsbrevet idag eftersom jag åker på ett församlingsuppdrag till Lower Morne på lördag och vet inte om det kommer att finnas tillgång till internet där jag bor nästa vecka. Vänligen be för Fr. Brendan Keane och mig, att det kommer att gå mycket bra för församlingen den här veckan som kommer. Jag kommer att be för er och era familjer varje dag i veckan om att Gud ska fortsätta att välsigna er med glädje och frid.
Johnny

10 - 16 mars, Jesus är Herre
An­den drev ho­nom ut i öknen, och han var i öknen fyr­tio da­gar och sat­tes på prov av Sa­tan." När vi börjar fastan, kommer vi i kontakt med de grundläggande frestelserna i det mänskliga livet som kan leda oss till katastrof. Den första av dessa är stolthet. Det betyder inte att vi trivs bra, men tänker på oss själva som det enda och viktigaste i våra liv.
Under denna tid är vi inbjudna att omfördela våra prioriteringar igen. Den andra frestelsen är att makt som gör att vi vill bevisa att vi är bättre än andra. Den enda kraft som vi bör utöva som Kristi anhängare är kärlekens kraft genom vilken vi glömmer oss själva, dör bort från oss själva så att andra kan ha liv. Fastan är också en tid för att förändra vårt sätt att leva som inte överensstämmer med Guds vägar, eftersom den tredje frestelsen är presumtion. Gud respekterar våra val och belöningar och straffar oss i enlighet därmed.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att förstå meningen av din sons död och uppståndelse
genom vår efterlevnad av fastan
och lär oss att reflektera över den i våra liv
i egenskap av att vara ett gift par.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör oss värdiga din kärlek.
Låt våra ansträngningar att älska varandra i äktenskapet
hjälpa till att förändra våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Kvälls och nattbön tillsammans

Fader, du ökar vår tro och hopp och fördjupar vår kärlek.
Hjälp oss att leva genom ditt ord som gifta
och att söka Kristus som vår väg, vår sanning och vårt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är ursprunget till er kärlek i äktenskapet? Återkalla  dessa i minnet under veckan och förnya romantiken från dessa dagar.
För andra: Hur kan du hedra dina föräldrar, även de som har dött, på ett speciellt sätt i veckan?

Läs hela inlägget »