Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 04

Kära vänner!
Herren är verkligen upptånden, halleluja, halleluja. Jag älskar den här trosbekännelsen som vi uttrycker hela veckan. Det ger en stor glädje i mitt hjärta. Jag ber att vi alla skulle kunna gå in i den underbara sanning som ges till oss och att våra liv skulle förnyas i hopp och glädje.
Bifogat är den här veckans nyhetsbrev, som är mycket viktigt, den här gången, som alltid!! Vi kommer aposteln Thomas, populärt känd som Thomas tvivlaren mycket nära. Thomas krävde att han skulle få se hålen i Kristi kropp och att han skulle få sätta sin hand i Kristi sida innan han skulle tro. Jesus låter honom göra just detta. Vårt problem är ofta att vi ser de hål som finns där och blir upprörda. Kristus är inte bara återuppstånden, utan han lever i denna kropp, kyrkan, svaga och syndiga som vi är. Det är han som ger oss vårt liv.
Ni är i mina böner som alltid, att Gud ska fortsätta att välsigna er med glädje i er kärlek och i era familjer. Glad påsk. Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Jag önskar er alla  inför nästa vecka och veckorna och månaderna framöver en väldigt glad påsk- även om det i morse såg ut mer som jul än påsk, när man tittade ut genom fönstret!! Jag gillar den här tiden på året väldigt mycket. Dagarna förlängs hela tiden; vädret lovar att bli bättre, känslan av Kristi uppståndelse ligger i luften och människorna mår i !alllmänhet bättre
 
Men, vi har fortfarande Stilla veckan  framför oss att fira. Det här är en underbar vecka i vår vandring med Kristus då vi vandrar med honom genom hans lidande och död med  insikten av hans uppståndelse och det stora under som det innebär. Ni kommer att vara i mina böner varje dag denna vecka att bortom allt detta och hos oss alla, att Herren kommer beröra våra hjärtan och ge en allt större tro och ett större hopp, att föra ut till världen vi lever i. Jag kommer att be för er att Herren kommer att göra er kärlek till varandra allt större  i äktenskapet och familjelivet så att världen genom er kärlek och Guds kärlek kan bli en bra plats för oss alla.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Detta är det sista utskicket av ”Bön för äktenskap och familjeliv” det här året innan påsk. Det är svårt att tro att fastetiden nästan är över och att vi snart kommer fram till påsktiden. Det är dock  viktigt, att vi  inte gå vidare riktigt än, eftersom vi  har den viktigaste veckan av vår trosresa framför oss. Försök att göra det mesta av den för kyrkan skull i din församling, i ditt äktenskap, i din familj och för världen vi lever i.
Ni kommer att vara med mig i mina böner som alltid, att Herren ska hjälpa var och en av oss att komma närmare honom så att vi kan bli stärkta av hans kärlek, under veckorna och månaderna framåt så att vi talar hans ord till varandra och till vårt samhälle. Be också för mig i era böner. Må Gud välsigna oss alla med frid,  glädje och fröjd.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack så mycket för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i Ballynahinch, Co. Down. Gud vare tack, för det gick riktigt bra. Vi fick ett mycket bra gensvar på alla evenemangen i veckan och det infann sig en verklig känsla av glädje i slutet av den. Vänligen fortsätt att be för dem, att de nu kan bygga vidare på vad som uppnåddes under uppdraget.
Bifogad är min nyhetsbrevet för nästa vecka. Jag hoppas det kommer att vara till hjälp för er. Jag njuter av möjligheten att tänka på er och ber för er varje vecka när jag förbereder denna bön för äktenskap och familjeliv till er. Ni är i mina böner varje dag, att Gud alltid ska välsigna er och alla era nära och kära. Vänligen be för mig också.
Johnny  

Läs hela inlägget »