Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 10

Kära vänner!
När jag sätter mig för att skriva till er idag är jag mycket medveten om ett antal människor jag har träffat under de senaste dagarna - vanliga, underbara människor, kvinnor, män, barn - och jag är förundrad över hur Gud aktivt arbetar runtomkring oss. När jag också tänker på er har jag samma känsla av förundran och tacksägelse. Det är ett fantastiskt privilegium att få bli välsignad med vår tro. Tacka Gud för hans kärlek.

Medskickat är mina inlägg för den kommande veckan, trettioförsta söndagen under året. Det är också berättelsen om Kristus som arbetar bland människor som han älskade och som hade svårt att tro att de kunde bli älskade. Jag hoppas att ni kommer att uppleva en och samma glädje när ni arbetar er igenom detta program med varandra.

Ni är i mina böner varje dag. Tack för förmånen av att få vara en del av era liv och er kärlek. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära dag för dag. Be för varandra och för mig på denna resa.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag är ledsen att det här kommer en dag senare än vanligt den här veckan. Jag var i Donegal i några dagar och besökte min familj. Jag hoppas att detta inte orsakar er besvär. Det var underbart att få vara med mina systrar och bröder och deras familjer. Tack och lov, mår alla bra.
Bifogat är mitt inlägg för nästa vecka, trettionde söndagen under året. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för dig, din familj och din församling. Det berör något mycket viktigt för oss alla - vikten av att växa i ödmjukhet i närvaro av varandras kärlek på grund av att vi känner Guds stora kärlek till var och en av oss.
Ni är i mina böner varje dag som alltid. Må Guds välsignelse vara med er och alla dem ni älskar. Fortsätt att be för mig och även för alla som får detta e-postmeddelande varje vecka. Jag ber också om era förböner för ett par ungdomar som jag träffade nyligen. De lider mycket av mobbning och trakasserier och tycker att livet är mycket svårt. Tack!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är mitt i ett Triduum för att hedra St. Gerard Majella i Clonard för närvarande. Det är underbart att se så många unga familjer här som firar ett nytt liv och hedrar detta Redemptorist-helgon som är  havande kvinnors skyddshelgon. Vänligen be för alla kvinnor och par som förväntar sig ett barn just nu, så att Gud må välsigna dem med hälsa och hopp i den växande och det tråkiga godkännandet av aborter.
Jag bifogar mina utskick för nästa vecka. Huvudtemat för det är kraften och vikten av bön, särskilt i familjelivet. Jag hoppas att ni tycker att det är användbart för er själva och för er församling.
Ni är i mina böner som vanligt, att Gud  fortsättningsvis välsignar er med en allt större kärlek till varandra och ett starkare engagemang för vår tro på Jesus Kristus. Tack för dina böner för mig.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Veckorna verkar gå mycket snabbt för närvarande - de säger att det är ett gott tecken på att jag tycker om saker och ting!! Jag hoppas att ni och alla era nära och kära har det bra och att ni är säkra från alla hotande stormar.  Bifogat hittar ni mina inlägg för nästa vecka, 28 söndagen under året. Temat är vikten av tacksamhet i våra liv och särskilt i våra relationer i äktenskap och familjeliv. Det finns så mycket att vara tacksam för. Tyvärr finns det också så mycket att klaga över! Det senare är det som tar mycket av vår tid.
Nästa vecka har utmaningen att vända detta och fokusera på att utveckla en inställning av tacksamhet - och kanske kan vi öva på det den här veckan också!!

 Jag har blivit ombedd att be böner för Theresa som just har diagnostiserats med cancer i hennes äggstockar och hennes livmoder. Må Gud vara med henne i veckorna och månaderna framöver för att få henne genom detta lidande, och att Gud välsignar hennes familj och vänner så att de också kan hjälpa henne genom denna tid till läkning och frid.  Ni är i mina böner som alltid. Må Gud välsigna er alla  och era nära och kära i den kommande veckan. Fortsätt be för mig och för alla andra som får detta e-postmeddelande.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Idag börjar vi oktober månad. För vissa är detta ett säkert tecken på att vintern inte är långt borta. För andra är det ett välkomnande tecken på att vi kan börja förbereda oss för halloween och kanske till och med jul!! För oss som katoliker är dock idag den första dagen oktober med böneintentioner ommissionsverksamheten i världen. Påven Francis har bett oss att göra detta till en speciell månad i år på så sätt att vi alla är missionärer i världen, - för att föra evangeliets glädje till våra hem och familjer och genom våra nära kärleksrelationer och att genom dem föra ut den glädjen till det samhälle vi  lever i.
Jag hoppas att den bifogade filen kan hjälpa till att svara på den kallelsen.
 
Bifogat är mina böner för nästa vecka. Guds ord ber oss att skaka av oss vår slöhet i hur vi lever ut vår tro och vår kärlek så att vi visar oss som ett folk med ett hopp.
Låt detta bidrag vara till hjälp för er att lyssna på denna kallelsen  i ditt äktenskap och familjeliv och i din församling. Ni är i mina böner. Be också för mig. Gud välsigne er alltid.
 Johnny

Läs hela inlägget »