Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 02

Kära vänner!
I morgon, Askondsagen, börjar vi fastetiden.  Vi markerar dess början genom att få aska på våra pannor med dessa eller liknande ord: "Vänd dig bort från synd och vara trofast mot evangeliet".  Fastan är inte ett mål i sig utan snarare en sex veckors förberedelsetid inför påsk - sex veckor då vi uppmanas att förbereda oss för att tro mer fullkomligt och energiskt på vad som är nästan otroligt - att Kristus Guds Son dog för oss och hela mänskligheten och hela skapelsen på Korset och att han uppstod från de döda och lever nu mitt bland oss.  Fastan är tänkt att vara ett äventyr i livets och kärlekens underverk.
Bifogas är mitt bidrag för den första veckan av fastan.  Under varje vecka kommer vi att bygga vidare på detta för oss själva och särskilt för er som gifta, som familj och som Kristi lärjungar.  Jag ser fram emot att vara med er på detta äventyr och ber att vi vecka för vecka alla kommer att växa i tro, i hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner som alltid.  Fortsätt att hålla mig i era böner också.  Och be för alla som använder detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat finner ni mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Fokus för detta Guds ord handlar om att utveckla andan i vår tro, hopp och kärlek snarare än att bara nöja sig med dessa skyldigheter.  Detta är så viktigt, särskilt för livskvaliteten i äktenskap och familjeliv, men också i samhället som Kristi levande närvaro i världen.
Jag kommer att be för er alla under hela veckan att denna anda av lycka och glädje och även äventyr kommer att vara i er för att ge stor lycka och enighet till era hem och samhällen.  Fortsätt att be för mig och be också för varandra så att Gud kan förhärligas.  Gud välsigne er och alla era älskade alltid.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för oss Redemptorister när vi var tillsammans för vår årliga reträtt.  Det var en mycket trevlig och tillfredsställande tid för mig och för de flesta, om inte alla, av oss.  Det var också bra för mig att vara tillbaka i Esker för ett par dagar där jag tillbringade så många underbara år av mitt liv.  Förresten, om du glömde att be för oss förra veckan kan du fortfarande göra det denna vecka och dina böner kommer att välkomnas!
Bifogas är mitt bidrag för nästa veckas bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev.  Återigen är det ett så viktigt Guds ord för oss alla där vi kan uppleva den tillgivenhet Kristus har för oss och inspirera oss att växa i tillgivenhet för varandra, särskilt i ditt äktenskap och familjeliv.  Du kommer att vara i mina böner under hela veckan att er kärlek till varandra kommer att växa och blomma.  Gud välsigne er alltid
Johnny

Läs hela inlägget »