Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 03

Kära vänner!
Ni är i mina tankar och böner varje dag om att Gud ska vara med er genom denna mycket svåra tid och att skydda er och ge er tröst, frid och hopp.

Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka som är den stilla veckan. Det är den främsta veckan i vår kristna tro.  Försök att göra det bästa av den för er själva och för dem ni älskar.  Följ med Kristus på hans resa, inte bara genom ett väldigt hemskt fysiskt lidande, utan också en känslomässig och psykisk förödelse in i döden och vidare till uppståndelse.  Genom att göra detta kan vi upptäcka att han reser med oss genom denna mycket märkliga tid av coronavirus vilket har en sådan effekt på oss och på hela mänskligheten just nu.
 
Låt oss be för varandra och be med varandra under denna vecka, i vetskap om att Kristus kommer att föra oss igenom allt detta till nytt hopp och ett nytt liv.  Ni kommer med all säkerhet att vara i mina böner.  Håll mig i era.  Må Gud förena oss alla i tro, hopp och kärlek.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Även om allt rent praktisk  är nerstängt, gäller det inte för e-post!  Ni är alla  mina tankar och böner vid denna tid som vi alla kämpar med de förändringar som har uppkommit i varje aspekt av våra liv.  Det är en svår tid men också en mycket intressant tid som kommer att lföra oss till något mycket bättre i det långa loppet.
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Det är mycket relevant för oss i den nuvarande situationen och det behov som vi alla har av varandra, särskilt i äktenskap och familjeliv.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.  Jag kommer att be för er varje dag som alltid att Gud ska välsigna er med glädje och frid och håller er och alla era nära och kära fria från all skada.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni är alla i mina böner mer än någonsin när vi nu står inför de utmaningar som de närmaste veckorna och månaderna kommer att föra med sig.  Det är en mycket konstig tid för oss alla.  Må Gud låta stora ting komma ut ur detta för den värld vi lever i och för kyrkan som är vi , och för alla våra medmänniskor.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp och uppmuntrande för er själva. Var säker på mina böner för er och alla era nära och kära om att Gud ska skyddade er från all skada vid denna tid och hålla er nära hans hjärta under den kommande veckan.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
Jag ber mycket om att ni och alla era nära och kära kommer att bevaras från Covid  19.  Vi kan  åtminstone säkert fortsätta att vara i kontakt med varandra via e-post!
Bifogad hittar ni mitt bidrag för nästa vecka, den tredje veckan i fastan.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för era relationer och även att det kommer att vara en källa till uppmuntran för den situation vi befinner oss i för närvarande. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner under den kommande veckan om att Gud ska välsigna er och alla era närmaste.  Be för mig och för varandra att Herren välsignar oss och håller oss skyddade från all skada.Tack så mycket.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är nu en vecka in i fastan och tack gode Gud så är allt så långt bra för mig.  Jag har under den här veckan mer eller mindre hållit de fastelöften som jag gjorde. Jag fann dem till stor hjälp för mig själv.  Trots det var jag mycket glad över att söndag inte ses som en del av fastan, i vårt system.  Jag njöt av ett glas vin och ser redan fram emot nästa söndag!
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa vecka, den andra veckan i fastan.  Temat för denna vecka är så viktig - "Herre det är underbart för oss att vara här".  Allt vi gör under denna fastetid, men också  i alla tider, måste fokusera på att göra detta till en verklighet i våra liv för oss själva och för varandra.  Det handlar inte om att göra oss själva eländiga och på grund av detta föra elände i livet till dem vi lever med!  Det handlar om glädje på grund av Kristi närvaro i oss och bland oss.
 
Jag önskar er en glädjefull andra vecka i fastan.  Ni kommer att vara i mina böner under hela veckan.  Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »