Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 04

Kära vänner!
 Med detta mejl kommer vi in i maj månad - och fortfarande är samhället nedstängt!  Fortfarande ser det ut som detta kommer att pågå ett tag till. Jag hoppas att ni klarar av det och kanske till och med kan dra nytta av det på många sätt. Liksom alla andra, skulle jag vilja se slutet på det hela, men tack och lov går det bra för mig under den här tiden. Det goda vädret har inneburit en hel del frisk luft för mn del varje dag vilket är en välsignelse, och jag finner mig själv bedjande mer än vanligt eftersom jag har tid för det. Inte en dålig sak alls!
                                                                                                     
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Temat för detta – livets överflöd – vilket är mycket lämpligt för vår situation idag. Den här tiden måste vi använda för att hjälpa oss mot det överflöd  i livet som Jesus önskar för oss. När ni arbetar med detta tillsammans och ber för varandra om det och för er familj och gemenskap, ska ni vara ni säkra på att ni ockå är i mina böner varje dag.
 
Må Gud hålla er och alla era nära och kära fria från skador från detta virus och alla andra sjukdomar. Och må Gud föra oss alla säkert fram till en bättre tid snart.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har varit i mina tankar och böner varje dag sedan jag skrev till er vid den här tiden förra veckan.  Jag litar på och ber att allt går bra för er och för alla dem ni älskar.  Pandemin går fortfarande hårt runt omkring oss.  Det finns en hel del sorg och lidande på grund av det och jag ber för alla dem som lider förlust och som går igenom mycket oroliga tider på grund av någon älskad som har viruset.

Jag skickar min reflektion för nästa söndag och den kommande veckan.  De är mycket passande på grund av allt som pågår. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och er familj och vänner.
 
Jag försäkrar er om mina böner varje dag.  Håll mig i era.  Må Gud fortsätta att välsigna oss alla med hälsa och frid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det har varit en konstig men mycket bra vecka sedan jag senast skrev till er.  Vi har firat stilla veckan och päsken på ett sätt som vi aldrig firat den förut – förenade tillsammans online med väldigt många människor. Jag vet att många av er själva var en del av vårt firande här i Clonard och jag kände mig mycket nära er genom att veta det.  Tack för er tro och kärlek som ger mig ett säkert tecken på hopp.
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni finner det till hjälp för er själva, er familj och er församling. Det blir ytterligare en vecka av nedstängning.  Det kan också vara en vecka med den helige ande närvarande runt omkring oss.  Fortsätt att bygga er kärlek till varandra så att, när detta är över,  er kärlek kommer att vara starkare än ni någonsin trott. Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan.  Må Gud hålla er och oss alla säkra från att skada och nära Guds hjärta.
Johnny
PS Du kan förena dig med oss när som helst online på: www.clonard.com

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med detta mail ser vi fram emot påskdagen och påskveckan.  Hur annorlunda det än ser ut i år jämfört med något annat år som vi känner till sedan tidigare, så får vi ändå som troende, i Jesus Kristus, tänka i termer av en glad påsk och en glad påskvecka, eftersom vi firar Kristi nya liv i hans uppståndelse. Det kan vara svårt för oss att se någon ljusning vid horisonten på grund av allt som händer med corona-viruset både här och över hela världen, men vår tro lär oss att Kristi uppståndelse sker ändå och kommer att segra.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för er församling.  Det är i dessa nära relationer i äktenskap och familj och i församlingen som vi både kan uppleva tro och hopp genom kärleken och även bidra till att denna erfarenhet kommer andra till del.
Ni kommer att vara i mina böner som vanligt att Gud ska vara med er för att hålla er och alla era nära och kära säkra från alla skador och att ni får vara nära varandra och Gud i Kristus.  Tack för era böner för mig.  Glad påsk.
Johnny

Läs hela inlägget »