Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 09

Kära vänner!
Jag kunde inte vara i kontakt med er förra veckan, men ni var mycket i mina tankar och böner. Jag hoppas att ni fick båda veckornas bön för ”Bön för äktenskap och familjeliv” som jag sände tillsammans förra veckan och att de har varit till hjälp för er. Jag hade en bra vecka i Donegal med min familj. Det var verkligen trevligt att få träffa dem alla igen efter så många månader. Jag känner mig utvilad nu för de kommande veckorna och månaderna.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan därefter. Som alltid skickar jag det till er med kärlek och med förhoppningen att detta bidrar till ert välbefinnandet i ert äktenskap och familjeliv. Jag håller er i mina böner varje vecka. Tack för att ni bad för mig och för varandra. Gud välsigne er  alltid och alla era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag skickar er två veckor av "Bön för äktenskap och familj" den här veckan, eftersom jag hoppas att kunna komma till Donegal på fredag och kommer då att vara borta nästa vecka. Jag ser fram emot att få träffa min familj i ett par dagar eftersom jag inte har varit där på över åtta månader nu.
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bönerna och reflektionerna till hjälp för er själva under de kommande två veckorna. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska välsigna er och era familjer samt era vänner och hålla er säkra från all skada. Fortsätt att be för mig och för varandra under denna tid av svårigheter och möjligheter.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för ”Bön för äktenskap och familjeliv” för nästa söndag och den kommande veckan.. Som ni vet används reflektionen också av vissa i deras församlingsnyhetsbrev. Jag hoppas att ni finner detta till hjälp för er själva och ger er ny energi för den kommande veckan.
Temat är Kristi uppmaning till oss om att ständigt förlåta varandra, så att vi ska finna frihet och frid i våra liv och även ge samma frihet och frid till andra, särskilt de som står oss nära i äktenskapet och familjelivet. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att ni kan finna Kristi närvaro i era kärleksrelationer och kraften i Kristus för den värld där ni lever. Fortsätt att be för mig och för varandra. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat finns mitt bidrag för ”Bön för äktenskap och familjeliv”  för nästa söndag och den kommande veckan. Reflektionen i detta kan också användas till din församlings nyhetsbrev!! Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er och era liv i kärlek och tro på ditt äktenskap och / eller familj och i din församling.
Jesus lovar att vara med oss varje gång vi är tillsammans - i själva verket gör  vår närvaro med varandra honom närvarande i vår äktenskapsvärld, familjen, församlingen och samhället. Jag tycker att det är en fantastisk tanke och ett extraordinärt privilegium.
Försök att uppskatta dina kärleksrelationer mer och mer och  gör allt du kan för att bygga upp dessa relationer till att bli så glada och levande som möjligt, under den kommande veckan.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan. Var vänliga och håll mig i era. Må Gud välsigna oss alla med hälsa och lycka och hålla oss alla säkra från Covid-19.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »