Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 10

Kära vänner!
Med detta mejl ser vi fram emot början av november och den underbara chansen  som vi har, under nästa månad, att bli medvetna om de betydande människorna som har gått före oss på livets resa i tro och kärlek. Vi gör detta inte bara för att beundra dem utan också för att bli medvetna om den rikedom som finns hos alla dem som är nära oss i dag i äktenskapet och familjelivet.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade dokumentet till hjälp för er själva den kommande veckan. Ni kommer att vara i mina böner att Gud ska upplysa er och fylla er med glädje och frid, allt eftersom ni växer i tacksamhet för allt som ni har i varandra. Fortsätt att be för mig och för alla dem som deltar i detta program och för alla gifta par och familjer. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

 
Kära vänner!
De flesta av oss är återigen i lockdown på ett eller annat sätt. På grund av detta är vi uppmanade att klara oss på våra egna medel mer och mer. Det finns ett passande Guds Ord för oss för nästa söndag och veckan efter och det handlar om Kristi kärleksbud till Gud och kärleken till varandra. Det är de största hjälpmedlen av alla, och vi har dem. Det är upp till oss att använda dem och utveckla dem!
Bifogat är mitt bidrag för den kommande veckan. Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er att växa i er kärlek och engagemang under den kommande veckan. Ni kommer att vara i mina böner att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er säkra genom denna tid tills det kommer bättre tider. Tack för era böner för mig och för varandra. Fortsätt med dessa böner. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Nyheten kring Covid-19 blir allvarligare för varje dag. Jag hoppas och ber att du och alla dina nära och kära är säkra från det och också från alla biverkningar, särskilt i ditt äktenskap och familjeliv. Det kan orsaka en hel del spänningar mellan dem som är nära varandra och det är så viktigt att hålla er kärlek relationer klar och levande.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna ny inspiration från det och att när ni arbetar er genom veckan med detta, kommer att finna stor frid och glädje. Ni kommer att vara i mina böner som jag så ofta har sagt till er. Må Gud välsigna er och alla dem du älskar och hålla er säkra i hans vård. Tack för era böner för mig och för varandra.  Fortsätt med dem. 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar ni mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Guds ord ger ett helt annat sammanhang i våra liv, ett som vi måste lyssna på. Det sammanhang vi har för närvarande utifrån allt som händer  i och med spridningen av Covid-19 och uppmaningarna till nya restriktioner kan ge en känsla av förtvivlan och ångest. Guds ord handlar om anden och det är också mycket viktigt sak för anden kan vara fri även när vi är begränsade fysiskt och  det måste vi också förhålla oss till det.
Ni är i mina böner varje dag om att Gud ska hålla er och alla era nära och kära säkra från viruset och dess många olika effekter. Men jag ber också att Gud ska lyfta er ande genom er kärlek till varandra och den glädje som kan hittas i er kärlek och ert liv som ni lever för varandra. Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta program för gifta par på så många olika platser. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »