Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 07

Kära vänner!

Det är ett par veckor sedan jag senast skrev till er. Under tiden har jag haft tio underbara semesterdagar i Donegal, där jag besökte min familj. Vi hade en värmebölja!! Det var väldigt trevligt och också vilsamt för mig – och jag hoppas att det var det för dem också!! Ni var i mina böner varje dag under den tiden och det var samtidigt också ett nöje för mig. 
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Återigen är det en uppmaning till oss alla att arbeta med våra prioriteringar i livet för att leva livet fullt ut. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och därför kommer det i sin tur att vara till hjälp för kyrkan och samhället. Ni kommer också att vara i mina böner varje dag under denna tid. Må Gud välsigna er i era äktenskap och/eller i era familjeliv. Må Guds välsignelse vara med kyrkan över hela världen och göra oss till ett glädjens och kärlekens folk.
 
Söndagen är också festdagen för St. Alphonsus, grundaren av Redemptoristerna, den församling som jag tillhör. Kanske kan ni be för oss på söndag och genom veckan att vi må växa i glädjen av vårt kall och att också många andra kan ansluta sig till oss under de kommande åren. Tack för era böner och för er inspiration.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Den här veckan skickar jag två veckor av ”bön för äktenskap och familjeliv” och nyhetsbrevet för de kommande två veckorna. Jag kommer att åka till Donegal på fredag till söndag 25 juli och kan kanske inte att kunna skicka den för den ”17 söndagen under året”,  till er därifrån – man vet ju  aldrig!! Så   för säkerhets skull gör jag gör det nu, för att vara säker.

Även om jag kommer att vara på semester där, kommer jag fortfarande att be för er varje dag så att Gud må välsigna er och alla dem ni älskar. Må Gud hålla er och oss alla säkra under de kommande veckorna och månaderna. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i er kärlek till varandra och i ert liv i tro. Utmaningen i Guds Ord är att titta på de gränser vi sätter, antingen medvetet eller på annat sätt, för att leva ut de stora gåvor vi har fått av Gud för vår egen lycka och för det goda i världen omkring oss i familj och samhälle.
 
Ni kommer att vara i mina böner som alltid under denna tid. Jag tackar Gud för er och ber Gud välsigna er och alla de ni älskar. Må Gud hålla oss alla säkra under denna tid när alla försöker återgå till ett mer normalt liv, men ändå är viruset fortfarande med oss!! Tack för era böner för mig. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »