Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 03

Kära vänner!

Den fruktansvärda invasionen av Ukraina fortsätter dag efter dag. De fruktansvärda bilderna av förstörelse och hjärtskärande nöd fortsätter att fylla våra skärmar och våra sinnen och hjärtan, men vår bön fortsätter också varje dag för folket där och för ryssarna att de kommer att ändra sig och stoppa blodbadet.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/ eller nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Som alltid, hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er i era kärleksrelationer i äktenskap och familjeliv och även som en del i kyrkans församlingar. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan så att Gud kan välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje och, särskilt genom denna tid, med hopp. Be för mig och för varandra. Tack.

Johnny
SENASTE NYHETER

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag har i dag svårt att tänka på något annat än på Ukrainas folk som utsätts för den fruktansvärda förödelse som den ryska armén och dess vapen utsätter dem för, timme efter  timme. Må Gud vara med dem för att föra dem genom denna hemska tid. Må Gud vara med president Putin och hans folk för att få dem att totalt ändra sig och få dem att stoppa detta blodbad.

När vi låter Guds Ord göra oss fokuserade på våra egna liv under den kommande veckan kan vi fördjupa vår egen känsla av varandras helighet och av de relationer mellan äktenskap och familjeliv som är viktiga i våra liv. Må Guds Ord hjälpa oss att inse att vi alltid står på helig mark och lever våra liv i vördnad och respekt och ödmjukhet.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Guds välsignelse ska vara med er och alla dem ni älskar och ge er frid och glädje. Fortsätt att be.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den, för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Jag hoppas, som alltid, att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv.
 
Detta är ett av mina favoritavsnitt i evangelierna. Det ger oss i kontakt med Petrus glädje och spänning i Kristi närvaro. Han säger till Kristus: "Det är underbart för oss att vara här." Det måste vara syftet med vår tro på Kristus och vår kärlek till varandra – att göra det möjligt för varandra att kunna säga det om vårt äktenskap och familjeliv samt om vår plats i församlingen.
 
När du går igenom den kommande veckan, var säker på mina böner för er. Må Gud välsigna er med generositetens ande för varandra. Må Gud vara med er för att föra er allt närmare varandra och till hjärtat av vår kärleksfulle Gud. Tack för allt ni tillför i mitt liv.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Vi börjar fastetiden med askonsdag, i morgon. Jag skickar er mitt bidrag för den första söndagen i fastan och veckan efter den, för parbönen och nyhetsbrevet för dem som använder den på det sättet.
 
Fastan är en utmanande tid för oss alla, men vi kan lätt missa poängen med den och dess utmaningar. Det handlar mest om att växa i vår kärlek till Gud och till varandra så att vi kan bli allt mer fullständiga Kristi efterföljare. Denna första söndag får vi kontakt med de frestelser som Kristus var tvungen att möta i samband med sin kallelse och mission. Det är samma som vi, som individer och som kyrka, också måste möta i vår kallelse och mission. Jag hoppas att ni kommer att finna detta användbart för er själva under den kommande veckan.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag. Håll mig och varandra i era böner. Må Gud vara med er för att välsigna er och alla era nära och kära, med glädje och frid.
 
Johnny

Läs hela inlägget »