Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 05

Kära vänner!
Vi har kommit till den sista veckan i påsktiden då vi har firat den underbara sanningen om Kristi uppståndelse från de döda. Detta är en av mina favoriter i det liturgiska året. Det här är vad det handlar om! Mänskligt liv har förändrats för alltid och är nu inriktat på evigt liv, inte bara som något i framtiden utan som en verklighet just nu.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag Sjunde påsksöndagen , (torsdag; Kristi himmelsfärds dag - högtid), och veckan efter den. Jag hoppas att ni välsignas genom era böner och reflektioner och ert samarbete för ert äktenskap och familjeliv varje dag. Jag kommer att hålla er i mina böner varje dag. Jag tackar Gud för er och för förmånen att få vara en del av era liv. Jag ber Gud att välsigna er med lycka och en glädje som kommer att stråla ut till världen omkring er.
Fortsätt att växa i er kärlek. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack för all er godhet.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Den här tiden nästa vecka, tisdagen den 17 maj, kommer jag att vara hemma i Donegal och fira min 80-årsdag med min familj. Det ser jag fram emot. På grund av detta skickar jag er två veckor av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa till hjälp för er själva och för ert liv i äktenskapet och/eller familjen såväl som för er församlingsgemenskap. De är båda betydelsefulla reflektioner över trons och kärlekens stora gåvor och vårt privilegium att få vara en del av Kristi närvaro i vår värld och hans frälsning av den värld vi lever i.
 
Tack för den inspiration och uppmuntran ni ger mig, och till mitt liv. Ni är med i mina tacksägelseböner varje dag och även i mina förbön när jag tackar Gud för er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära, rikligt dag för dag. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Detta är mitt första mejl till er i maj månad, en mycket speciell månad för oss alla. Det är Marias månad, Kristi Moder och ”Our Mother of Perpetual Help”. Det är också den månad då vi förbereder oss för pingsthögtiden och utgjutandet av Guds Helige Ande.
 
Temat för bidraget för denna fjärde vecka av påsktiden är viktigt för båda dessa tankar – vem tillhör du?  Genom att lyssna till Kristi Ord tillhör vi honom och finner vår identitet som Guds älskade. I det är äktenskapets sakrament mycket betydelsefullt eftersom det är ett intimt förhållande att tillhöra varandra, inte som en besittning utan som en fri kärleksgåva.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bidraget till hjälp för er själva när ni reflekterar över och ber för ert äktenskap och familjeliv. Ni  är alltid i mina böner eftersom jag vecka för vecka tänker på och tackar Gud för er. Må Gud alltid välsigna er kärlek till varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »