Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 09

Kära vänner!
 
Under alla mina år som präst  har att övertala gifta par och familjer att hitta kreativa sätt att ständigt bygga sina relationer av kärlek och engagemang vara det svåraste jag har upplevt. Jag har funnit samma ovilja hos präster och församlingar att leta efter och anamma sätt att ständigt förnya trons livskraft och bygga gemenskap. Mentaliteten har så ofta varit att vi är okej som vi är. Det är först när vi har svårigheter som vi kan söka hjälp – men då är det ofta för sent.
Guds ord för nästa söndag, den 27: e söndagen under året, är en kallelse för att göra allt som är bäst i vår efterföljelse av Kristus i både hemmets inhemska kyrka och i den lokala kyrkan i församlingen. Det här veckoprogrammet är särskilt för er som gifta par och utvidgar sig till era familjer och trossamfund. Jag hoppas att ni kommer att finna den bifogade filen till hjälp för er i er fortsatta tillväxt för den världs skull vi lever i.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud vara med er för att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frihet i er kärlek till varandra. Fortsätt att be för mig och för varandra och för alla par och familjer. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Varje vecka är detta ett av de mycket speciella ögonblicken för mig, när jag tänker på var och en av er och ber för er. Jag ber för er varje dag men just den här tiden är mer inriktad för mig. Jag tänker att detta bidrag som jag skickar till er kan vara till hjälp för er, i er kärlek till varandra och i ert familjeliv. Det kan också vara till hjälp för att stärka er tro på Kristus som uppstått från de döda och som lever bland oss och med er. Inget kunde vara mer speciellt än så. Tack.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, 26:e söndagen under året, och för veckan efter den. Jag hoppas att det blir en källa till glädje och hopp för er när ni arbetar på er kärlek och er tro på Jesus Kristus. Jag kommer att be för er alla dagar i veckan. Må Gud vara med er, genom den Helige Ande, för att föra er närmare varandra och Kristus. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må vi alla välsignas med frid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Tisdagen verkar komma mycket snabbare nuförtiden!! Det är svårt att tro att det redan är en vecka sedan jag skrev till er. Jag hoppas att ni har haft en bra vecka och att den kommande veckan blir ännu bättre för er.
 
Jag skickar mitt veckovisa bidrag för parbönen och / eller nyhetsbreve till er. Den är för nästa söndag, 25: e söndagen under året och för veckan efter den. Den innehåller en annan utmaning från Guds ord, att se över på våra prioriteringar och ordna dem mer och mer till förmån för vad som är viktigast, samtidigt som vi fortfarande  som vi ska fortsätta hålla igång allt som är viktigt. Jag hoppas att ni kommer att tycka att detta är till hjälp för er själva i ert äktenskap och familjeliv
 
Jag skickar också en sammanfattning av en ny rapport från The Third Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsol) som jag fick idag. Jag tyckte att detta var mycket intressant och bekräftande av allt som vi håller kärt om äktenskapet. Ni kanske tycker att det är intressant också!
 
Ni är i mina böner varje dag. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje i er kärlek till varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas och ber att allt går bra för er och alla era nära och kära under denna tidiga del av september och hösten. Tack gode Gud är det väldigt bra här i Clonard och jag ser fram emot resten av månaden med glädje och glädje.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den 24: e söndagen under året och veckan efter det - för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva som par och / eller familjer. Guds ord påminner oss om att vi är dyrbara för Herren oavsett vad som händer i våra liv. Han älskar oss, inte för att vi är goda utan för att han  är godheten själv.

Vi behöver lära oss att älska på samma sätt så att varandras fel och brister inte blir det centrala fokuset i våra liv – förutom förstås när dessa är mycket allvarliga och skadliga. Jesus leder oss att se det goda i varandra och på så sätt ständigt kunna förlåta det som inte är så gott.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag den här veckan som alltid. Må Gud vara med oss alla för att ge frid och glädje i vår tro och kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »