Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 11

Första advent

Kära vänner!
Med detta e-postmeddelande börjar vi ett nytt år i vår efterföljelse av Kristus, och börjar processen med att förbereda oss för julen och  tiden därefter. Det är dags att börja om på alla sätt och vis, så att detta för oss, kan bli en ny början och inte bara en fortsättning på det vi redan har gjort.
Jag skickar er mitt bidrag för första söndagen i advent för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Min förhoppning och bön varje vecka är att detta ska vara till hjälp för er, i er kärlek till varandra, i ert äktenskap och/eller i ert familjeliv. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den nya veckan och det nya året, så att Gud kan välsigna er med glädje och frid.
Be för också  för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program för bön och eftertanke. Må Gud vara med oss alla när vi firar denna speciella tid av Guds kärlek till oss. Tack. Gott Nytt År!!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi närmar oss slutet av detta liturgiska år. Vart har året tagit vägen? Det har varit ett bra år för mig och förhoppningsvis för er också. Men det har också varit ett år med många utmaningar för oss och för den värld vi lever i.
Jag skickar er två omgångar av Parbönen och/eller Nyhetsbrevet den här veckan eftersom jag kommer att vara borta nästa vecka. Den andra av dessa är för Kristus Konungens högtid. Detta är den sista söndagen i detta liturgiska år och leder oss in i det nya trons år som börjar den första söndagen i advent, den 3 december. 
Jag hoppas att ni kommer att finna båda dessa till hjälp för er själva och för ert familjeliv såväl som för ert församlingsliv i er församling.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under dessa veckor, särskilt från Donegal där jag kommer att vara fram till nästa torsdag, den 23 november. Var snälla, håll mig också i era böner. Jag ber er också att be för alla dem som kommer att använda detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv. Tack och Gud välsigne dig.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag sänder er, med min kärlek, mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 32:a söndagen under året – och för veckan efter den. Det är min bön att det ska vara till hjälp för er under den kommande veckan när ni växer i er kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet.
 
Temat är ett som kommer att vara med oss till och från under de närmaste veckorna: Håll er vakna!. Det är temat som kommer upp nu under advent. Nu är det dags att öva på det med varandra. Det betyder att ni ska vara uppmärksamma på varandra i ert äktenskap eller i er familj. Var observant på den andres behov och inte bara på dig själv. Sörj för dessa behov med kärlek och tillgivenhet, och upplev glädjen som detta ger dig och ditt hem.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program, så att Gud kan välsigna oss alla och alla par och familjer med Kristi frid och glädje. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Veckorna flyger förbi vilket ofta ses som ett gott tecken – tiden går fort när man gar roligt sägs det!! Jag hoppas att ni också upplever detta, särskilt glädjen i er kärlek till varandra i äktenskapet och i familjelivet samt i ert trosliv i er församling.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – den 31:a söndagen under året – för parbönen och/eller nyhetsbrevet och för veckan som följer. Jag sänder det till er med kärlek och med bön att ni ska fortsätta varje vecka att växa i er kärlek och på så sätt föra världen närmare fred och välbefinnande.
Jag kommer att be för er varje dag den kommande veckan, precis som jag gör varje dag den här veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid. Tack för allt du ger oss.
Johnny

Läs hela inlägget »