Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 10

Kära vänner!
Vi  har kommit halvvägs genom församlingens uppdrag i St Michael's socken i Belfast, och vi tackar Gud för att det går väldigt bra. Tack för era böner för oss. Vänligen fortsätt att be för detta uppdrag, särskilt för alla unga familjer i församlingen, så att den här tiden kommer att användas av dem för att förnya sin tro och kärlek. Bifogad är nyhetsbrevet för den här veckan. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er i era äktenskap och familjeliv. Ni är i mina böner varje dag. Det är ett privilegium att vara med er på ert äventyr. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för församlingsuppdraget jag var på i Carrick-on-Shannon. Det var en underbar upplevelse för mig och för alla som deltog. Jag tackar gud för det. Jag ber nu om era förböner för församlings uppdraget i St. Michael the Archangel, Belfast. Detta börjar på lördag och fortsätter till söndag kommande vecka. Fr. Brendan Keane och jag kommer att leda det, så be för alla som kommer att vara där - och för dem som inte kommer att vara där också! - från denna församling.   Jag bifogar bönen för äktenskap och familj för den kommande veckan, den 30: e söndagen under året. Jag hoppas att det här kommer att ge er stora välsignelser i ert äktenskap och familjeliv och i er församling. Ni är i mina böner varje dag. Vänligen fortsätt att be för mig
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för att du bad för församlingen förra veckan. Allt gick väldigt bra. Det var ett stort deltagande som fortsatte att öka under veckan - vilket alltid är ett gott tecken! - och det var mycket glädje hos oss alla som samlades morgon och kväll.
Jag skickar två veckor av "Bön för familj och äktenskap" igen den här veckan eftersom  jag åker på ett annat församlingsuppdrag på lördag, den här gången till Carrick-on-Shannon i Co. Leitrim pastorat. På många av dessa uppdrag har vi inte tillgång till Internet. Det kommer förmodligen finnas här, men om inte, så vill jag att ni ska få dem för den följande veckan. Jag hoppas att de kommer att vara till nytta för er.
Vänligen be för Fodhla McGrane och mig själv när vi försöker föra evangeliets glädje till denna församling och en ny impuls till dem. Ni kommer att vara i mina böner varje dag om att Gud ska fortsätta välsigna er med glädje i er kärlek
Johnny  
 

Läs hela inlägget »