31 första söndagen under året

Kära vänner!
Vi  har kommit halvvägs genom församlingens uppdrag i St Michael's socken i Belfast, och vi tackar Gud för att det går väldigt bra. Tack för era böner för oss. Vänligen fortsätt att be för detta uppdrag, särskilt för alla unga familjer i församlingen, så att den här tiden kommer att användas av dem för att förnya sin tro och kärlek. Bifogad är nyhetsbrevet för den här veckan. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er i era äktenskap och familjeliv. Ni är i mina böner varje dag. Det är ett privilegium att vara med er på ert äventyr. Gud välsigne er alltid.
Johnny

4 - 10 november -  Den kristna tron
En av de skriftlärda kom till Jesus och ställde en fråga till honom: "Vilket är det största av alla buden?" Vid en första anblick ser det ut som en mycket bra fråga. Och det är det. Men mycket beror på hur frågan ställs och vilken typ av svar som man letar efter. I tanken kan vi med läthet hålla med om det svar som Jesus ger men när vi ser till våra egna liv ser det ofta annorlunda ut. Jesus lär oss att det enda sättet att leva våra liv fulländat, är att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska varandra såsom Guds familj. Det är svårt att få det att fungera i de nära relationerna i äktenskap och familjeliv eftersom andra saker blir viktigare för oss än vår kärlek till Gud eller varandra. Det är ännu svårare att verkligen leva ett kärleksliv när vi rör oss ut mot det sociala livet och vårt arbetsliv. Den här veckan ombeds vi att åter överlåta oss själva till denna kärleksfulla livsstil och att prioritera det i första hand.
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och nådens Gud, bara med din hjälp
kan vi erbjuda oss att tjäna och prisa dig på ett passande sätt.
Låt oss som ett gift par leva ut den tro vi bekänner
och lita på ditt löfte om det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Barmhärtighetens Gud
Låt vår gåva av vår kärlek iäktenskapet hjälpa oss
att föra frälsning till världen
och en känsla av frid i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss nytt hopp varje dag.
Låt kraften av din kärlek i oss som ett gift par
fortsätta sitt frälsande arbete ibland oss
och ge oss den glädje du lovar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur använder du beröringens gåvan i din allmänna kommunikation? Prata om det med varandra den här vecka.n
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för förnyelsen av kyrkan. Hur kan du stödja dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter