Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 10

Kära vänner!
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - 31 söndagen under åre, och för veckan efter den. Detta är en av mina favoritläsningar från evangelierna eftersom det mycket tydligt uttrycker hur Jesus är på sidan av dem som alla andra undviker eller fördömer.
Det finns så mycket frihet att finna i hans ord och en  så stor kallelse att vara som han var gentemot varandra och mot alla dem som utgör våra liv.
Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för era kärleksrelationer i äktenskapet och i familjelivet. Jag ber att hans ord, som hörs i hela kyrkan i helgen, ska hjälpa till att förnya vår hängivenhet till Kristi sätt att leva.
Ni är i mina böner varje dag. Vilket privilegium det är för mig. Jag försöker att aldrig ta det för givet. Tack för er stora gåva till oss alla i kyrkan. Och jag tackar Gud för den stora gåva som vi som kyrka är, till den värld som vi lever i, när vi försöker växa i kärlek och i Kristi glädje. Be för mig och be för alla dem som använder detta program för veckovis reflektion och bön. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för all godhet och skönhet ni för till världen genom er kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Det är så lätt att ta detta för givet och efter ett tag inte inse hur viktiga era kärleksrelationer är för kyrkan och världen och i  slutändan för Guds ära. Det är ett sådant privilegium för mig att ha kontakt med er. Det är som att vara i kontakt med själva hjärtslaget i livet.
 
Jag skickar er mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag ,den 30:e söndagen under året - och för veckan efter det. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva när ni ber tillsammans och talar med varandra om underverket i ert äktenskap och familjeliv. Ni kommer att vara i mina böner som alltid att ni ska ha en bra vecka tillsammans. Tack för att ni ber för mig. Fortsätt att be för mig och för varandra. Gud välsigne er och alla era nära och kära alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är med en känsla av glädje som jag vänder mina tankar till er igen i kväll. Tack för er trofasthet och kärlek och den goda kraft i vår värld som ni är. Jag bär er varje dag i min bön, både i tacksägelse och i bön om allt du behöver för att växa i kärlek och i tro.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, den 29:e söndagen under året och för veckan efter den. Temat för detta är bönens stora kraft och att vi måste förändra världen. Det är så många saker som kan komma till oss både i våra egna relationer och i världen omkring oss. Att förlora hjärtat är en av de stora frestelserna som vi kan ha på grund av allt som händer. Jesus lär oss att ständigt be och inte tappa modet för att han är med oss. Jag hoppas att denna reflektion, och bön tillsammans kan hjälpa er att få veta sanningen i hans undervisning.
 
Låt den kommande veckan komma att bli riktigt bra för er och för alla dem ni älskar. Ni kommer att vara i mina böner under veckan. Be för mig och för varandra om hoppets och tillförsiktens gåva. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
Ni är väldigt mycket i mina tankar och böner när vi nu har gått in i oktober månad. Jag ber att det ska bli en välsignad månad för er och för alla era nära och kära. Som katoliker, tänker vi på det som rosenkransens månad. Varje dag ber jag för er, särskilt i rosenkransen. Jag skulle rekommendera denna hängivenhet mycket högt.
Mitt bidrag den här veckan finns i mitt bidrag för nästa söndag, den28: e söndagen under året, och för veckan efter detta. I huvudtemat för denna, har tacksamheten en avgörande betydelse i vår relation till Gud och naturligtvis till varandra i äktenskapet och familjelivet. Jag tackar Gud för er och för allt som er kärlek ger till den värld vi lever i och till kyrkans liv idag. Jag ber att er kärlek ska växa sig starkare under den kommande veckan och att er känsla av tacksamhet för allt ni har och varandra, ska växa – och uttryckas! Må Gud välsigna oss alla under den kommande veckan.
Johnny

Läs hela inlägget »