Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 12

Kära vänner!
 
Hoppas ni hade en fin dag igår, juldagen. Jag ber också att du och alla dina nära och kära ska få en riktigt god jul under resten av julen som för oss fram till den 7 januari.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, den heliga familjen i Nasarets högtid och för veckan som följer för parbönen och/eller nyhetsbrevsartikeln. Jag sänder den till er med kärlek och i hopp om att den kommer att vara till hjälp för er på er kärleksresa mot varandra, i äktenskapet och i ert familjeliv.
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag i veckan. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar med glädje och frid. Och jag önskar er ett riktigt gott nytt år 2024. Må det bli ett år fyllt av glädje och hälsa och godhet. Tack för all er kärlek.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 31 december – 6 januari –  Den Heliga Familjen
"Under tiden växte barnet upp till mognad och fylldes av vishet, och Guds nåd var med honom". Det är alltid fascinerande att se barn växa upp. Varje liten scen är fylld av förundran. Det tar inte lång tid för varje barn att börja visa sin egen individualitet och speciella gåvor.  Detta är vad som också hände med Jesus.  Maria och Josef var tvungna att gå igenom alla känslor som finns hos  alla föräldrar överallt, och undrade hur den här pojken skulle bli. De oroade sig för honom. I dagens värld måste barn som växer upp kämpa med så mycket som står i vägen för deras verkliga utveckling.  Många dras bort från utövandet av sin tro och all verklig kunskap om Guds kärlek, till deras föräldrars och far- och morföräldrars stora sorg. Det är bara genom att arbeta tillsammans som föräldrar, som par, som gemenskap, som vi kan ge vidare denna trons högst värdefulla gåva.  Gör ditt hem till en plats för kärlek och bön, och gör din församling till en plats för glädje och välkomnande och Guds välvilja.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att leva som den Heliga familjen,
förenade i respekt och kärlek.
Låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa oss att ge nytt liv åt våra barn och barnbarn
och till alla dem som utgör våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskapets sakrament,
genom Marias, Guds Jungfru Moders, böner,
och av hennes man Josef
Förena våra familjer i frid och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Evige Fader, vi vill leva som Jesus, Maria och Josef,
i frid med dig och varandra.
Må vår kärlek  i äktenskapet hjälpa oss
att möta livets glädjeämnen och sorger.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Vad tycker du bäst om hos din fru som mor, din man som far?  Dela med dig av det den här veckan
Till andra: Vad är det du gillar bäst med din egen mamma och pappa? 
Säg det till dem den här veckan om det är möjligt – till och med i bön.                       

Läs hela inlägget »

Fjärde advent

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 4:e söndagen i advent – och veckan efter den. Det är en annorlunda vecka som väntar. Söndagen är en blandning. Söndagsmorgonen är den 4 advent,  och på kvällen är på julafton. Fjärde adventsveckan varar endast en förmiddag!! Men detta bidrag är fortfarande giltig för att ta oss igenom hela veckan.
 
Maria står i centrum för denna reflektion. Hon hjälper oss att veta vilka vi är som Guds älskade. Och hon står i centrum för julen som Kristi moder och hjälper oss som sådan att veta vad vår kallelse är att göra Kristus närvarande genom våra liv, både individuellt, som ett par, som en familj och som en församling.
 
Julen handlar inte bara om det som hände i Betlehem för två tusen år sedan. Det handlar också om vad som händer nu, där du är och där jag är. Kristus görs närvarande av oss i varje hörn av världen och i varje situation av mänskligt liv. Betlehem gör det möjligt för oss att tro på detta och leva efter det.
 
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under denna fantastiska vecka. Må Kristi frid vara med er så att ni kan njuta av den djupaste sanningen om vilka vi är och vem du är. Jag önskar er en riktigt god jul fylld av glädje och fröjd.
 
JohnnyD

Läs hela inlägget »

Tredje advent

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag för den 3:e söndagen i advent och veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Det är min bön att ni ska bli ännu mer förälskade i varandra under den kommande veckan.
Den centrala tanken i detta är att vi alla har kallelsen att göra Kristus närvarande genom vår kärlek till varandra. Genom att göra detta finner vi också trösten och kraften i Kristi närvaro för oss själva och för alla dem vi älskar.
Du kommer att vara i mina böner varje dag under den nya veckan. Jag tackar Gud för er och för allt som er kärlek för med sig till vår kyrka och vår värld. Och jag tackar er för era böner och för er godhet.
Johnny

Läs hela inlägget »

Andra advent

Kära vänner!
 
Bifogat är bidrag för nästa söndag – den 2:a söndagen i advent – och för veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Jag hoppas att denna första adventsvecka går bra för er i er kärlek till varandra och i ert familjeliv.
 
Temat för den kommande veckan är 'Bereden väg för Herren'. Vi gör detta för varandra i äktenskapet och familjelivet genom kärlek – det finns inget smidigare och underbarare än den väg som öppnats av kärleken. Fortsätt att arbeta på era kärleksrelationer, särskilt som ett par i äktenskapet. Det är detta som strålar ut till din familj och till din församling runt omkring dig. Gör dessa veckor av förberedelser till en speciell tid av glädje tillsammans och en tid av generositet mot dem som står dig närmast.
 
Som alltid lovar jag att be för er varje dag i den nya veckan. Må Gud välsigna er rikligt och skydda er och alla era nära och kära från allt ont. Tack för all er godhet och vänlighet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »