Tredje advent

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag för den 3:e söndagen i advent och veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Det är min bön att ni ska bli ännu mer förälskade i varandra under den kommande veckan.
Den centrala tanken i detta är att vi alla har kallelsen att göra Kristus närvarande genom vår kärlek till varandra. Genom att göra detta finner vi också trösten och kraften i Kristi närvaro för oss själva och för alla dem vi älskar.
Du kommer att vara i mina böner varje dag under den nya veckan. Jag tackar Gud för er och för allt som er kärlek för med sig till vår kyrka och vår värld. Och jag tackar er för era böner och för er godhet.
Johnny

 17 – 23 december, En röst i öknen  
Johannes sade: "Jag är", som Jesaja profeterade, "en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren."
I den tidiga kyrkan trodde många att Johannes Döparen var Messias. Han verkade vara vad de letade efter – en stark man som kallade saker och ting för vad de var, men han fortsatte att vända människor bort från sig själv och till Kristus som Frälsare.
När vi förbereder oss för julen och vi därefter påminns om att detta också är vår kallelse som kristna – att vända människor till Kristus. Vi gör detta främst genom kvaliteten på våra relationer med varandra: som en trosgemenskap genom vår glädje; som ett gift par genom vårt engagemang av kärlek genom livet; som familj genom vår generositet mot varandra. Vår uppgift är att stärka var och en av dessa relationer dag för dag.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar

O Gud, som ser hur ditt folk troget väntar på Herrens födelses högtid,
gör det möjligt för oss, vi ber, att uppnå glädjeämnena
av en så stor frälsning i vårt äktenskap
och att alltid fira den med stor glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra.
Herre, vi ber, att må offret av vår tillbedjan,
oupphörligt nå upp till dig genom vår kärlek i äktenskapet,
för att fullborda det som påbörjades i mysterium
och kraftfullt utför ditt frälsande verk åt oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans.
Herre, må vårt äktenskapets sakrament som du ger oss
föra oss till frälsning och hålla oss trogna ditt sannings ljus.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions- och handlingsfrågor
För ert äktenskap: När hade ni senast en romantisk kväll tillsammans?  Kom ihåg det och planera en annan kväll den här veckan.  Njut av det!
För andra: Finns det någon som du inte har frid med?  Gör något som par för att rätta till det den här veckan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter