Första söndagen i fastan

Kära vänner!
Med detta mail ser vi fram emot fastan som börjar i morgon, askonsdag. På ett sätt har vi redan levt i fastan under det senaste året med alla de restriktioner som ålagts oss genom coronaviruset. Vi har dragits iväg på alla möjliga sätt i våra personliga liv, i äktenskapet och i familjelivet och i vårt liv som en församlig.
 
Bifogat hittar du först och främst mitt vanliga bidrag  för nästa söndag, den första söndagen i fastan och veckan efter. Jag skickar också en artikel som jag tänkt skicka förra veckan. Det handlar om en nyligen genomförd studie om pandemins effekter på familjelivet med särskild hänvisning till äktenskap. Jag fann det mycket uppmuntrande och till en bra hjälp att fortsätta be för äktenskap och familjeliv och arbetar för dessa.
 
Den tredje bilagan är ett vackert samtal från påve Franciskus att se på fastan på  annorlunda sätt. Det är särskilt relevant för äktenskap och familjeliv och hur man använder denna tid av fastan för att bygga upp dessa viktiga relationer.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära. Och må Gud hålla oss alla säkra från all skada under den kommande veckan.
Johnny

21 –  27 februari  Guds  rike är nära 
Jesus sade: " Omvänd er och tro på budskapet."  I början av fastan sätter Kristi denna uppmaning dagordningen, för de kommande sex veckorna.  Det första vi måste göra är att "ångra oss".  Vad betyder det för oss?  Det betyder helt enkelt 'att släppa taget' – släpp de saker och de levnadssätt som begränsar vår frihet att älska Gud med hela vårt hjärta och hela vår kraft och vår nästa såsom oss själva.  För det andra kallar Kristus oss att "tro på de goda nyheterna".  Detta innebär att leva de goda nyheterna, att öva på att vara lycklig, att ge glädje och frid och helande till alla dem som vi lever med och de vi möter.  Detta får uppenbarligen enorma konsekvenser för gifta par i deras förhållande; för familjer i deras liv tillsammans; och för varje församlingsgemenskap.  Fastan handlar inte bara om att ge upp saker utan snarare om att förändras på ett sätt som kommer att ge liv åt andra.  Sex veckors träning borde göra en djup skillnad i våra liv.     
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, genom vårt iakttagande av fastan
hjälp oss att förstå innebörden
av din Sons död och uppståndelse,
och lär oss att spegla det i vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör oss värdiga den kärlek vi delar
i vårt äktenskap och familjeliv med varandra.
Må din närvaro hos oss
hjälpa till att förändra våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kväll/Nattbön tillsammans
Fader, du ökar vår tro och hopp,
och du fördjupar vår kärlek till oss genom ditt ord.
Hjälp oss att leva efter dina ord
och att söka allt som är gott och livgivande i vårt äktenskap.
 Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vad sätt kan du göra att din fru / make  känner sig speciell den här veckan?  Planera väl och fullfölj din plan.
 För andra: Tänk på en släkting eller vän du inte har varit i kontakt med på  ett tag.  Ta kontakt med denne den här veckan.

LÄNK
Marriage Care - offering Catholic Marriage Guidance and Support - www.marriagecare.org.uk/
https://www.indcatholicnews.com/news/41495    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter