Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 01

Kära vänner!
 Med detta mail vill jag göra er medvetna om att vi  nu är nära slutet av januari och står inför ett nytt äventyr i februari med alla de utmaningar och med allt vad som det kan utlova. Tack för denna januari månad och all den kärlek och hopp som ni har fört med er till mig under denna.
 
Tack också för det stöd ni har varit för mig under de senaste veckorna sedan min bror Philips död. Era böner och sympatiyttringar har varit ett stort stöd för mig och till hela min familj som sörjer hans borgång.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Återigen pekar det mot Kristus, denna gång som vår lärare i vårt liv och kärlek. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för ert äktenskap och / eller familj och även för er församling som liksom resten av oss, måste kämpa för att hålla ihop genom  denna nedstängning.
 
Ni är alla i mina böner varje dag. Må Gud välsigna er och alla dem du älskar och hålla er och oss alla säkra från Covid-19. Fortsätt att be för varandra och för mig. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Sen jag skrev till er den här gångeni  förra veckan har min bror Philip dött. Han var på ett vårdhem på grund av bröst- och lungproblem. I söndags för en vecka sedan testades han positivt för Covid-19 och inom en vecka, under förra lördagen förra, dog han. Må han vila i frid. Det har varit en svår tid för mig och för oss som familj. Så jag ber om era böner för Philip och för oss alla.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och  den följande veckan. Fokus är på vår kallelse som Kristi efterföljare och där vill han leda oss. Detta är lika viktigt om vi är ensamstående eller gifta, präst eller religiösa. Var och en av oss är kallade till att leva vårt kall så fullständigt som möjligt för att fylla den värld vi lever i med Guds kärlek. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp att titta på och för att planera för din kallelse i nästa vecka.
 
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag att Gud må fylla er med frid och energi satt ni må upptäcka en allt mer fullständig närvaro av Kristus bland er. Tack för er kärlek och er tro.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Julen är nu verkligen över och vi går nu in i en kort period av det som kallas ”under året” (anm.på engelska "vanlig tid") . På ett sätt finns det inget ovanligt med den! Snarare är det en tid för oss att inse att Kristus är med oss i allt det vardagliga i vårt dagliga liv och utmaningen är att låta denna vardag omvandlas genom hans närvaro och hans kärlek.
Nästa veckas tema handlar om frågan som lärjungarna ställde till Jesus: "Var bor du?" Svaret finns i våra egna liv - i äktenskapet, i familjen, i det religiösa livet, i prästadömet och i församling. Jag hoppas att ni finner den bifogade reflektionen till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner att Gud må välsigna er med glädje och frid. Tack för era böner för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Kära vänner!
Gott nytt år för 2021!! Äntligen kan jag säga det, för nu kommer vi till slutet av jultiden. Många saker har uppmanat oss att släppa julen redan tidigare, men vi har motstått det fram till slutet av denna vecka, när vi nu kommer att fira högtiden för Herrens dop och börja nästa fas i vårt efterföljande av Kristus.
I morgon, onsdag, kommer vi att fira högtiden för trettondagen där våra ögon riktas till jordens ändar varifrån de vise männen kom. Kristi dop är till för hela världen och vårt uppdrag är också riktat dit.
Bifogat är mitt bidrag för denna betydande fest och för hela nästa vecka. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för era äktenskap och familjerelationer. Så mycket står på spel i hur ni och vi alla lever ut vår kärlek till varandra så fullständigt som möjligt, så att hela mänskligheten och hela skapelsen kan samlas upp i Kristi frälsning och fyllas med Kristi frid.
Ni fortsätter att vara i mina böner varje dag. Må Herren hålla er och alla era nära och kära säkra från viruset under de närmaste veckorna och månaderna, och låt oss alla arbeta på att hålla varandra säkra till Guds ära. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »