Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 10

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag – den 31:a söndagen under året – och veckan efter den. Detta för oss till slutet av oktober och in i början av november, en påminnelse om att tiden flyger förbi!! Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv.
 
Den största utmaningen handlar om hur mycket vi accepterar Kristi budskap om att kärleken är den enskilt viktigaste saken i människors liv och att det är i kärleken vi finner vår fulländning och fullkomligheten i livet. Denna utmaning finns främst i våra nära relationer i våra äktenskap och familjeliv men öppnar oss också ut mot hela världen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som ligger framför oss så att vi alla kan finna generositeten i att följa Kristus fullt ut och på så sätt göra stor skillnad för våra hem och familjer och den värld vi lever i. Gud välsigne er alltid.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till Bön för äktenskap och familjelivs nyhetsbrev för nästa söndag och veckan efter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv.
 
Frågan som finns i början av detta är: Vad vill du att jag skall göra för dig? Denna fråga ställs av Jesus till var och en av oss. Men det kan också vara en bra fråga för er att ställa till varandra under den kommande veckan, särskilt för att ni ska växa till i kärlek i ert äktenskap och för livskvaliteten i er familj. Det kan också vara en bra fråga för oss att ställa oss om Gud. Hur vill Gud att vi ska leva ut vår kärlek och liv under den kommande veckan?
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid samt med hälsa och glädje. Tack och håll er säkra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag till ”Bön för äktenskap och familjeliv” för den här söndagen och veckan efter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert familjeliv. Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Jag tackar Gud för er och ber Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med allt som är bra och livgivande under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må mildheten i Guds kärlek bli till mildhet i oss och för varandra. Tack så mycket.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Under den gångna helgen firade mina vänner 60-årsjubileet av sitt äktenskap. Vilken underbar prestation. Vi gratulerar och tackar Gud för dem och för det vittnesbörd de är för äktenskapets härlighet. Sanningen är att det finns otaliga par som dem, bland oss. De är en del av berättelsen om Kristus som lever bland oss och i oss och för oss.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och för veckan efter den. Återigen finns det en uppmaning till oss att förnya vår vision och anpassa våra prioriteringar efter Kristi vision och prioriteringar. Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva när ni firar er kärlek till varandra och er glädje över er tro på Kristi närvaro och kärlek.
 
Du kommer att vara i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och ber om Guds välsignelse över er och alla dem som ni älskar. Må Gud skydda oss alla från skada under de kommande veckorna och månaderna. Tack för er godhet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »