Pingst

Kära Vänner!
Med denna bilaga kommer vi till slutet av påsktiden. Under de senaste sju veckorna har vi firat den stora sanningen i vår tro,  att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Det har varit en underbar årstid med glädje och hopp. Men, som för de första lärjungarna, är vi tvungna att förbereda oss för den Heliga Andes ankomst som vi firar på pingstdagen.

Vi kommer att se, att Kristi direkta uppdrag i världen har upphört. Nu lever han i och genom oss - hans kropp, kyrkan. Vi har befogenhet att fortsätta hans uppdrag genom vår kärlek till varandra, en kärlek som förändras och förlängs av den Helige Ande. Denna kärlek är investerad i kärleken mellan man och hustru, föräldrar och barn, men som är så kraftfull att den sträcker sig till kyrkans församling och vidare utåt till jordens ändar. Det är så viktigt att vi som Guds folk tillåter oss att tro på vilka vi är och varje dag försöker av vår bästa förmåga att leva på det sättet.

Jag hade inte tänkt att predika en predikan när jag började skriva detta!! Men här har ni det!! Ha en trevlig vecka tillsammans med varandra och ni ska veta att ni är i mina böner varje dag.  Gud välsigne er och alla de ni älskar.
Johnny

9–15 juni, Pingst
Jesus sade till sina lärjungar: "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er.” När vi firar den Helige Andes ankomst till kyrkan är det bra att ställa frågorna: Hur låter vi Anden vara aktivt närvarande? och, hur utesluter vi Anden? Vi borde ställa dessa frågor i dessa två sammanhang - i våra hem och våra församlingar. Anden är närvarande när vi är sams med varandra; Anden är frånvarande när vi är oense. Anden är närvarande när vi lever i glädje; Anden är frånvarande när tillåter oss att leva halvdant och uttråkade. Anden är närvarande när vi är kreativa och villiga att förändras. Anden är frånvarande när vi försöker hålla fast saker som de alltid har varit. Anden är närvarande, särskilt när vi bygger kärleksförhållanden i våra hem och församlingar.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader
låt anden du sände din kyrka
för att starta undervisningen av evangeliet
fortsätt att arbeta i vårt äktenskaps sakrament
och i hjärtat av alla som tror.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, kan Anden du lovade leda oss ​​in i all sanning
och avslöja för oss den fullständiga betydelsen
av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, låt vår kärlek till varandra hjälpa oss till vår eviga återlösning.
Behåll i oss som ett gift par andens kraft 
och skydda de gåvor du har gett till din kyrka.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är de tre bästa gåvorna som din fru / make har just nu? Hur kan du berätta det för honom/henne den här veckan?
För andra: Välj två eller tre personer i ditt liv. Vilka är de tre bästa gåvorna som var och en av dem har? Hur kan du berätta det för dem i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter