Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 05

Kära vänner!
Tack för er kärlek och er frikostighet i tron.  Det är ett privilegium för mig att vara en del av ert liv varje vecka då jag skickar ut denna bön för äktenskap och familjeliv, och när jag ber för er och med er varje dag i veckan. Min insats för den sjätte påskveckan framhäver för oss, Jesu sista vilja och testamente - Frid ger jag er, min egen frid jag ger er. Vilken underbar gåva som ska ges. Det är upp till oss att packa upp den här gåvan till varandra och för alla de vi älskar. Jag ber att den här veckan kommer vi alla att arbeta tillsammans för att få frid i våra äktenskap, våra hem och familjer och våra samhällen. Då ska vi göra Guds vilja. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Vi börjar nu lämna påskveckorna firandet bakom oss och ser fram emot den Heliga Andes ankomst vid pingst. Kristi himmelfärds dag är en viktig del av vår tro, eftersom vi kommer ihåg orsaken till vårt hopp - inte så mycket i vad vi kan göra, även om det är mycket viktigt, men i vad Jesus har gjort och fortsätter att göra i oss och för oss.
Det är underbart att vara vid liv. Det är underbart att känna Kristus som vår frälsare. Och det är underbart att vara med varandra på resan för att bygga en ny värld. Ni kommer att vara i mina böner som alltid under den kommande veckan att Gud ska inspirera er i er kärlek till varandra och för er familj och gemenskap. Vänligen fortsätt att be för mig.
Johnny
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vilken vacker dag vi har i Belfast idag. Jag hoppas att det är lika fint där du är. Det är svårt att behöva stanna inne för att få det här mejlet utskickat, men det är ett tecken på hur mycket jag älskar er!! Jag har skickat med mina reflektioner och böner för nästa vecka, Femte påsksöndagen. Detta leder oss till själva kärnan i vår tro och hur vi lever ut den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er som par, som familj och som församling. Som alltid, kommer jag att be för er varje dag under nästkommande vecka. Jag tackar Gud för er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära och att belöna er för er godhet.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Hälsningar från Donegal !! Jag är hemma hos min familj i några dagar och ser fram emot att få  träffa dem alla och få några dagars  vila. Men jag kunde inte glömma er !! Bifogat är min reflektion  för nästa vecka. Frågan är "Vem tillhör jag?" är väldigt viktigt för oss alla men speciellt för oss själva i äktenskapet och familjelivet. Jag hoppas att ni kommer att ta tid att reflektera över det tillsammans och be för att ert äktenskap växer mer och mer in i Guds vägar. Ni  är i mina böner som alltid. Dessa kommer att bli kraftfullare än någonsin denna vecka, eftersom de kommer från Donegal - Guds eget land !! Gud välsigne er och alla era nära och kära.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Än en gång den här veckan skickar jag dig detta mail för nästa vecka med en bön i mitt hjärta om att Gud ska välsigna dig och alla dina nära och kära. I den bifogade reflektionen säger Jesus till sina lärjungar: "Kom och ät (frukost)". Jag ber att var och en av oss ska uppleva närheten i samma inbjudan från honom.
Det underbara med vår tro är att Kristus uppenbarar vår Gud till oss i de alldagliga sakerna i våra liv. Detta gäller särskilt vår kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Jag hoppas att ni kommer att njuta av detta bidrag till era kärleksrelationer och att ni kommer av Kristi kärlek till dig, växa i saktmod.
Johnny   

Läs hela inlägget »