Femte påsksöndagen

Kära vänner!
Vilken vacker dag vi har i Belfast idag. Jag hoppas att det är lika fint där du är. Det är svårt att behöva stanna inne för att få det här mejlet utskickat, men det är ett tecken på hur mycket jag älskar er!! Jag har skickat med mina reflektioner och böner för nästa vecka, Femte påsksöndagen. Detta leder oss till själva kärnan i vår tro och hur vi lever ut den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er som par, som familj och som församling. Som alltid, kommer jag att be för er varje dag under nästkommande vecka. Jag tackar Gud för er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära och att belöna er för er godhet.
Johnny  

19 -25 maj , Den nya skapelsen
Jesus sade till sina lärjungar: "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra". Det sägs att kännedom föder förakt. Kanske är förakt ett för starkt ord när vi tillämpar detta uttalande på Jesu befallning; det är mer sannolikt att vi är likgiltiga. Vi hör det och lämnar det. Men det här budet skulle revolutionera världen, om det skulle bli efterlevt av oss.
Den mest uppenbara platsen för att leva ut det är i äktenskapet och familjelivet. Det fortsätter  snarare att vara alltför mycket medelmåttighet i äktenskaps- och familjeförhållanden än Kristi passionerade kärlek. Den här styrkan i kärleken ska levas ut i våra församlingar. Men igen är medelmåttan oftare smaken av vårt samhälle än lycka och glädje. Kristi kärlek, praktiserad av oss,  hans anhängare, känner inga gränser utan är avsedd att nå jordens ändar för att läka mänsklighetens kluvenheter.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader se på oss med kärlek.
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss, som ett gift par, sann frihet
och för oss ​​till den utlovade arvedelen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre Gud, genom vårt äktenskaps sakrament
delar du med dig av ditt gudomliga liv.
Försäkra att det som vi gör, styrs av kunskapen om din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Barmhärtiga Fader låt din kärlek till oss
ge oss en mening i vår kärlek till varandra
och för oss genom vårt äktenskap till ett nytt liv i dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

För ditt äktenskap: Hur kan du få större frihet i din kärlek i veckan?
För andra: Hur kan du, som ett par, ge hopp och förtroende till någon i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter