Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 02

Colettes brev»
Kära vänner!

Liksom resten av oss väntar ni säkert också på "The Beast from the East/Odjuret från öst”!! Här i Clonard är det en vacker eftermiddag, medan vi väntar. Bara Gud vet vad de kommande dagarna kommer att medföra. Jag hoppas att det inte kommer att bli alltför illa. Jag kommer att åka till Glenavy, som ligger nära Belfast, på ett församlingsuppdrag som börjar på lördagskvällen och pågår under kommande vecka. Därför bifogar jag nyhetsbrevet för två veckor. Jag kommer att ge uppdraget till Clare Gilmore, en av våra nya lekmannamissionärer. Vänligen be för oss under den veckan att Guds Ande kan använda oss och alla församlingarna för att förhärliga hans namn. Jag kommer att be för er att Guds välsignelse ska vara med er och alla era nära och kära.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar...
Till Colettes blogg»

Kära vänner,
Den här veckan är jag i Ramelton, Co. Donegals församling, på ett församlingsuppdrag. Solen skiner starkt, som det alltid gör i Donegal!! Vi har precis börjat med en ny struktur på våra församlingsuppdrag där teamet bestär av en redemptorist och en lekman. Den sammansättningen har vi också i Killucan, Co, Westmeath, med Fr. Brendan Keane och Helena Connolly. Maureen Flanagan från Belfast är med mig här. Det är hennes första uppdrag och det fungerar bra. Var snälla och be för oss och för våra församlingsuppdrags framtid.
Jag skickar er mina reflektioner för den andra veckan av fastan. Jag hoppas att den kommer att vara till hjälp för dig och för din familj och församling. Ni är med mig i mina böner, att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära i överflöd den här veckan och den kommande.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»
Hej  allihopa,
Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Bu....

Kära vänner!
På onsdag börjar vi fastan och på onsdag är det ”alla hjärtans dag”. Det är en konstig mix i år av kalenderdagar, men kanske är det en betydelsefull blandning för oss. Jag föreslår att det är en uppmaning att i år fokusera på fastetiden, samt att fira och njuta av er kärlek till varandra i äktenskap och i familjelivet på ett alldeles speciellt sätt. Koncentrera er på att göra de sex fasteveckorna till en tid till att återställa och utveckla äktenskapets romantik på alla sätt ni kan komma på, så att påsken kan bli en underbar tid för glädje i Gud kärlek. Ni är i mina böner att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära på den här tiden.
Johnny  

18 - 24 februari,  Guds rike är nära
Jesus sa: "Omvänd er och tro evangelium". Denna Kristi kallelse i början av fastan bestämmer dagordningen för de kommande sex veckorna. Det första vi måste göra är "ånger och omvändelse". Vad betyder det för oss? Det betyder helt enkelt att "släppa taget" – släppa taget om saker och sätt att leva på, som begränsar vår frihet att älska Gud med hela vårt hjärta och kraft och vår nästa som oss själva. För det andra kallar Kristus oss till att "tro evangelium". Det innebär att leva evangeliet, att öva oss att vara lyckliga, att ge glädje och frid, helande till alla dem vi lever med och de vi träffar. Detta har uppenbart stora konsekvenser för gifta par i deras relationer; för familjer i deras liv tillsammans och för varje församlingsgemenskap. Fastan handlar inte bara om att ge upp saker, utan snarare om att själv förändras på ett sätt som kan att ge livet till andra. Sex veckors övning bör göra en stor skillnad i våra liv.

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att förstå meningen
med din sons död och uppståndelse,
genom vår delaktighet av fastan
och lär oss att reflektera det i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
 
Herre, gör oss värdiga den kärlek vi delar
i vårt äktenskap och familjeliv.
Må din närvaro hos oss
hjälpa till att förändra våra liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du förökar vår tro och vårt hopp,
och fördjupar vår kärlek genom ditt ord till oss.
Hjälp oss att leva  genom ditt ord,
och söka allt som är gott och livgivande i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
På vilket sätt kan du få din fru/make att känna sig speciell denna vecka? Planera väl och fullfölj din plan.
För andra: Tänk på en släkting eller vän som du inte har haft kontakt med under en tid. Ta kontakt med den personen den här veckan.

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner,
Successiv tappar vintern greppet om oss, men än är vi inte riktigt där eftersom naturen påminner oss med en hel del snö och frost. Men det är en underbar tid på året då vi ser hur allting börjar förändras och det blir ljusare. Jag hoppas att allt går bra för er och alla era nära och kära.
Jag skickar er nyhetsbrevet för nästa vecka. Det handlar om hur vi gradvis kan växa genom vår kärlek till varandra och genom Guds kraft. Ni är i mina böner att Gud ska vara med er och välsigna er, er familj och era vänner varje dag.
Johnny   

Läs hela inlägget »