Tjugosjunde söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 27: e söndagen under året - och veckan efter den. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er.
 
Temat för det är tacksamhetens attityd. Detta är ett så viktigt tema för oss alla i våra relationer med varandra och med Gud. Tacksägelse är centralt för vår Gudstillbedjan. Det måste också vara centralt för vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet såväl som i våra församlingar.
 
Tack för privilegiet att få vara en del av er  kärleks- och trosresa varje vecka. Var säkra på att jag ber för er varje dag. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för reflektion och bön varje vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
 
Johnny

 8-14 oktober – De kommer att respektera min son
"Detta var Herrens verk, och det är underbart att se."  Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Är det inte fantastiskt hur vi så lätt kan ta livets alla underbara saker för givet? Resultatet är att livet blir tråkigt, svårt eller förtryckande för så många människor. Det som gör skillnaden i livet är kvaliteten på vår tacksägelse och lovprisning av Gud och av varandra.
Den här veckan ber Kristus oss att utveckla denna förmåga på ett speciellt sätt. Gör det till en vecka när kritik är förbjuden, särskilt från våra hem och samhälle, då vi ändrar vårt sätt att säga tack och erkänna varandras godhet. Det är inte lätt eftersom vi är så vana vid att kritisera varandra, antingen direkt eller genom skvaller.  Vi rättfärdigar detta genom att säga att vi bara talar sanning!  När vi beter oss så, lever vi inte vår tro på Kristus som bara ser allt som är gott i var och en av oss.       
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när  vi vaknar
Fader, din kärlek till oss i vårt äktenskap
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt oss våra misslyckanden; Håll oss i din frid
och led oss på frälsningens väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Barmhärtighetens Gud ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Gör vårt äktenskaps sakrament till en källa till välsignelse för oss,
för vår familj och för alla vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Må vårt hörsamma tjänande öka vår kärlek
och för oss till fullheten av din återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde du överraska din fru / make med din kärlek den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för kyrkans förnyelse.  Hur kunde ni som par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter