Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018

Kära vänner!
Advent fortskrider på ett väldigt trevligt  och skönt sätt och jag tackar Gud för att vädret är så väldigt snällt mot oss. Jag hoppas att allt går bra för er. Jag tackar Gud, för jag kunde knappast vara lyckligare !!
 Bifogad är min reflektion för nästa vecka som är advents tredje vecka. Som alltid skickas detta med min kärlek och mitt hopp om att det kommer att vara er till hjälp för er i äktenskapet och familjelivet såväl som till uppbyggelse för er församling. Jag försäkrar er om mina böner varje dag. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära nu och i dagarna och veckorna framåt. Vänligen be för mig också.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi redan är framme vid jul. Men det är vi, gud vare tack!! Jag önskar er och alla de som ni älskar en väldigt glad jul. Må Gud välsigna er rikligen det nya året 2019.
 
Jag hoppas att den bifogade ”bön för äktenskap och familjelivs” fjärde vecka i advent, hinner nå er, för det måste medges, det är en kort vecka! - hjälper er att fira er kärlek till varandra och er kärlek till Jesus Kristus och vår tro på honom. Jag ber för er varje dag att vi alla kommer att växa i vår medvetenhet om Guds kärlek för oss och vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjen och i kyrkans församlingar. Det är på det sättet denna stora sanning kan stråla ut i världen vi lever i.
Tack för er kärlek och er tro. Vänligen fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat, hittar ni mitt utskick för andra veckan i advent. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er i era äktenskap och  familjeliv samt  i era församlingar. Jag finner att  julens stilla närmande får mig att lugna ner mig  och jag får mycket saker gjorda men i stilla ro. Må det fortsätta länge så här!!
 Ni är i mina böner varje vecka när jag förbereder detta utskick och sänder det till er. Och jag ber varje dag för er under veckan att Gud ska  vara nära er och alla era  nära och kära. Tack för era böner för mig.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det nya året är en stor händelse för många människor. Vi gör så mycket  för att fira det nya kalenderåret, men vi gör så lite av vårt kristna firande av det kristna nyåret som börjar med första söndagen i advent. Vi lämnar det gamla året bakom oss och ser fram mot ett nytt, i vår Kristi följd, som individer, som gifta par, som familjer och som församlingar.

När vi börjar det här året kan du kanske ställa frågan: Vad kan du göra annorlunda i ditt eget liv, i ditt äktenskapsförhållande om det är tillämpligt, i ditt familjeliv,  i ditt  församlingsengagemang som skulle göra skillnad för Kristi närvaro i världen, det kommande året?

Nu när jag önskar dig ett gott kristet nytt år tackar jag er för privilegiet att få vara en del av era liv, kärlek och tro, och jag försäkrar er om mina  förböner varje vecka för det kommande året att Gud ska välsigna er alla er nära och kära. Vänligen be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med Kristus Konungens dag kommer vi till slutet av ännu ett liturgiskt år, ett år av Kristi efterföljande genom död till uppståndelse. Har detta år gjort någon skillnad i ditt engagemang för Kristus? Har det gjort någon skillnad på hur du lever ditt äktenskap och familjeliv? Har det gjort skillnad på hur din församling visar Kristus i världen runt omkring oss?
Det här är viktiga frågor att ställa när vi förbereder oss för att börja ett nytt år i vår tro, vår familj och vårt samhälle. 
Låt oss fira Kristi underbara sanning som vår konung så fullständigt som vi bara kan. Jag ber att detta kommer att bli en allt större verklighet i hur vi lever som dagens kyrka för världens skull, på den plats som vi lever på. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den kommande veckan som alltid. Vänligen fortsätt att be för mig. Må Gud välsigna oss och alla våra nära och kära.
Johnny.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för att jag har privilegiet att få vara med er vecka efter vecka. Det är alltid en möjlighet för mig att tänka på var och en av er, att be för er och att dras in i styrkan av er tro och kärlek.

Bifogad är min nyhetsbrevet för nästa vecka. Som alltid skickar jag det till er i hopp om att det kommer att vara till nytta för er att leva er tro mer självmedvetet och växa i er kärlek med större glädje. Det hjälper mig verkligen att tillbringa den här tiden med er och låta Guds ord för nästa vecka ge mig ny glädje att få vara en del av Guds folk.

Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Var vänlig och be också för mig. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack så mycket för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i St. Michael the Archangel in Belfast. Det gick riktigt bra med ett bra deltagande och ett mycket bra gensvar. Må guds välsignelse vara med alla de människor som utgör den församlingen.
Bifogad är nyhetsbrevet till er för den kommande veckan, som alltid tillsammans med mina böner och kärlek. Mitt hopp är att många par kommer att använda detta veckoprogram för deras äktenskapsutveckling och som resultat hitta mycket som gör att deras kärlek växer.
Vissa använder också reflektionen till sina församlingars nyhetsbrev och finner det till hjälp. Ni kommer som vanligt att vara med mig i mina böner under hela veckan tills dess jag kommer tillbaka till er nästa vecka. Var snälla och också hålla mig i era böner. Gud välsigne er alltid.
Johnny     

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi  har kommit halvvägs genom församlingens uppdrag i St Michael's socken i Belfast, och vi tackar Gud för att det går väldigt bra. Tack för era böner för oss. Vänligen fortsätt att be för detta uppdrag, särskilt för alla unga familjer i församlingen, så att den här tiden kommer att användas av dem för att förnya sin tro och kärlek. Bifogad är nyhetsbrevet för den här veckan. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er i era äktenskap och familjeliv. Ni är i mina böner varje dag. Det är ett privilegium att vara med er på ert äventyr. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för församlingsuppdraget jag var på i Carrick-on-Shannon. Det var en underbar upplevelse för mig och för alla som deltog. Jag tackar gud för det. Jag ber nu om era förböner för församlings uppdraget i St. Michael the Archangel, Belfast. Detta börjar på lördag och fortsätter till söndag kommande vecka. Fr. Brendan Keane och jag kommer att leda det, så be för alla som kommer att vara där - och för dem som inte kommer att vara där också! - från denna församling.   Jag bifogar bönen för äktenskap och familj för den kommande veckan, den 30: e söndagen under året. Jag hoppas att det här kommer att ge er stora välsignelser i ert äktenskap och familjeliv och i er församling. Ni är i mina böner varje dag. Vänligen fortsätt att be för mig
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för att du bad för församlingen förra veckan. Allt gick väldigt bra. Det var ett stort deltagande som fortsatte att öka under veckan - vilket alltid är ett gott tecken! - och det var mycket glädje hos oss alla som samlades morgon och kväll.
Jag skickar två veckor av "Bön för familj och äktenskap" igen den här veckan eftersom  jag åker på ett annat församlingsuppdrag på lördag, den här gången till Carrick-on-Shannon i Co. Leitrim pastorat. På många av dessa uppdrag har vi inte tillgång till Internet. Det kommer förmodligen finnas här, men om inte, så vill jag att ni ska få dem för den följande veckan. Jag hoppas att de kommer att vara till nytta för er.
Vänligen be för Fodhla McGrane och mig själv när vi försöker föra evangeliets glädje till denna församling och en ny impuls till dem. Ni kommer att vara i mina böner varje dag om att Gud ska fortsätta välsigna er med glädje i er kärlek
Johnny  
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Hösten har med säkerhet kommit!! Vädret säger det obestridligt till oss och det faktum att jag gör mig redo att fara på några församlingsuppdrag bekräftar det också! På lördag åker Maureen Flanagan, Fr. Brendan Keane och jag på en veckas uppdrag till Dromara och Drumgoolands församling i stiftet Dromore. Var vänlig och be för oss och församlingarna där, att Herren är med oss alla där, och att veckan blir en stor framgång för folket där. På grund av detta skickar jag dig två veckor av Ständig bön för äktenskap och familj. Det gör jag ifall det inte finns någon internetuppkoppling där vi kommer att bo första veckan - ibland händer det. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska fortsätta att välsigna er och era familjer och vänner att ni får uppleva hans närvaro hos er och hans kärlek till er. Tack för er tro och godhet.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för paren som firade sina guldbröllopsdagar i England. Vi hade en underbar tid, för tacksamhet och lovord för Guds närvaro bland oss ​​och Guds kärlek för oss. Jag ber om era böner i veckan för mina vänner vars son och sonson blivit allvarligt skadade i en bilolycka för några dagar sedan och för den andra bilens förare som är kritiskt skadad. Vi kan föra dem genom helt denna hemska tid genom stödet av våra böner
Bifogat är nästa veckas nyhetsbrev, den 25: e veckan i året. Jag hoppas att ni kommer att finna det till nytta för er själva och för alla dem som ni skickar det till eller gör det tillgängligt för, i er församling. Tack för att ni gör det. Var försäkrad om mina böner för er och era nära och kära. Må Gud fortsätta att vara med er.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Det känns konstigt att se kvällarna bli allt kortare och luften allt svalare. Sommaren verkar snart vara över, men vilka underbara månader vi har haft. Vi får tacka Gud för det.
 
Vi får också tacka Gud för de kommande månaderna, som är fyllda med firanden av Guds största gåvor till oss, av varandra och hans Son. Tack Gud för tron ​​som gör att vi får uppleva Guds stora kärlek till oss och till hela mänskligheten. Det är vad vi kommer i kontakt med varje söndag i eukaristin och varje dag i vår kärlek till varandra.
 
Jag ber om era böner för mina vänner som firar sina guldbröllopsdagar i England på lördag den 15 september. Jag far över dit på fredagen för att vara med dem. John & Sue har varit mycket nära vänner till mig i många år och jag är glad att fira detta tillsammans med dem. Johns syster Catherine och hennes man Alistair firar också sitt guldbröllop på lördag. De lovar att det kommer vara ett firande som vi kommer att minnas!!
Ni är i mina böner varje dag, att Gud ska fortsätta att vara nära er och välsigna er och alla era nära och kära. Var vänlig och håll mig i era böner.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det känns bra att återvända till er igen. Veckan på världsmötet för familjer var en underbar att få vara på för mig. Det var fantastiskt att vara där och upplyftas av tusentals människor som firar äktenskap och familjeliv och också at fåt se de stora resurser som finns där för att utveckla och växa i äktenskap och familjeliv. Vår utmaning är nu att fortsätta att främja vikten av dessa stora gåvor av äktenskap och familj och att ge stöd åt alla resurser som finns där. Detta veckoprogram för gifta par är en av dessa resurserna. Snälla uppmuntra par att använda det eftersom det är så enkelt men kan vara så användbart. Jag är väldigt glad för att få göra den tillgänglig varje vecka. Ni har varit i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och ber Gud att vara med er och era nära och kära. Vänligen be för mig också.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
 Förra lördagen hade jag privilegiet att döpa min brors barnbarn Oisin Patrick. Det var ett underbart tillfälle. Jag var väldigt medveten om livets storhet och trons skönhet genom denna baby. Var vänlig och håll honom och hans föräldrar och alla unga barn i era böner så att vi kan vara dem värdiga när de växer upp.
 
Jag skickar er två veckoutgåvor av nyhetsbrevet ikväll eftersom jag åker till Dublin imorgon, till World Meeting of Families och påve Franciskus besök för detta speciella tillfälle, och därifrån åker jag nästa vecka går till en konferens i Thurles, Co Tipperary. Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den här tiden att Gud kommer att välsigna er och alla era nära och kära med mycket mycket glädje och lycka. Vänligen be för mig och för alla som kommer att vara i Dublin i veckan. Om ni är där, besökdå  oss då speciellt  vid Redemptoriståndet i RDS ,för en timmes bön varje dag, onsdag - fredag ​​för äktenskap och familjeliv. Det skulle vara så trevligt att se dig där.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
Jag njuter av ett par dagars paus i Carndonagh, Co. Donegal för närvarande och ser fram emot att åka till Dublin nästa vecka för "World Meeting of Families" och närvaron av påven Francis i slutet av nästa vecka. Det här är livet!! Som alltid är ni i mina tankar och böner.
Om ni är i Dublin nästa vecka, vänligen var med oss ​​vid Redemptoristernas stånd för en timmes bön för äktenskap och familjeliv 13.00 - 14.00 onsdag - fredag. Det skulle vara bra att ha er där och att träffa er. Redemptoriststernas stånd finns vid 171-173 i RDS.
Under tiden låt oss hålla allt i våra böner att detta världsmöte för familjer kommer att bli en vecka att komma ihåg, för oss alla i Irland. Gud välsigne er och alla era nära och kära.
Johnny
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hade en härlig text från ett gift par i veckan som berättade för mig hur mycket de gläds åt diskussions och aktivitetsfrågorna varje vecka och hur de upplever  frågorna utmanande för dem själva. Det var jättebra för mig att höra det. Jag hoppas att många av er andra också kommer att uppleva detsamma allteftersom ni jobbar med detta program vecka för vecka. Det är ett privilegium för mig att vara en del av er kärleksresa och jag tackar er för det. Som jag ofta har berättat för er, är ni i mina böner varje vecka, och jag ber att Gud ska vara med er för att hjälpa er att växa i er kärlek, så att er kärlek kan ge er och många andra hopp och att detta hopp kan förnya allas tro. Dessa veckor handlar om livets bröd som ges till oss i Kristus. Må vi alla växa i vår uppskattning av denna stora gåva, särskilt i eukaristin. Gud alltid välsigne er.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
I morgon, onsdag, är den 1 augusti. Det är festdagen för St. Alphonsus de Liguori, grundaren av redemptoristerna. Be för oss här i Clonard och alla redemptorister över hela världen att vi kan leva vårt kall med glädje och med stort hopp. I morgon är också början på en ny månad. Låt oss be för varandra att var och en av oss kan göra en ny början i vårt efterföljande av Kristus.   Jag bifogar bönen för nästa vecka. Jag hoppas att ni kommer att finna den till hjälp i ert liv som ett gift par, ensamstående, ordensfolk och / eller präst. Det handlar om att ständigt ändra våra prioriteringar om och om igen. Låt denna process ge oss all riklig glädje och lycka. Gud välsigne er.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för er  tro och hur ni lever ut er tro, särskilt i äktenskap och familjeliv.  Med den här veckans äktenskaps och familjebön är vi i  början av augusti. Sommaren framskrider väldigt snabbt. Jag hoppas att den är riktigt bra för er och alla era nära och kära.   Ni är i mina böner varje vecka, att Gud ska  fortsätta att välsigna oss alla med glädje och med frid. Kom också ihåg mig i era böner. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är bra att vara tillbaka i Clonard, även om det var kul att vara i Carndonagh de senaste två veckorna!! Jag hoppas att ni har en bra sommar som kommer att få er att känna er uppfräschade på alla sätt.
Jag bifogar nyhetsbrevet för en vecka framåt från söndag. Låt er kärlek till varandra växa varje vecka och låt den kärleken föras vidare till din familj och vänner och till världen du lever i. Ni är i mina böner. Var vänlig och be också för mig. Må Gud fortsätta att välsigna oss alla med lycka och glädje - och med fortsatt gott väder!!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
För några veckor sedan bad jag om era böner för Paddy & Monica Roe och deras dotter Catherine och hennes man Brendan, eftersom Brendan var mycket allvarligt sjuk. Tyvärr fick jag nyheter i kväll att Brendan dog förra  veckan i lördags och blev begravd igår. Må han vila i frid. Vänligen fortsätt att be för Catherine och hennes barn och även för Paddy & Monica att Gud ska välsigna dem, eftersom de kommer att ha stor sorg.
 
Jag är fortfarande i Carndonagh och njuter av ledigheten här. Vi hade ett fint bröllop i fredags. Tack för era böner för Maeve & Matthew. Vilket härligt ungt par de är. Må Gud välsigna dem varje dag i månader och år framöver.
 
Jag skickar er äktenskapsbönen för nästa vecka. Ni kommer att vara i mina böner under veckan som kommer att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära. Vänligen fortsätt att be för mig.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Hälsningar från Carndonagh, Co. Donegal!! Jag kom hit i kväll för ett par veckors semester. Det är alltid underbart att få vara här, men speciellt i detta underbara väder. Jag hade hoppats kunna skicka er detta nyhetsbrev innan jag lämnade Clonard men jag fick ont om tid och hann tyvärr  inte.
Ni kommer att vara i mina böner som vanligt under nästa vecka. Vänligen be för Matthew & Maeve vars bröllop jag är officiant på, under fredagen. Matteus är min brors barnbarn och Maeve är en granne. De är ett vackert ungt par. Jag ser fram emot att få vara tillsammans med dem.
Gud välsigne er och alla era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
Tack för era böner för oss i Clonard  och för framgången för Novenan "Till ära för Our Mother of Perpetual Help" som slutade här förra torsdagen. Det var ett underbart tillfälle med stora mängder människor som deltog och många stora nådegåvor som mottogs. Ni var i mina böner hela tiden genom de nio dagarna i bön om att Gud skulle välsigna er, era familjer och alla era nära och kära.
 
Jag har bifogat min reflektion över den kommande veckan som börjar nu på söndag. Det tar oss till juli, en tid när många börjar njuta av sin semester. Ni kommer att vara i mina böner under den här veckan som alltid,  om att er kärlek till varandra växer genom att koppla av tillsammans och att ditt hem  skulle  bli uppfriskat med lycka och glädje under sommarperioden.
 
Jag ber om era böner för Liam & Anne Doherty, mina kära vänner och många av era. Liams bror Harry dog ​​igår i Kanada. Det är en sorgens tid för dem nu och för hela deras familj och anhöriga. Vi ber att Harry får den evig vilan hos Gud och att hela familjen ska bli tröstad av våra böner och omsorg. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Eftersom den här söndagen är den 24 juni, födelsen av Johannes döparen, firas den högtiden  istället för ”den 12: e söndagen under året”. Jag tänker ändå att jag ska skicka er reflektionerna för evangeliet den 12: e söndagen inför året,
eftersom det ligger i linje med de andra söndagarna som vi kommer att fira
under de närmaste veckorna. Jag hoppas att ni finner det här till hjälp för er
i era äktenskap. Vi kommer till slutet av Novenan i Clonard nu om ett par
dagar.  Ni har alla varit väldigt mycket i mina tankar och böner under denna tid
och ni kommer att fortsätta att vara det, de kommande dagarna. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära. Under Johannes Döparens högtid, ber jag för alla våra kusiner, att Gud också välsignar dem eftersom Jesus ockå var Johannes kusin.
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»
Kära vänner!

I morgon börjar vi den årliga Novenan till ära för” Our Mother of Perpetual Help” i Clonard. Jag kommer att be för er hela tiden under denna underbara tid, att Gud även i fortsättningen välsignar er och alla era nära och kära. Ni kan när som helst vara med oss ​​varje dag via webbkameran på www.clonard.com.
Det finns tio sammankomster varje dag.  
Bifogat är nyhetsbrevet och materialet för den här veckans "Ständiga bön för äktenskap och familjeliv". Jag hoppas att ni upplever det som en bra hjälp för er själva. Jag hörde igår kväll från ett antal par som använder det regelbundet och hur mycket det betyder i deras mognad tillsammans i äktenskapet. Jag var glad att få höra det. Vänligen fortsätt att be för mig och för oss här i Clonard. Må Gud alltid välsigna er. 
Johnny

Läs hela inlägget »

Collettes blogg»

Kära vänner!

Under de senaste sex månaderna har vi firat de stora högtiderna i vår tro - från jul till påsk och vidare till pingst. Nu kommer vi de närmaste sex månaderna att leva ut allt detta i den vanliga vardagen i våra liv genom vår kärlek och omsorger för varandra. De senaste två söndagen har varit en förberedelse för detta, eftersom vi erinrade oss om de två viktigaste drivkrafterna i vår tro i vardagslivet: vår kärleks gud, den heligaste treenigheten,  och eukaristin som formar oss i Kristi kropp varje vecka för världen vi lever i. Jag är glad att få vara med er på denna stora resa som består av tro, hopp och kärlek. Jag ber speciellt om era förböner för en ung man och far, Brendan, som har fått mycket dåliga nyheter om sin cancer. Han är svärsonen i Paddy & Monica Roe som några av er känner till. Vi ber att han kommer att bli frisk och befriad från sin sjukdom,  för sin fru och familjs skull. Ni är ständigt i mina böner. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära under de närmaste veckorna.  
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner!
Jag är lite sen den här veckan eftersom vi avslutade Novenan i Foxrock igår kväll och jag fick inte chansen att skicka nyhetsbrevet till er igår. Ni har varit i mina böner under de senaste nio dagarna. Tack för era böner för oss. Tack Gud, att Novenan gick så fanatiskt bra. Det var en svår tid särskilt med folkomröstningen och efterdyningarna av den här i södern. Men det var också en fin  tid att få vara med människorna här för att ge stöd och uppmuntran till dem.
 
Nyhetsbrevet är bifogat med bönerna för nästa vecka. Det här är så speciellt för oss alla,  att få bli kallade  till en förnyad kärlek till eukaristin som kommer att få oss att älska varandra mer i äktenskap och familjelivet såväl som i samhällets och i samhällets vidare värld.
 
Ni kommer att vara i mina böner igen under kommande vecka. Vänligen fortsätt att hålla mig i era. Må Gud välsigna er och era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag skickar er det här e-postmeddelandet från Foxrock Parish, Dublin, där jag leder en Novena till ära för ”Our Mother of Perpetual Help” tillsammans med Helena Connolly, en av våra lektionsmissionärer. Vi har just avslutat den andra dagen och tackar gud att det fungerar väldigt bra. Var vänliga att be för oss och för alla människor som deltar i den, fram till nästa tisdag.  Det finns  också mycket oro för resultatet av folkomröstningen som äger rum på fredag, så be ni också att de ofödda barnen även fortsättningsvis kan skyddas i på Irland.
 
Ni är i mina böner. Må Gud välsigna er och era familjer och vänner under denna tid och alltid.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära vänner!
Vi har nu kommit till slutet av påsktiden, där vi har förnyat vår tro och glädje i Kristus som uppstått från de döda - åtminstone var det tanken med den!! Med pingsten går vi nu in i vårt liv som Kristi kropp i vår värld av idag, i äktenskapet, familjen och samhällslivet. Tack för er kärlek och engagemang under de senaste veckorna. Jag ber att ni kommer att åtnjuta fördelarna av tron under veckorna och månaderna framåt. Tack för era böner för mig. Jag lovar återigen att be för er och alla era nära och kära.  
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner!

Tack för er kärlek och era böner under de senaste veckorna. De var framgångsrika veckor för mig och jag uppskattade dem väldigt mycket. Ni har varit i mina böner hela tiden. Jag har bifogat min reflektion om Kristi himmelsfärd för den kommande veckan efter söndag. Jag hoppas att ni kommer att finna den användbar. Ni kommer att vara i mina böner som alltid ,  att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära i överflöd  veckan som kommer.
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes brev»
Kära vänner!

Jag är ledsen för förseningen i förra veckan men det kunde inte hjälpas. Det fanns ingen internettäckning där jag befann mig. Jag hoppas att ni så småningom fick nyhetsbrevet även om det blev försenat. Jag skickar er ”Bön för äktenskap och familj” för två veckor framåt den här veckan, eftersom jag åker till Skottland på måndagsmorgon och är inte säker på var jag kommer att vara i veckan. Ni är ofta i mina böner, vänligen be också för mig. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och må Gud skydda er på alla sätt.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Jag är ledsen att jag är lite sen att få ut nyhetsbrevet till er den här veckan. Jag är på ett församlingsuppdrag i Co Cavan i veckan, och det var bara i morse som jag hade internetuppkoppling. Ni har varit i mina böner här, att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid i  er kärlek och i er familj.
 Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi nästan redan är i mitten av april!! Jag hoppas att allt går bra för er och för alla era nära och kära. Jag bifogar ”bön för äktenskap och familj” för nästa vecka och ber att ni finner det användbart för er själva och er församling när det delas ut. Jag håller på att förbereda mig för ett nytt församlingsuppdrag på lördag. Vi kommer till Templeport, Co. Cavan så jag hoppas att ni kommer att be för oss där och att alla folk i trakten kommer att ge ett gensvar och få ut mycket av det. Gud välsigne er alltid.
Johnny 

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»
Kära vänner!

Hälsningar från ett soligt, duggregnande, Donegal!! Trots allt regn är det bra att få vara här hos min familj i några dagar. Jag tänker på er och ber för er. Jag har bifogat mitt bidrag för den andra påsksöndagen. Jag hoppas det kommer att ge er glädje. Var säker på att jag ska be för er under näst kommande vecka att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje under denna påsktid. Be också för mig.
Johnny 

 8 - 14 april,  Min Herre och min Gud
Jesus sade: " Frid vare med er, såsom Fadern har sänt mig så sänder jag er." Vi är alla väldigt bekanta idag med idén om fredsprocesser - i Nordirland, Mellanöstern och så vidare. Jesus behöver att vi engagerar oss i fredsprocesser i våra förhållande till varandra så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen om hans uppståndelse. Vi behöver först och främst lägga bort alla massförstörelsevapen som kritik, ilska, känslokyla, själviskhet etc. Vi måste istället sätta in Guds Andes egenskaper, nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod etc. Den här veckan bör vi öva oss i dessa egenskaper i våra hem som hustru och man, som föräldrar och familj. Vi måste också träna på dem när vi bygger vår församling till Guds ära.
 DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du renar våra synder i vatten,
du föder oss på nytt i Anden, och löser oss i Kristi blod.
Öka vår medvetenhet om dessa välsignelser i vårt äktenskap
när vi firar Kristi uppståndelse
och förnya livets gåva och kärlek inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, genom tron och dopet
har vi blivit en ny skapelse.
Acceptera  gåvan av vår kärlek  till varandra i äktenskapet
och för oss till den eviga glädjen.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Låt skönheten och det goda i vårt äktenskap
leva för evigt i våra sinnen och hjärtan.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är några av de välsignelser som ni har upplevt i ert liv tillsammans? Dela dessa i veckan med varandra.
För andra: Ta reda på om någon grupp som arbetar för fred. Hur kan ni som ett par hjälpa dem den här veckan?

Läs hela inlägget »

Till Colettes blogg»
Kära vänner!

Tack för era böner för oss under förra veckan på uppdraget i Kilcar, Co. Donegal. Jag tackar Gud, eftersom allt gick mycket bra. Ni var också med i mina böner under den tiden och jag bad om Guds välsignelse för er och era familjer och församlingar. 
Vi närmar oss nu påsk. Jag har haft en fin fastetid som jag  fått mycket ut av. Jag ser nu fram emot  påskens glädje med veckorna och månaderna framåt. Jag har bifogat min reflektion för påskdagen och böner i nyhetsbrevet "Bön för äktenskap och familj", för veckan framåt. Må Gud välsigna er och alla gifta par med glädjen av Din kärlek, en glädje som kan sprida sig till vår värld. 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner, 
Tack för att ni bad för mig förra veckan när jag genomförde församlingsuppdraget, tillsammans med Clare Gilmore, i Glenavy & Killead församling som ligger nära Belfast. Tack Gud, det var en stark trosupplevelse  ​​i en församlingsgemenskap och det ingav också ett stort hopp för oss alla. Jag ber om era böner igen för det uppdrag som jag kommer att leda den 17 till 25 mars, den här gången tillsammans med Maureen Flanagan, i Kilcar, Co. Donegal. Gode Gud, vi ber att det också kommer att gå bra för alla där och för oss själva.

På grund av detta uppdrag skickar jag er nyhetsbladet för de kommande två veckorna, eftersom jag är ganska säker på att jag inte kommer att ha internetuppkoppling där jag ska bo! Ni kommer också att vara i mina böner under denna tid och jag kommer att ta kontakt med er igen i Stilla veckan.  Må Gud välsigna er under tiden och alla era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes brev»
Kära vänner!

Liksom resten av oss väntar ni säkert också på "The Beast from the East/Odjuret från öst”!! Här i Clonard är det en vacker eftermiddag, medan vi väntar. Bara Gud vet vad de kommande dagarna kommer att medföra. Jag hoppas att det inte kommer att bli alltför illa. Jag kommer att åka till Glenavy, som ligger nära Belfast, på ett församlingsuppdrag som börjar på lördagskvällen och pågår under kommande vecka. Därför bifogar jag nyhetsbrevet för två veckor. Jag kommer att ge uppdraget till Clare Gilmore, en av våra nya lekmannamissionärer. Vänligen be för oss under den veckan att Guds Ande kan använda oss och alla församlingarna för att förhärliga hans namn. Jag kommer att be för er att Guds välsignelse ska vara med er och alla era nära och kära.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar...
Till Colettes blogg»

Kära vänner,
Den här veckan är jag i Ramelton, Co. Donegals församling, på ett församlingsuppdrag. Solen skiner starkt, som det alltid gör i Donegal!! Vi har precis börjat med en ny struktur på våra församlingsuppdrag där teamet bestär av en redemptorist och en lekman. Den sammansättningen har vi också i Killucan, Co, Westmeath, med Fr. Brendan Keane och Helena Connolly. Maureen Flanagan från Belfast är med mig här. Det är hennes första uppdrag och det fungerar bra. Var snälla och be för oss och för våra församlingsuppdrags framtid.
Jag skickar er mina reflektioner för den andra veckan av fastan. Jag hoppas att den kommer att vara till hjälp för dig och för din familj och församling. Ni är med mig i mina böner, att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära i överflöd den här veckan och den kommande.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»
Hej  allihopa,
Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Bu....

Kära vänner!
På onsdag börjar vi fastan och på onsdag är det ”alla hjärtans dag”. Det är en konstig mix i år av kalenderdagar, men kanske är det en betydelsefull blandning för oss. Jag föreslår att det är en uppmaning att i år fokusera på fastetiden, samt att fira och njuta av er kärlek till varandra i äktenskap och i familjelivet på ett alldeles speciellt sätt. Koncentrera er på att göra de sex fasteveckorna till en tid till att återställa och utveckla äktenskapets romantik på alla sätt ni kan komma på, så att påsken kan bli en underbar tid för glädje i Gud kärlek. Ni är i mina böner att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära på den här tiden.
Johnny  

18 - 24 februari,  Guds rike är nära
Jesus sa: "Omvänd er och tro evangelium". Denna Kristi kallelse i början av fastan bestämmer dagordningen för de kommande sex veckorna. Det första vi måste göra är "ånger och omvändelse". Vad betyder det för oss? Det betyder helt enkelt att "släppa taget" – släppa taget om saker och sätt att leva på, som begränsar vår frihet att älska Gud med hela vårt hjärta och kraft och vår nästa som oss själva. För det andra kallar Kristus oss till att "tro evangelium". Det innebär att leva evangeliet, att öva oss att vara lyckliga, att ge glädje och frid, helande till alla dem vi lever med och de vi träffar. Detta har uppenbart stora konsekvenser för gifta par i deras relationer; för familjer i deras liv tillsammans och för varje församlingsgemenskap. Fastan handlar inte bara om att ge upp saker, utan snarare om att själv förändras på ett sätt som kan att ge livet till andra. Sex veckors övning bör göra en stor skillnad i våra liv.

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att förstå meningen
med din sons död och uppståndelse,
genom vår delaktighet av fastan
och lär oss att reflektera det i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
 
Herre, gör oss värdiga den kärlek vi delar
i vårt äktenskap och familjeliv.
Må din närvaro hos oss
hjälpa till att förändra våra liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du förökar vår tro och vårt hopp,
och fördjupar vår kärlek genom ditt ord till oss.
Hjälp oss att leva  genom ditt ord,
och söka allt som är gott och livgivande i vårt äktenskap.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
På vilket sätt kan du få din fru/make att känna sig speciell denna vecka? Planera väl och fullfölj din plan.
För andra: Tänk på en släkting eller vän som du inte har haft kontakt med under en tid. Ta kontakt med den personen den här veckan.

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner,
Successiv tappar vintern greppet om oss, men än är vi inte riktigt där eftersom naturen påminner oss med en hel del snö och frost. Men det är en underbar tid på året då vi ser hur allting börjar förändras och det blir ljusare. Jag hoppas att allt går bra för er och alla era nära och kära.
Jag skickar er nyhetsbrevet för nästa vecka. Det handlar om hur vi gradvis kan växa genom vår kärlek till varandra och genom Guds kraft. Ni är i mina böner att Gud ska vara med er och välsigna er, er familj och era vänner varje dag.
Johnny   

Läs hela inlägget »

Colettes  veckobrev»

Kära vänner
,
 Jag är för närvarande på en reträtt i Esker, Co. Galway och tänker på er och ber för er. Jag har också bifogat nyhetsbrevet för den kommande veckan. Jag hoppas att ni kommer att hitta lite inspiration för er själva och för andra. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära den kommande veckan.
Johnny   

Läs hela inlägget »

Hej allihopa!
Collette»

Kära vänner,

Tack för allt vad ni för med till vår värld och till kyrkan genom er kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Tack för att ni lever ut er tro på Jesus Kristus. När vi nu  kommer till slutet av januari är det bra att återuppta ett ännu starkare engagemang för vår kärlek till varandra i den kommande veckans bön och reflektion. Ni är alltid i mina böner att Gud ska fortsätta att välsigna er  och alla era nära och kära - och att Gud fortsättningsvis kommer att välsigna oss genom er.
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner,

Veckorna verkar redan gå snabbare 2018, eller kanske är det bara ett tecken på åldrande!! Det är däremot bra att vara vid god hälsa och få titta på snön som föll här i Belfast i morse.
Mitt nyhetsbrev för den här söndagen och följande vecka är bifogat. Tack för att ni uppmuntrar gifta par att läsa dem och även andra stöd för sina äktenskap som de kan hitta. Det är så viktigt att vi fortsätter att bygga upp betydelsen av äktenskapskallet idag, tillsammans med de andra kallelserna i kyrkan, för världen vi lever i idag. Det är ett sådant privilegium att få vara delaktig i detta. Ni är i mina böner som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
Johnny

Läs hela inlägget »


Colettes blogg
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar
Collette»

Kära vänner,

Jultiden är verkligen över nu när vi går in i tiden med söndagarna" under året", innan vi snart kommer till fastan och påsk. Jag hoppas att det har varit en mycket fin jul för er. Det var den verkligen för mig. Må detta år 2018 fyllas med Guds välsignelser för er och alla era nära och kära.
 
Jag har lagt till en ny sida till Bön för äktenskap och familjeliv, den här veckan. Den kommer att inkluderas varje vecka från och med nu. Det är helt enkelt en ett förslag för hur detta kan användas som en plan för gifta par att leva och växa i sina äktenskap vecka för vecka. Det innehåller också statistik som är betydelsefull för oss alla i hur vi uppmuntrar andra par att arbeta med sina äktenskap. Jag välkomnar din respons på den här sidan.
Ni  är i mina böner varje vecka. Var vänliga och be för mig också. Må Gud välsigna oss alla rikligt i veckan framåt.
Johnny.

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Colettes blogg
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar
Collette»


Kära vänner,

 Jag önskar dig och hela din familj och vänner ett mycket gott nytt år.  Må 2018 fyllas med alla Guds mest välsignade välsignelser. Jag har haft en mycket bra jul, som naturligtvis fortsätter till nästa söndag och jag tänker fortsätta att låta den vara så här bra som den har varit hittills!!
 I och med Herrens dop har vi kommit fram till jultidens slut, men vi har  samtidigt kommit till början av helgens anledning - Kristi uppdrag att återlösa världen. Under resten av året följer vi Kristus på sitt uppdrag och lär oss igen hur vi kan bli allt fler medarbetare i det uppdraget. Det är en spännande resa som ligger  framför oss!!
 Ni kommer att vara i mina böner som alltid. Var vänliga och håll mig i era förböner också.
Johnny

Läs hela inlägget »