Kristus Konungens dag

Kära vänner!
Med Kristus Konungens dag kommer vi till slutet av ännu ett liturgiskt år, ett år av Kristi efterföljande genom död till uppståndelse. Har detta år gjort någon skillnad i ditt engagemang för Kristus? Har det gjort någon skillnad på hur du lever ditt äktenskap och familjeliv? Har det gjort skillnad på hur din församling visar Kristus i världen runt omkring oss?
Det här är viktiga frågor att ställa när vi förbereder oss för att börja ett nytt år i vår tro, vår familj och vårt samhälle. 
Låt oss fira Kristi underbara sanning som vår konung så fullständigt som vi bara kan. Jag ber att detta kommer att bli en allt större verklighet i hur vi lever som dagens kyrka för världens skull, på den plats som vi lever på. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den kommande veckan som alltid. Vänligen fortsätt att be för mig. Må Gud välsigna oss och alla våra nära och kära.
Johnny.

25 november - 1 december,  Kristus vår kung
Jesus sade till Pilatus: "Var och en som är av sanningen, han hör min röst". Vi firar Kristus som konung, inte i den meningen som världen runt omkring oss gör, som bara  ser efter makt och styrka, utan  som den som har sanningens sanna kraft. I honom känner vi Gud som en som älskar oss så mycket att han har gett oss sin enda Son för att vi skulle få kunskap om hans kärlek. I Kristus kommer vi också att lära känna de djupaste sanningarna om oss själva - att varje mänsklig person är gjord till Guds avbild; att var och en av oss är en boning för Guds Helige Ande; att vi är avsedda för evigt liv och att det enda sättet att leva ett människoliv fullt ut är att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska våra medmänniskor som oss själva. Det har sagts att kristendomen inte har misslyckats så mycket, som när den inte har blivit provad.
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och barmhärtig Gud,
du bryter ondskans kraft och gör allt nytt
i din Son Jesus Kristus, universums konung.
Må alla i himmel och jord prisa och  ära dig
och vi som par aldrig sluta hylla dig.
Vi ber detta genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Älskade Gud, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament
genom vilken din Son försonar mänskligheten.
Må det föra enighet och fred till världen.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du ger oss Kristus, hela skapelsens konung
till att vara vår lärare och vår bror.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap genom hans evangelium
och för oss till glädjen i hans rike.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Se tillbaka på det senaste året och ta er tid att be om förlåtelse för beteendemönster som kan ha orsakat ensamhet hos varandra. Hur kan du föra hopp till varandra i veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för hemlösa och fattiga. Hur kan ni som ett par hjälpa den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter