Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 04

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp och uppmuntran.
Den vackra inbjudan som Jesus ger sina lärjungar i detta avsnitt av evangeliet – "kom och ät." – är en sådan underbar inbjudan också till oss. Det är där, på de vanliga platserna i våra liv med varandra i våra hem och familje, vi kommer att hitta honom, och det är därifrån han vill stråla ut till världen omkring oss.
 Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som alltid. Tack för er kärlek till varandra. Må Gud välsigna er kärlek och alla era nära och kära. Fortsätt att be för mig och för alla dem som delar denna bön med oss.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas att har haft en fin påsk, fylld av Kristi glädje närvarande bland oss och i oss. Påskdagen är märklig eftersom den varar i åtta dagar!! Och fastan varar i sju veckor, och varje söndag på året är en hyllning till uppståndelsen – det är vår sabbat som kristna, den första dagen i veckan.
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det är så viktigt för oss eftersom det hjälper oss att reflektera över Kristi sår och vikten av dessa sår i våra troshandlingar. Många människor förlorar idag tron på grund av såren i Kristi kropp, precis som många människor förlorar tron på sitt äktenskap på grund av de sår som finns där.
 
Denna söndag firas som den gudomlig barmhärtighetssöndagen med förvissningen om att Guds kärlek och barmhärtighet är närvarande i hjärtat av våra mänskliga strider, återlöser oss och gör oss hela igen. Må vi alla uppleva förvissningen om vår tro, som Tomas gjorde, i Kristi sår som uppstått från de döda. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Gud kommer att välsigna er rikligt med glädje och frid. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Även om vi nu är i stilla veckan,s er vi fram emot påsk och tiden efter den med detta e-postmeddelande. Vi börjar fira det mest extraordinära som hänt i världen sedan den första skapelsen – Kristi uppståndelse från de döda och det löfte som detta ger oss, och till hela mänskligheten och hela skapelsen.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet, för påskdagen och veckan efter den. Som alltid skickar jag detta till er i hopp om att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert trosliv i er familj och i ert samhälle. Jag önskar er och alla, och era nära och kära en mycket glad påsk. Må Gud fortsätta att välsigna er med frid och glädje och hålla er, och dem ni älskar trygga från all skada. Må Gud också välsigna vår värld med fred, särskilt i Ukraina. Tack för er godhet och kärlek.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Palmsöndagen

Kära vänner!
 
Med det här e-postmeddelandet kommer vi till den sista veckan av fastan. Eftersom det är den sista vi kanske är benägna att slappna lite grann – förutsatt att vi naturligtvis hade gjort en del under de senaste fem veckorna!! Om vi slappnar  av betyder det bara att vi har missat fastan. Allt har fram till nästa vecka varit den viktigaste veckan i vårt år av att följa Kristus. Den här veckan kallar oss till stor frikostighet av vår tid och ansträngning att växa i kärlek till Kristus och för varandra.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den heliga veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna detta användbart för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och allt du för med dig genom din kärlek och när jag ber Gud välsigna dig och alla dem du älskar och hålla dig säker från varje skada.  Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Hej!
Jag är förvånad över hur snabbt fastan går. Vi är nu långt in i den andra halvan av den och på väg mot påsk. Jag tycker att det är en bra tid för mig själv på många sätt och tackar Gud för den här tidens nåd.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det för oss in i en mycket viktig del av vår tro på Kristus och att leva som han lär. Vi har ingen rätt att döma någon – bara Gud kan göra det. Och vi måste vara människor som förlåter varandra ofta och alltid, precis som Gud förlåter oss. Detta är en av de mest revolutionära delarna av Kristi och kristendomens undervisning och praktik.

Jag hoppas att ni kommer att finna detta bidrag till hjälp för er själva och för er familj. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och medkänsla. Håll mig och varandra i era böner så att vi alla kan finna sätten att leva ut vår tro på Kristus, allt friare och gladare. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »