Palmsöndagen

Kära vänner!
 
Med det här e-postmeddelandet kommer vi till den sista veckan av fastan. Eftersom det är den sista vi kanske är benägna att slappna lite grann – förutsatt att vi naturligtvis hade gjort en del under de senaste fem veckorna!! Om vi slappnar  av betyder det bara att vi har missat fastan. Allt har fram till nästa vecka varit den viktigaste veckan i vårt år av att följa Kristus. Den här veckan kallar oss till stor frikostighet av vår tid och ansträngning att växa i kärlek till Kristus och för varandra.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den heliga veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna detta användbart för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och allt du för med dig genom din kärlek och när jag ber Gud välsigna dig och alla dem du älskar och hålla dig säker från varje skada.  Tack.
 
Johnny

 10 april – 16 april,  genom döden till liv
Den kommande veckan, vilken är känd för oss som den stilla veckan, är den viktigaste tiden på hela året för oss som kristna, till att växa i kunskap om vad vår tro handlar om.  Tyvärr har det alltmer blivit en tid till att fara ut i solen för väldigt många människor.  Under denna vecka kommver vi i kontakt med verkligheten av Kristi död på korset för oss, och den underbara kunskapen om hans uppståndelse från de döda. Vi får också kontakt med verkligheten i det mänskliga tillståndet som kan förändras så snabbt från entusiasm till hat som på Palm/Passionssöndagen eller från kärlek till feghet som på skärtorsdagen.  Torsdag, fredag och lördag är särskilt viktiga för att vi ska ge tid åt bön och eftertanke som föreskrivs i de olika liturgierna.  Kyrkan är kraftigt försvagad när folk inte ger den här tiden.  Vill du?
   PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige evigt levande Gud, du har gett mänskligheten
Jesus Kristus vår Frälsare som en modell för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött
och ge sitt liv på korset.
Hjälp oss, i vårt äktenskaps sakrament, att vittna för dig
genom att följa hans exempel på lidande
och göra oss värdiga att dela hans uppståndelse
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, må Jesus, din ende Sons lidande och död,
göra oss som ett par behagliga för dig
och vinna din barmhärtighet och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, din Sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek
som ett gift par och leda oss till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Veckans diskussions och aktivitetesfrågor
För ditt äktenskap:  På vilka sätt kan du visa din fru / make hur dyrbar / han är för dig den här veckan?
För andra: Har du någonsin blivit förrådd eller sårad av någon du älskade?  Hur behöver du arbeta med att förlåta den personen?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter