Pingst

Kära vänner!
 
Under de senaste sju veckorna har vi, kyrkan, förberett oss för denna pingstfest genom att reflektera över Kristi uppståndna närvaro bland oss i våra hem och i våra församlingar. På sätt och vis har det varit en lång resa. Vi har varit i lockdown under hela denna tid och som ett resultat kan det ha varit svårt att uppleva spänningen som det medför att veta den stora sanningen om hans närvaro bland oss i vår värld.
 
Pingst är en nystartsfest. Detta kommer vid en tidpunkt då vi gradvis på så många sätt öppnar upp igen. Det kommer att finnas en känsla av försiktighet i denna öppning, men vi måste låta den Helige Ande hjälpa oss att släppa taget och öppna upp för de möjligheter som ligger framför oss i vårt vittnesbörd om Kristus.
 
Jag hoppas att det bifogade bidraget kommer att vara till hjälp för er till att hitta energin för de olika sätten att känna glädje och lycka i ert äktenskap och / eller ert familjeliv och också som ett nytt åtagande att vara en del av församlingen som ett par och familj. Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag. Fortsätt att hålla mig i era böner när vi ber Gud välsigna oss alla och skydda oss i hans vård.
 
Johnny

23  – 29 maj, Pingst
Jesus sade till sina lärjungar: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande.  När vi firar pingst i våra hem och församlingar finns det två inre värden vi behöver utveckla – frid och kraft.  Frid är vad Kristus önskar  oss när vi vandrar med honom och med varandra. Frid är inte en passiv sak. Snarare är det ett dynamiskt sätt att leva. Vi ska vara hans vittnen i världen, så han ger oss sin Helige Ande så att vi kan få den kraft vi behöver för att kunna vittna genom vår kärlek. Denna kärlek praktiseras och utvecklas i äktenskap och familjeliv.  Det måste utvidgas till att även  omfatta  församlingen.  Vårt motto för pingstveckan kan vara: "Kärlek som om allt hänger på dig.  Lev som om allt beror på Gud."
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader låt Anden som du sände till din kyrka
för att börja undervisningen om evangeliet
fortsätta att arbeta i världen
genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskap
och genom hjärtat på alla som tror.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen då vi är skilda åt
Älskade Gud, må Anden du lovade 
leda oss till all sanning och så befria oss.
Genom samma Ande uppenbara för oss
den fulla innebörden av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader må vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa vår eviga återlösning.
Håll din Ande inom oss
och skydda de gåvor du har gett till din kyrka.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussion och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde ni som par berätta för vart och ett av era barn de speciella gåvorna du ser hos dem och berätta för dem om din kärlek till dem, den här veckan?
För andra: Känner du till någon grupp i din församling som arbetar för ungdomar?  Hur kunde du stödja dem den här veckan?       

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter