Tolfte söndagen under året

Kära vänner!

Bifogat hittar ni  mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Fokus är på hur våra rädslor och vår oro kan hindra oss från att glädja oss från det inre av vår tro – Jesus lever bland oss och kan föra oss genom alla stormar. Denna försäkran om vår tro är en underbar uppenbarelse som vi behöver utveckla för oss själva genom att bygga upp en känsla av trygghet i äktenskapet och familjelivet och även en känsla av stöd för varandra i vår församling.
 
I morgon, onsdag, inleder vi den årliga högtidliga Novena för att hedra "Our Mother of Perpetual Help" i Clonard. I år måste den återigen vara online, på grund av svårigheten att begränsa antalet som skulle vilja vara här. Jag hoppas att ni kommer att kunna vara med oss varje dag för det stora evenemanget. Ni kan vara med oss online på  www.clonard.com och gå till webbkameran. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska välsigna ert äktenskap och/eller din familj och förnya oss alla i hopp och glädje över att få leva i vår tro.
 
Tack för all er kärlek och uppmuntran.
Johnny

2 –26 juni,  Jesus -  stormens herre
 Jesus sade till sina lärjungar: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?”  Under de senaste åren  har kyrkan gått igenom en våldsam storm.  Det har varit en tid av ångest och oro för många.  Det har också varit en tid av djup smärta och ilska för andra. Det verkar inte finnas någon hejd på det. Jesu ord i dag kommer i mycket  rätt tid för oss. Även om stormen är verklig, och vi måste möta verkligheten med alla dess konsekvenser, måste vi komma ihåg att Kristus är med oss och han kommer att återställa lugnet igen.  Detta betyder dock inte att vi bara ska vänta.
Vi har ett verkligt ansvar att arbeta för det lugnet genom hur vi älskar varandra i våra hem och i vårt samhälle. Detta kommer att kräva mycket generositet med vår tid och våra talanger för att bygga äktenskap och familjeliv till fullo och det kommer att krävas ett ny-åtagande att bygga upp oss själva som en gemenskap av tro och hopp.   
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, vägvisare och ditt folks beskyddare,
ge oss en osviklig respekt för ditt namn i vårt äktenskap,
och håll oss alltid trogna i vår kärlek till varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot erbjudandet om vår kärlek i äktenskapet.
Må vi prisa dig, och rena oss i sinne och hjärta
och gör oss alltid ivriga att tjäna dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, du kallar oss till äktenskapets sakrament.
Förnya ditt liv inom oss
och för oss till det eviga livets glädjeämnen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)

Disussion och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka rädslor har ni i ert äktenskap och familjeliv?  Dela dessa med varandra den här veckan.
För andra: Tänk på grupper som hjälper människor som lider av naturkatastrofer.   Hur kunde du hjälpa dem den här vecka

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter