Kristi förklaring

Kära vänner!
Jag hoppas att ni har en liten paus just nu för att kunna uppdatera er inför de kommande månaderna. Jag känner mig väl utvilad efter min vecka i Donegal. En del av det kan bero på att jag ser fram emot ytterligare en vecka där vilken börjar den 11 augusti! Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - som råkar vara högtiden för ”Kristi förklaring” på berget - och för veckan efter det. Det är en härlig fest som är full av betydelse för oss alla i våra egna trosliv och i våra kärleksliv, i äktenskapet och familjelivet och även i vårt samhälle såväl som kyrkan. Jag hoppas som alltid att detta kommer att vara till hjälp för er själva och för alla dem ni älskar och bryr er om.
Ni är i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och för privilegiet att få vara i kontakt med er varje vecka. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program för bön och reflektion. Gud välsigne er och er familj.
Johnny

 6-12 augusti "Stå upp, var inte rädd"
"De (lärjungarna) lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus."  Så mycket av det vi känner till verkar kollapsa runt om oss idag. Vissa äktenskap bryts upp; familjer splittras; Kyrkan verkar förlora många av sina ungdomar och många är inte så unga längre. Samhället förändras i snabb takt, och inte alltid till det bättre. Många människor är rädda för framtiden., och ändå säger Jesus till oss "var inte rädda".  Han säger inte att vi inte ska känna oss rädda utan snarare inte leva fängslade av rädsla. Utmaningen är för gifta par är att leva sin kärlek till varandra så fullt ut de kan.  Det kommer att ge hopp till många andra. Den utmaningen är också till för varje familj för att bygga upp sitt hem som en plats där var och en verkligen kan vara hemma och det kommer att göra skillnad för många andra.  Naturligtvis är utmaningen för varje församling att förnya sitt åtagande att vara Kristi närvaro genom evangeliets glädje som levs som en gemenskap av tro, hopp och kärlek.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när de vaknar
Gud vår Fader, du stärker vår tro och vår kärlek
genom att bekräfta dina profeters vittnesbörd
och visa oss dina älskade döttrars och söners prakt.
När vi lyssnar till din Sons röst
hjälp oss som gifta par att bli arvingar till evigt liv med honom
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtige Herre, gör dina gåvor heliga i oss.
Låt det andliga offret av vårt äktenskaps sakrament
göra oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrkan i nytt liv
genom vår dagliga kärlek till varandra i äktenskapet.
Skydda oss med din kärlek
och förbereda oss för evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Veckans  diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken särskild tid kommer ni att ge varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för dem som lider av hungersnöd.  Hur skulle du kunna stödja den gruppen den här veckan?  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter