Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 08

Kära vänner!

Är det inte fantastiskt vad lite solsken kan göra för oss irländare!! Det muntrar verkligen upp många av oss. Och med prognosen för mer sol för nästa vecka eller längre känns livet bra. Det skänker oss ny värme i hjärtat.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och för veckan efter den. Det handlar om att lägga våra hjärtan i det vi gör när det gäller vår tro, vår kärlek och vårt hopp. Nästa vecka är en utmaning för oss att öva detta med varandra i äktenskapet och / eller i familjelivet först och främst. Gör er kärlek till varandra levande med er uppmärksamhet till varandra och er medvetenhet om varandra. Det är en utmaning att öva på att lägga våra hjärtan i vår tro, särskilt vår bön och tillbedjan i eukaristin. Det goda vädret kan hjälpa oss att göra det här. Men, det ska inte bero på det, utan snarare vara en gåva till varandra och till vår Gud och då kommer vi att uppleva kärlekens glädje.

Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som vanligt. Må Gud välsigna er rikligt i era hem och familjer och i er församling. Och må Gud fortsätta att hålla oss alla säkra genom denna tid av pågående pandemi. Fortsätt att be för mig och för varandra.
                                                                                                                                                     
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag gillar alltid tisdagar eftersom det då är en möjlighet att spendera lite tid på att tänka på er och be för er när jag förbereder detta veckovisa bidrag och skickar den till er. Naturligtvis är ni i mina böner varje dag men på ett mer allmänt sätt för det mesta. Jag litar på att ni kan koppla av lite under dessa sommarmånader och att ni kommer att vara utvilade inför hösten och vintern framöver.
 
Jag hoppas att det bifogade inlägget kommer att vara till hjälp för er kärlek till varandra och i er tro på Kristus samt ert engagemang för Kristus i hans kyrka. Vi är på en spännande resa av tro, hopp och kärlek som ibland blir tråkig. Denna veckovisa åtgärd kan hjälpa till att uppdatera ditt hjärta och anda för den kommande veckan.
 
Ni kommer att vara i mina böner alla dagar i veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla de du älskar och skydda er från viruset som verkar vara otyglat igen, nästan överallt. Fortsätt att be för mig och för alla dem som deltar i detta lilla engagemangsprogram.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat hittar du min bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Detta är en annan typ av bidrag då vi på söndag firar högtiden Jungru Marias upptagning i himmelen eftersom söndagen är den 15  augusti. Denna högtid firar vår tro på sanningen att Maria fördes kropp och själ till himlen vid sin död som de första frukterna av Kristi uppståndelse och uppstigning till himmelen. 

Det handlar inte bara om Maria. Det handlar också om oss och löftet att vi också ska föras kropp och själ till himlen, vår själ vid vår död och vår kropp på den sista dagen. Det är det mänskliga livets fulla vison som vi måste växa in i och glädjas åt, och det måste vara i det sammanhang där vi lever våra liv nu, dag för dag.

Nästa vecka är en tid att glädjas åt äktenskapets sakrament och Guds kraft som finns i varje par. Det är dags att fira vår familj som "kyrkan i vårt hem," en plats där Kristus bor, och det är dags att se vår församling som ett trossamfund som visar Kristi frälsning för världen i glädje och förtroende.

Ni kommer att vara i mina böner hela veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära varje dag och hålla er säkra i hans vård. Håll mig och varandra i era böner så att vi alla vet hur älskade vi är och få vara i frid i Guds kärlek.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det har tagit mig större delen av den senaste veckan att installera mig i Clonard igen efter de tio dagar jag tillbringade med min familj i Donegal. Det var fantastiskt att vara där med dem. Nu är det lika roligt att vara här i gemenskapen och de människor som kommer till Clonard och har kontakt med oss. Tack för er kärlek och vänlighet mot oss och till mig.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Temat är den extraordinära gåvan av eukaristen, det yppersta och det främsta av all vår andlighet som Kristi anhängare. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva som par, familjer och som medlemmar i er församling.
Våra kyrkor är nu öppna igen för firandet av eukaristin. Däremot är inte alla av oss ännu bekväma att vara i folkmassor, så många fortsätter att delta i mässan online. Hur vi än deltar är denna vecka en uppmaning att för oss själva förnya den känsla av vördnad som denna stora gåva ger till oss  och att göra det till en förnyelse av vår tro på Kristus bland oss och för den värld vi lever i, vecka efter vecka.
 
Ni kommer  som alltid att vara i mina böner varje dag den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta parbönsprogram på olika sätt. Må Gud välsigna oss alla och fortsätta att hålla oss säkra under den kommande veckan.
 
Johnny

Läs hela inlägget »