Jungfru Marias upptagning till himmelen

Kära vänner!

Bifogat hittar du min bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Detta är en annan typ av bidrag då vi på söndag firar högtiden Jungru Marias upptagning i himmelen eftersom söndagen är den 15  augusti. Denna högtid firar vår tro på sanningen att Maria fördes kropp och själ till himlen vid sin död som de första frukterna av Kristi uppståndelse och uppstigning till himmelen. 

Det handlar inte bara om Maria. Det handlar också om oss och löftet att vi också ska föras kropp och själ till himlen, vår själ vid vår död och vår kropp på den sista dagen. Det är det mänskliga livets fulla vison som vi måste växa in i och glädjas åt, och det måste vara i det sammanhang där vi lever våra liv nu, dag för dag.

Nästa vecka är en tid att glädjas åt äktenskapets sakrament och Guds kraft som finns i varje par. Det är dags att fira vår familj som "kyrkan i vårt hem," en plats där Kristus bor, och det är dags att se vår församling som ett trossamfund som visar Kristi frälsning för världen i glädje och förtroende.

Ni kommer att vara i mina böner hela veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära varje dag och hålla er säkra i hans vård. Håll mig och varandra i era böner så att vi alla vet hur älskade vi är och få vara i frid i Guds kärlek.

Johnny

15  – 21 augusti, Upptagandet  av den välsignade jungfru Maria
Maria sade: " Min själ prisar Herrens storhet,mi n ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.".  Maria ges till oss som modell för hur en Kristi efterföljare ska vara.  Idag, när vi firar hennes upptagande till himlen, levandegör hon särskilt vikten av en anda av tacksägelse och beröm.  Var och en av oss har så mycket att vara tacksam för gud och mot varandra och ändå kan vi spendera så mycket av vår tid och energi på att klaga.  Den här veckan är vi inbjudna att vända detta och öva oss att ge beröm och tacksägelse.  Vi börjar med dem som står oss närmast, till exempel fru och man, föräldrar och barn, och vänner.  Men vi bör också utvidga det till de människor vi firar eukaristen med i stället för att rusa iväg så snart mässan är över. 
Den här veckan tar vi oss naturlig vis tid för att tacka Gud för alla gåvor vi har i våra liv. 
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evigt levande Gud
du uppfostrade den syndlösa Jungfru Maria, din Sons moder,
kropp och själ till himlens härlighet.
Må vi som ett gift par se himlen som vårt slutmål
och komma att dela hennes ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot vår gåva av vår äktenskaps sakrament.
Du uppväckt Jungfru Maria till himlens härlighet,
genom hennes böner hjälp oss att söka dig och leva i din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, må vi som förenas i äktenskapets kärlek
ledas till himlens härlighet
genom jungfru Marias böner.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vad är din ambition för ditt äktenskap?  Dela det  med din fru/man den här veckan.
För andra: Hur kan ni som ett par hjälpa någon som är  i stort behov den här veckan?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter