Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 12

Kära vänner!
Advent fortskrider på ett väldigt trevligt  och skönt sätt och jag tackar Gud för att vädret är så väldigt snällt mot oss. Jag hoppas att allt går bra för er. Jag tackar Gud, för jag kunde knappast vara lyckligare !!
 Bifogad är min reflektion för nästa vecka som är advents tredje vecka. Som alltid skickas detta med min kärlek och mitt hopp om att det kommer att vara er till hjälp för er i äktenskapet och familjelivet såväl som till uppbyggelse för er församling. Jag försäkrar er om mina böner varje dag. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära nu och i dagarna och veckorna framåt. Vänligen be för mig också.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi redan är framme vid jul. Men det är vi, gud vare tack!! Jag önskar er och alla de som ni älskar en väldigt glad jul. Må Gud välsigna er rikligen det nya året 2019.
 
Jag hoppas att den bifogade ”bön för äktenskap och familjelivs” fjärde vecka i advent, hinner nå er, för det måste medges, det är en kort vecka! - hjälper er att fira er kärlek till varandra och er kärlek till Jesus Kristus och vår tro på honom. Jag ber för er varje dag att vi alla kommer att växa i vår medvetenhet om Guds kärlek för oss och vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjen och i kyrkans församlingar. Det är på det sättet denna stora sanning kan stråla ut i världen vi lever i.
Tack för er kärlek och er tro. Vänligen fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat, hittar ni mitt utskick för andra veckan i advent. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er i era äktenskap och  familjeliv samt  i era församlingar. Jag finner att  julens stilla närmande får mig att lugna ner mig  och jag får mycket saker gjorda men i stilla ro. Må det fortsätta länge så här!!
 Ni är i mina böner varje vecka när jag förbereder detta utskick och sänder det till er. Och jag ber varje dag för er under veckan att Gud ska  vara nära er och alla era  nära och kära. Tack för era böner för mig.
Johnny

Läs hela inlägget »