Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 06

Kära vänner!
Sedan jag skrev till er förra veckan har vi kommit till slutet av den årliga högtidliga Novenan för att hedra ”Our Mother of Perpetual Help.”  Det var ett underbart tillfälle – en riktig högtid av tro och glädje. Det är ett sådant privilegium att få vara en del av livet för så många underbara människor i alla åldrar och av många nationaliteter. Och naturligtvis var det tusentals varje dag som var med oss online från hela världen. Tack och lov för hans kärleksgåvor.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Den bygger på en ljuvlig mening ur söndagens evangelium: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Så be skördens Herre att sända arbetare till sin skörd." Jag älskar den visionen om en underbar värld full av skönhet och kraft. Jag älskar också bilden av arbetarna när jag tänker på er och så många andra som jag känner som förvandlar världen med kärlek i äktenskap och familjeliv och i trossamfunden i alla hörn av världen.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva och för era familje- och samhällsliv. Ni är i mina böner varje dag. Må Gud välsigna varje par med lycka och glädje i era äktenskap. Må Gud välsigna varje familj med frid och lycka. Och må Gud välsigna varje församlingsgemenskap med ambitionen att föra de goda nyheterna om Kristus till hela jorden. Tack för er tro och kärlek. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Här i Clonard närmar vi oss  nu slutet av vår årliga högtidliga ”Novena till Our Lady of Perpetual Help". Det har varit en stor framgång hittills. Kanske har ni varit med oss online eller personligen och i så fall hoppas jag att ni njuter, och drar nytta av den. Om du inte har anslutit dig till oss hittills kan du gå med de senaste två dagarna genom att gå in i www.clonard.com och klicka på webbkameralänken.
Ni har alla varit i mina tankar och böner varje dag.
Bifogat är min bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det är den 13:e veckan i ordinarie tid och den första i en hel serie som leder oss fram till Kristi Konungens högtid i slutet av november. Den verkar vara långt borta men det fina med liturgin är att vi reser denna resa steg för steg med förvissningen om att vi kommer dit.
Jag hoppas att ni kommer att tycka att detta bidrag är till hjälp för er själva. Fokus för det är vikten av att förnya våra åtaganden om tro och kärlek så att vi ständigt kan växa i hopp. Jag kommer att be för er varje dag i veckan som alltid. Be för mig och för alla dem som använder detta program att Gud må välsigna oss alla med lycka och glädje.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Mot början av denna längre period av den ordinarie tiden, firar kyrkans liturgi två av de viktigaste sanningarna i vår tro. Förra söndagen fokuserade vi på den heliga treenighetens fantastiska mysterium, en Gud i tre personer.
Den kommande söndagen förs vi in i eukaristins underbara sanning i det vi brukade kalla Kristi Blods högtid. Gud har kommit oss så nära, att vi ständigt matas med Kristi kropp och blod, Guds älskade Son, som är uppstånden från de döda.

Bifogat är mitt bidrag för denna högtid som också avslöjar för oss intimiteten i Guds kärlek i äktenskapets sakrament och kärlekens intimitet som är kärnan i din kärlek i äktenskapet och i ditt familjeliv. Jag hoppas att ni kommer att hitta inspiration såväl som bekräftelse under den kommande veckan när ni ber om och arbetar med era egna relationer.

Som alltid kommer jag att be för er och alla era nära och kära under den kommande veckan. Håll mig och andra som kommer att använda den här resursen i era tankar och böner. Må Gud välsigna oss med en allt större hängivenhet till eukaristin och äktenskapets sakrament. Tack för er kärlek till varandra och till era familjer.
 Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är nu inne i det som kallas ordinarie tiden, ”tiden under året” i kyrkans liturgi. Efter alla firanden av påsk, påsk och pingst de senaste månaderna kan det kännas som en inbjudan att  nu slappna av lite och  gå tillbaka till den vanliga verksamheten!! Men det är den inte alls. Vanlig, ordinarie tid, enligt mig, är en påminnelse och en kallelse att se våra vanliga, dagliga liv som den plats där alla dessa underbara mysterier om Guds kärlek ska levas ut av oss genom Guds Helige Andes kraft.
De två första söndagarna i denna tid är Heliga trefaldighets dag och Kristi kropp och blods högtid. Dessa är en påminnelse för oss om att den Gud som vi tillber är den Gud som uppenbarats för oss av Jesus Kristus - en personlig Gud och en Gud i vars avbild vi är gjorda; och också att vi har fått den fullkomliga tillbedjan av Gud i eukaristin, Kristi offer och livets föda.
Bifogat är mitt bidrag till den första av dessa, den allra heligaste treenigheten. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det här är till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag den kommande veckan  så att Gud kan uppfylla er med vördnaden och glädjen av att känna vår Gud mer fullständigt. Fortsätt att be för mig och för varandra på denna resa av tro och kärlek så att vi alla kan bli ett hoppets folk i allt högre grad. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära vänner!
Under de senaste sju veckorna har vi förberett oss för den här veckan när vi firar den Helige Andes ankomst vid pingsten. Vi har förberett oss för det genom att vecka för vecka fördjupa oss i undret av Kristi uppståndelse från de döda och nu leva i oss, som hans kropp kyrkan. Den Helige Ande ges till oss för att ge oss kraft att föra den här underbara nyheten till den värld vi lever i. Vi gör det helt enkelt genom att  älskar varandra. Detta har särskild relevans för relationerna mellan äktenskap och familjeliv. Det är därför dessa speciella relationer är så viktiga så att världen kan tro.
Jag bifogar mitt bidrag för pingsten och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er egen resa av kärlek i tro. Jag ber också för att kyrkan ska fyllas av kärlekens Ande för den värld vi lever i. Som alltid kommer jag att be för er varje dag i veckan. Be också för mig. Och vi ber för alla gifta par att äktenskapets sakrament ska lysa upp för att ge hopp till kyrkan och till världen. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »