Pingst

Kära vänner!
Under de senaste sju veckorna har vi förberett oss för den här veckan när vi firar den Helige Andes ankomst vid pingsten. Vi har förberett oss för det genom att vecka för vecka fördjupa oss i undret av Kristi uppståndelse från de döda och nu leva i oss, som hans kropp kyrkan. Den Helige Ande ges till oss för att ge oss kraft att föra den här underbara nyheten till den värld vi lever i. Vi gör det helt enkelt genom att  älskar varandra. Detta har särskild relevans för relationerna mellan äktenskap och familjeliv. Det är därför dessa speciella relationer är så viktiga så att världen kan tro.
Jag bifogar mitt bidrag för pingsten och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er egen resa av kärlek i tro. Jag ber också för att kyrkan ska fyllas av kärlekens Ande för den värld vi lever i. Som alltid kommer jag att be för er varje dag i veckan. Be också för mig. Och vi ber för alla gifta par att äktenskapets sakrament ska lysa upp för att ge hopp till kyrkan och till världen. Tack.
Johnny

5 – 11 juni,  pingsten
Jesus sade till sina lärjungar: "Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid."  När vi firar den Helige Andes ankomst till kyrkan är det bra att ställa frågorna: Hur låter vi Anden vara aktivt närvarande? och, hur utesluter vi Anden? Vi bör ställa dessa frågor i de två sammanhangen i våra hem och vår församling. Anden är närvarande när vi är i frid med varandra. Anden är frånvarande när vi är splittrade. Anden är närvarande när vi lever i glädje. Anden är frånvarande när vi nöjer oss med tråkighet. Anden är närvarande när vi är kreativa och föränderliga. Anden är frånvarande när vi försöker hålla saker som de alltid varit.  Anden är närvarande särskilt när vi bygger kärleksrelationer i våra hem och församlingar.   
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader
låt Anden du sände till din kyrka
för att påbörja undervisningen om evangeliet
fortsätta att arbeta i vårt äktenskaps sakrament
och i hjärtat hos alla som tror.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, låt anden du lovade
leda oss in i all sanning och uppenbara för oss
den fulla innebörden av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, låt vår kärlek till varandra
hjälpa oss till vår eviga återlösning.
Håll inom oss din Andes kraft, som ett gift par
och skydda de gåvor du har gett till din kyrka.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Denna veckas diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vilka är tre av de bästa gåvorna din fru / make har just nu?  Hur kan du berätta det för  han/henne den här veckan?
För andra:  Välj två eller tre personer i ditt liv.  Vilka är tre av de bästa gåvorna var och en av dem har?  Hur kommer du att berätta för dem den här veckan?                    
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter