Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020

9 - 15 augusti  - Lugn,  - det är jag
Jesus sade till sina lärjungar: "Lugn , det är jag. Var inte rädda.”  (Courage!  Mod - engelska översättningen) Rädsla identifieras i skrifterna som den enskilt största fienden till livet och kärleken.  Det påverkar allt vad vi gör och allt vad vi hoppas på.  Mod, å andra sidan, är en av de egenskaper som vi mest behöver för att utvecklas, om vi ska leva och älska och hoppas till fullo. 
Det krävs mod av varje kvinna och man att lova sin kärlek för resten av sina liv i äktenskapet.  Det krävs ännu mer mod för att leva ut det på något sätt fullt ut. Det krävs mod för föräldrar att skaffa barn och ännu mer för att uppfostra dem till människor med hopp och förtroende. 
Det krävs mod att tro på Kristus och att leva ut den tron i vardagen.  Denna typ av mod, för det som är bäst för allt och alla i våra liv  innebär att vi måsta fatta beslut i förhållande till vad vi håller kärt.  Dessa beslut kan ofta innebära att vi avstår från saker för ett större gott.  De kan också innebära att gå emot den norm som finns omkring oss.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
När vi nu kommer till slutet av juli månad tackar jag Gud för att vi alla mår bra. Jag har haft några dödsfall bland vänner och familjer under denna månad, och det kanske ni också har haft. Vi ber Gud att han ger den evig vilan till de av våra nära och kära som har dött. Vi ber också att Gud att i fortsättningen ta hand om oss alla under den kommande veckan.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande vecka. Jag ber att detta kommer att vara till hjälp för er i ert äktenskap och / eller i er familj och hjälpa er att växa i ambition för er kärlek och glädje. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag och jag tackar er för era böner för mig. Fortsätt att be för mig och för varandra. Gud välsigne er alltid.,
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är fantastiskt hur veckorna flyger förbi! Med detta mail är vi inne i augusti! Sommaren har redan gått med två tredjedelar och vi är fortfarande i greppet av Covid-19. Tack gode Gud om vi alla skulle få vara säkra och må bra så här långt. Det gör alla ansträngningar vi gör värdefulla. Men det skulle vara bra om det nu skulle vara över!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande  veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och familjeliv och i er församling och trosgemenskap.
 
Ni fortsätter att vara i mina böner varje dag. Be för mig och för varandra. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och föra er närmare varandra i kärlek. Må Gud hålla oss alla säkra under den kommande veckan.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för ännu en vecka av tro, hopp och kärlek i ditt äktenskap, din familj och din församling. I Clonard  är vi i början av den andra veckan imed att fira mässan med en församling närvarande, samt online. Det fungerar bra. Vi vänjer oss alla vid de nya system som behövs för att så mycket som möjligt se till att alla kommer att vara säkra att samlas och fira så här. Vi hoppas kunna öppna en till av mässorna nästa vecka och arbetar nu mot detta.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Återigen är det ett mycket viktigt Guds Ord för oss alla, där Gud uppmanar oss att lyssna uppmärksamt på hans närvaro och hans kärlek på de platser där vi bor - vikten av sakramentet i äktenskapet, skönheten i vårt familjeliv, de människor som utgör vår trosgemenskap och världen omkring oss. Det finns så många andra ljud och röster som kan tvinga sig in i våra hjärtan som kan främja splittring och förtvivlan.
Ni kommer att vara i mina böner under den kommande veckan som vanligt att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära och fortsätta att leda oss alla genom denna tid på ett säkert sätt.  Be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Igår, måndag, hade vi den första av våra mässor i Clonard som firades med en församling som var fysiskt närvarande. Vi tackar Gud att det gick så bra vilket den andra mässan i morse också gjorde. Det är fantastiskt att vi har kommit till denna punkt att vi kan gå vidare nu, även om det ännu finns många begränsningar i själva firandet. Som jag påpekade i morse har dessa restriktioner fastställts av staten, tolkats av biskoparna, men har införts av viruset. Därför måste vi fortsätta att vara så försiktiga som möjligt för att vara säkra i förhållande varandra under de kommande dagarna och veckorna.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Återigen är det ett viktigt Guds ord till oss alla i äktenskap och familjeliv och i kyrkans gemenskap.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan.  Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära och hålla er säkra från all skada. 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Tack gode Gud för att vi hade en sådan trevlig och framgångsrik Novena som avslutades under förra lördagskvällen. Jag hoppas att ni hade en chans att ta del av den.  Jag var mycket medveten om att väldigt många människor var med oss under dessa nio dagar. Jag bad för er alla varje dag, att Gud skulle vara med er och välsigna er och alla era nära och kära.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter.Temat är mycket lämpligt för oss vid denna tid eftersom Jesus inbjuder oss att komma till honom och han lovar oss vila och frid. De flesta av oss är under stor press nu under Covid-19 pandemin, som fortsätter att påverka våra liv.  Med honom kan vi hitta vår väg framåt personligen, som par och som familjer.  Hans löfte går att lita på.
 
Ni kommer alltid att vara i mina böner varje dag den kommande veckan.  Fortsätt att be för mig och för varandra.  Må Gud hålla oss alla  trygga säkra från all skada så att vi kan växa i kärlek.  Tack för er godhet och trofasthet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack gode Gud så går den högtidlig novenan online för att hedra "Vår mor till evig hjälp" bra.  Vi är nu kommit halvvägs igenom den. Tusentals människor ansluter sig till oss online varje dag.  Du kanske är en av dem. Jag ber för dig varje dag att Gud ska välsigna dig och att "Vår Moder av evig Hjälp" ska ta hand om dig och alla dem  som du älskar.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Jag hoppas att det kommer att vara er till hjälp på er resa av tro och kärlek, och att det kommer att ge er hoppets och glädjens gåvor.
 
Fortsätt att be för mig och för varandra.  Må Guds välsignelse vara med oss alla under den kommande veckan.  Och må Gud fortsätta att hålla oss alla trygga från coronaviruset.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Vi har firat en lång rad speciella firanden av eukaristin från askonsdag fram till Kristi Kropp denhär vecka. Nu går vi in i en lång serie av vad som kallas ”söndagarna under året”. Det handlar om hur vi är kallade att leva vår tro och kärlek i vår vanliga vardag.  Detta är långt ifrån oviktigt, i själva verket är det en viktig del av vår levande tro, att veta att Kristus lever i oss, bland oss, omkring oss, och ovanför oss. Detta är vårt uppdrag i världen och till den värld vi lever i, att föra Kristi frälsning genom vår kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och genom kvaliteten på vår trosgemenskap i våra församlingar och på andra sätt.
 
Som alltid, är ni alla i mina böner alla dagar i veckan framåt,  att Gud ska fylla er med lycka och glädje trots  de begränsningar vi alla fortfarande har.  Tack för era böner för mig.
 
I Clonard börjar vi vår årliga högtidliga Novena för att hedra ”Our Mother of Perpetual Help” fredagen den 19:de  Detta kommer att pågå  varje dag fram till lördagen den 27:e som är högtidsdagen för ”Vår Moder av evig hjälp”.  Det finns fyra sessioner varje dag: 07:00; ; 9.30; 18.15 och 20.00.  Om ni kan skulle det vara bra om ni kunde förena er med oss i bön för någon av dessa varje dag så att vi kan be tillsammans för en bättre värld och en bättre kyrka framåt.  Gud välsigne dig alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tisdagarna kommer allt snabbare varje vecka! Jag hoppas och ber att allt är bra med er och alla era nära och kära.  Tack gode Gud så är allt bra här i Clonard. Jag ser fram emot den gradvisa lättnaden av restriktionerna för nedstängningen och chansen att få se många av er igen.
Bifogat hittar ni mitt bidrag för nästa helg och den kommande veckan. Det är en spännande högtid när vi firar Kristi kropp och blod. För många människor har en av svårigheterna den senaste månadernas varit, att inte kunnat ta emot kommunionen. Det har varit en stor tröst att i bön vara med i den andliga eukaristin, men det är ändå inte samma sak. Det kommer fortfarande att ta lite tid innan det kommer att vara möjligt att kunna ta emot komunion.  Det är dock underbart att höra om den hunger som så många har för denna fantastiska Guds gåva.
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag för den kommande veckan.  Håll mig i era.  Må Gud välsigna oss alla och alla våra nära och kära med både hälsa och skydd från Covid-19.  Tack!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och följande vecka.  Detta är ett mycket speciellt tillfälle som vi firar den veckan, det handlar inte bara vår tro på Gud utan också om vår tro på Gud som uppenbaras för oss av Jesus Kristus, Gud som är tre personer i en Gud och som har gjort oss till hans avbild.  Det är fantastiskt. Det är också på ett sätt den första söndagen i den ordinarie tiden under året, och är en markör för oss om hur speciell vår tro är i vårt dagliga liv.
Ni är i mina böner varje dag att vår kärleks Gud välsignar er kärlek till varandra i äktenskapet och i ert familjeliv så att ni blir varse att den finns där, och särskilt att den sanne Guden uppenbaras och kan bli känd av världen.  Må Kristi frid vara med er i era hem och i alla era kärleksrelationer.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny
 
PS Som ni kanske vet, vi har en högtidlig onlinenovena för att hedra Our Mother of Perpetual Help denna månad - 19-27 juni.  Den delas av vår kommunitet i Mt. St Alphonsus, Limerick och oss själva här i  Clonard.  Var snälla att få ut det  till alla dina vänner, och  skriv en litetn påminnelse för er själva.  Information om tider etc. kommer att finnas på webbplatsen  www.clonard.com och i sociala medier.  Tack.  

Läs hela inlägget »

Pingstdagen

Kära vänner!
Jag är ganska förvånad över att med detta mejl, förflyttar vi oss in i juni månad. Vart har tiden tagit vägen? Trots att vi har varit i ”lock down” de senaste månaderna har tiden flugit förbi. Jag hoppas att ni klarar att hanterar på ett bra sätt och att ni och alla era nära och kära har klarat sig från viruset.

Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka, som börjar med Pingstssöndagen. Detta är en underbar högtid när vi firar Guds kärlek som utgjuts över oss genom den Helige Andes ankomst. Det är också högtiden för vårt verkställande av att föra denna stora gåva av Guds kärlek till den värld vi lever i genom våra familjer och samhällen. Den Helige Ande arbetar genom äktenskapets sakrament på ett mycket speciellt sätt på grund av heligheten i den engagerade kärlek som ni delar med varandra. Jag tackar Gud för er och för den gåva ni är till kyrkan och till världen.

Jag ber om era böner denna vecka för Maurice & Nora Mathers, ett par som har varit med mig sedan början av mitt ministerium för äktenskapet. Nora dog i fredags och begravdes igår, måndag. Vi ber Gud att ge henne evig vila.  Och vi ber Gud att välsigna Maurice med frid och förnöjsamhet i vetskapen om det underbara liv som de har levt i äktenskapets sakrament. Och må Guds välsignelse vara med deras familj som nu sörjer sin mor och med oss alla som kommer att sakna Nora mycket.

Må Gud fortsätta att välsigna dig och alla dina nära och kära och hålla dig säker från de hemska effekterna av detta virus. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Den goda nyheten för närvarande är att kyrkorna öppnar igen för personlig bön - det är kyrkbyggnaden! Det underbara är att kyrkorna aldrig riktigt stängdes och aldrig kan stängas när vi tänker på dem som du och jag, de människor som är kyrkan. Tack för att du är öppen för bön hela tiden.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka, veckan för Kristi himmelsfärd. För oss på Irland kommer denna högtidsdag att äga rum nästa söndag – för människor på andra platser kommer den att vara på denna kommande torsdag.  Oavsett vilken dag det är för oss, är Guds ord lika kraftfullt. Det är löftet som Kristus ger oss, att han är med oss ända tills tidens slut - och vi är med honom tills tidens slut.
 
Låt oss hålla varandra i våra böner varje dag så att vi kan komma till en verklig kunskap om sanningen i hans löfte och fyllas med den glädje som bara han kan tillföra oss.  Gud välsigne er och alla era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för ännu en vecka av tro, hopp och kärlek och för att vi får dela det med varandra och med andra. Vår tro är ett underbart stöd genom denna svåra tidv och vi behöver varandras stöd i vår tro.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Det signalerar pingstens närmande för oss eftersom Jesus redan säger att han kommer att sända oss sanningens Ande. Min reflektion handlar om vad det betyder för oss och för dig i ditt äktenskap och/eller familjeliv och i din församling.

Ni kommer att vara i mina böner som alltid under den kommande veckan. Må ni fyllas med denna  Sanningens Ande och finna kärlekens glädje genom varandra.  Be också för mig och för alla dem som följer detta trosprogram. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Trots den nedstängning áv samhället som vi upplever, så verkar tiden flyga förbi. Det är svårt att tro att det redan är fyra veckor sedan påsk och med detta mejl förbereder vi oss för den femte veckan! Jag hoppas att allt går bra för er och alla era nära och kära. Tack gode Gud att vi alla mår bra här i Clonard och att vi tar oss igenom denna tid med frid i våra hjärtan.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Vilket synnerligen lämpligt tema detta är för oss: "Jag är vägen, sanningen och livet". Jesus gör livet spännande bara genom att följa honom och leva livet till fullo.  Jag kommer att be för er som vanligt så att ni skulle få känna av kärlekens underverk till varandra i ert äktenskap och/eller familjeliv, och storheten i er tro som Kristi efterföljare. Låt oss be för varandra att vi  kommer igenom detta fria från skador av viruset och från alla andra skador till kropp och själ.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Med detta mejl kommer vi in i maj månad - och fortfarande är samhället nedstängt!  Fortfarande ser det ut som detta kommer att pågå ett tag till. Jag hoppas att ni klarar av det och kanske till och med kan dra nytta av det på många sätt. Liksom alla andra, skulle jag vilja se slutet på det hela, men tack och lov går det bra för mig under den här tiden. Det goda vädret har inneburit en hel del frisk luft för mn del varje dag vilket är en välsignelse, och jag finner mig själv bedjande mer än vanligt eftersom jag har tid för det. Inte en dålig sak alls!
                                                                                                     
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Temat för detta – livets överflöd – vilket är mycket lämpligt för vår situation idag. Den här tiden måste vi använda för att hjälpa oss mot det överflöd  i livet som Jesus önskar för oss. När ni arbetar med detta tillsammans och ber för varandra om det och för er familj och gemenskap, ska ni vara ni säkra på att ni ockå är i mina böner varje dag.
 
Må Gud hålla er och alla era nära och kära fria från skador från detta virus och alla andra sjukdomar. Och må Gud föra oss alla säkert fram till en bättre tid snart.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har varit i mina tankar och böner varje dag sedan jag skrev till er vid den här tiden förra veckan.  Jag litar på och ber att allt går bra för er och för alla dem ni älskar.  Pandemin går fortfarande hårt runt omkring oss.  Det finns en hel del sorg och lidande på grund av det och jag ber för alla dem som lider förlust och som går igenom mycket oroliga tider på grund av någon älskad som har viruset.

Jag skickar min reflektion för nästa söndag och den kommande veckan.  De är mycket passande på grund av allt som pågår. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och er familj och vänner.
 
Jag försäkrar er om mina böner varje dag.  Håll mig i era.  Må Gud fortsätta att välsigna oss alla med hälsa och frid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det har varit en konstig men mycket bra vecka sedan jag senast skrev till er.  Vi har firat stilla veckan och päsken på ett sätt som vi aldrig firat den förut – förenade tillsammans online med väldigt många människor. Jag vet att många av er själva var en del av vårt firande här i Clonard och jag kände mig mycket nära er genom att veta det.  Tack för er tro och kärlek som ger mig ett säkert tecken på hopp.
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni finner det till hjälp för er själva, er familj och er församling. Det blir ytterligare en vecka av nedstängning.  Det kan också vara en vecka med den helige ande närvarande runt omkring oss.  Fortsätt att bygga er kärlek till varandra så att, när detta är över,  er kärlek kommer att vara starkare än ni någonsin trott. Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan.  Må Gud hålla er och oss alla säkra från att skada och nära Guds hjärta.
Johnny
PS Du kan förena dig med oss när som helst online på: www.clonard.com

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med detta mail ser vi fram emot påskdagen och påskveckan.  Hur annorlunda det än ser ut i år jämfört med något annat år som vi känner till sedan tidigare, så får vi ändå som troende, i Jesus Kristus, tänka i termer av en glad påsk och en glad påskvecka, eftersom vi firar Kristi nya liv i hans uppståndelse. Det kan vara svårt för oss att se någon ljusning vid horisonten på grund av allt som händer med corona-viruset både här och över hela världen, men vår tro lär oss att Kristi uppståndelse sker ändå och kommer att segra.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för er församling.  Det är i dessa nära relationer i äktenskap och familj och i församlingen som vi både kan uppleva tro och hopp genom kärleken och även bidra till att denna erfarenhet kommer andra till del.
Ni kommer att vara i mina böner som vanligt att Gud ska vara med er för att hålla er och alla era nära och kära säkra från alla skador och att ni får vara nära varandra och Gud i Kristus.  Tack för era böner för mig.  Glad påsk.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni är i mina tankar och böner varje dag om att Gud ska vara med er genom denna mycket svåra tid och att skydda er och ge er tröst, frid och hopp.

Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka som är den stilla veckan. Det är den främsta veckan i vår kristna tro.  Försök att göra det bästa av den för er själva och för dem ni älskar.  Följ med Kristus på hans resa, inte bara genom ett väldigt hemskt fysiskt lidande, utan också en känslomässig och psykisk förödelse in i döden och vidare till uppståndelse.  Genom att göra detta kan vi upptäcka att han reser med oss genom denna mycket märkliga tid av coronavirus vilket har en sådan effekt på oss och på hela mänskligheten just nu.
 
Låt oss be för varandra och be med varandra under denna vecka, i vetskap om att Kristus kommer att föra oss igenom allt detta till nytt hopp och ett nytt liv.  Ni kommer med all säkerhet att vara i mina böner.  Håll mig i era.  Må Gud förena oss alla i tro, hopp och kärlek.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Även om allt rent praktisk  är nerstängt, gäller det inte för e-post!  Ni är alla  mina tankar och böner vid denna tid som vi alla kämpar med de förändringar som har uppkommit i varje aspekt av våra liv.  Det är en svår tid men också en mycket intressant tid som kommer att lföra oss till något mycket bättre i det långa loppet.
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Det är mycket relevant för oss i den nuvarande situationen och det behov som vi alla har av varandra, särskilt i äktenskap och familjeliv.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.  Jag kommer att be för er varje dag som alltid att Gud ska välsigna er med glädje och frid och håller er och alla era nära och kära fria från all skada.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni är alla i mina böner mer än någonsin när vi nu står inför de utmaningar som de närmaste veckorna och månaderna kommer att föra med sig.  Det är en mycket konstig tid för oss alla.  Må Gud låta stora ting komma ut ur detta för den värld vi lever i och för kyrkan som är vi , och för alla våra medmänniskor.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp och uppmuntrande för er själva. Var säker på mina böner för er och alla era nära och kära om att Gud ska skyddade er från all skada vid denna tid och hålla er nära hans hjärta under den kommande veckan.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
Jag ber mycket om att ni och alla era nära och kära kommer att bevaras från Covid  19.  Vi kan  åtminstone säkert fortsätta att vara i kontakt med varandra via e-post!
Bifogad hittar ni mitt bidrag för nästa vecka, den tredje veckan i fastan.  Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för era relationer och även att det kommer att vara en källa till uppmuntran för den situation vi befinner oss i för närvarande. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner under den kommande veckan om att Gud ska välsigna er och alla era närmaste.  Be för mig och för varandra att Herren välsignar oss och håller oss skyddade från all skada.Tack så mycket.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är nu en vecka in i fastan och tack gode Gud så är allt så långt bra för mig.  Jag har under den här veckan mer eller mindre hållit de fastelöften som jag gjorde. Jag fann dem till stor hjälp för mig själv.  Trots det var jag mycket glad över att söndag inte ses som en del av fastan, i vårt system.  Jag njöt av ett glas vin och ser redan fram emot nästa söndag!
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa vecka, den andra veckan i fastan.  Temat för denna vecka är så viktig - "Herre det är underbart för oss att vara här".  Allt vi gör under denna fastetid, men också  i alla tider, måste fokusera på att göra detta till en verklighet i våra liv för oss själva och för varandra.  Det handlar inte om att göra oss själva eländiga och på grund av detta föra elände i livet till dem vi lever med!  Det handlar om glädje på grund av Kristi närvaro i oss och bland oss.
 
Jag önskar er en glädjefull andra vecka i fastan.  Ni kommer att vara i mina böner under hela veckan.  Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
I morgon, Askondsagen, börjar vi fastetiden.  Vi markerar dess början genom att få aska på våra pannor med dessa eller liknande ord: "Vänd dig bort från synd och vara trofast mot evangeliet".  Fastan är inte ett mål i sig utan snarare en sex veckors förberedelsetid inför påsk - sex veckor då vi uppmanas att förbereda oss för att tro mer fullkomligt och energiskt på vad som är nästan otroligt - att Kristus Guds Son dog för oss och hela mänskligheten och hela skapelsen på Korset och att han uppstod från de döda och lever nu mitt bland oss.  Fastan är tänkt att vara ett äventyr i livets och kärlekens underverk.
Bifogas är mitt bidrag för den första veckan av fastan.  Under varje vecka kommer vi att bygga vidare på detta för oss själva och särskilt för er som gifta, som familj och som Kristi lärjungar.  Jag ser fram emot att vara med er på detta äventyr och ber att vi vecka för vecka alla kommer att växa i tro, i hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner som alltid.  Fortsätt att hålla mig i era böner också.  Och be för alla som använder detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat finner ni mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Fokus för detta Guds ord handlar om att utveckla andan i vår tro, hopp och kärlek snarare än att bara nöja sig med dessa skyldigheter.  Detta är så viktigt, särskilt för livskvaliteten i äktenskap och familjeliv, men också i samhället som Kristi levande närvaro i världen.
Jag kommer att be för er alla under hela veckan att denna anda av lycka och glädje och även äventyr kommer att vara i er för att ge stor lycka och enighet till era hem och samhällen.  Fortsätt att be för mig och be också för varandra så att Gud kan förhärligas.  Gud välsigne er och alla era älskade alltid.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för oss Redemptorister när vi var tillsammans för vår årliga reträtt.  Det var en mycket trevlig och tillfredsställande tid för mig och för de flesta, om inte alla, av oss.  Det var också bra för mig att vara tillbaka i Esker för ett par dagar där jag tillbringade så många underbara år av mitt liv.  Förresten, om du glömde att be för oss förra veckan kan du fortfarande göra det denna vecka och dina böner kommer att välkomnas!
Bifogas är mitt bidrag för nästa veckas bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev.  Återigen är det ett så viktigt Guds ord för oss alla där vi kan uppleva den tillgivenhet Kristus har för oss och inspirera oss att växa i tillgivenhet för varandra, särskilt i ditt äktenskap och familjeliv.  Du kommer att vara i mina böner under hela veckan att er kärlek till varandra kommer att växa och blomma.  Gud välsigne er alltid
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Eftersom jag kommer att vara borta i Esker, Athenry, Co Glaway nästa vecka för vår årliga Redemptoristreträtt, skickar jag er två omgångar av parbönen - för nästa vecka och veckan efter.  Be för oss alla att reträtten kommer att vara en tid av glädje och förnyat hopp för vår gemenskap.  Jag kommer att be för er och alla era nära och kära när jag är där.
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa två utskick till hjälp för era äktenskap och era familjeliv.  Påve Franciskus bad nyligen oss att ägna den kommande helgen åt Guds ord - för att göra den till en särskild tid till att lova att forma våra liv av Guds ord i Skrifterna och att hitta Guds ord i vårt liv av kärlek, av tro och av hopp "Det är i era hjärtan och det är på dina läppar".
Må Guds välsignelse vara med er och alla dem ni  älskar under de kommande två veckorna.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Julen är nu över för ytterligare ett år framåt och vi går in i ett par veckor med jämförelsevis lugn i liturgin innan vi börjar förberedelserna inför påsk och fastetiden.  Denna korta tid är till för att hjälpa oss att njuta av upplevelsen av Kristus som lever i oss och bland oss i de vanliga upp-och nedgångarna i våra liv. 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Detta påminner oss att Kristus som är mitt ibland oss är Guds son, som är här för att hjälpa oss till en känsla av vördnad i vår tro och vårt hopp.  Det finns så mycket för oss att känna till, såsom skönheten i ditt äktenskap; din familj  som är ett mirakel; godheten som finns i varje person i ditt samhälle; och Gud som är så fantastisk som älskar oss så mycket i Kristus.
Jag ber att vi alla kan växa i denna anda av vördnad och tyst beundran för varandra och för vår Gud.  Må Gud välsigna er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Kära vänner!
 Bifogat finns mitt bidrag för söndagen, Herrens dop.  Med detta inleder vi en ny fas av det liturgiska året.  Detta består av ett par veckor av vad som kallas ”under året” tid vilket innebär några veckor att leva ut allt som vi har firat i denna underbara juletid innan vi går in i tiden för fastan som kommer att leda oss in i Jesu lidande, död och den uppståndne Kristus. 
Jag bifogar ett härligt stycke som kallas ”Julbestyren börjar, snarare än att vi ser julen som över för detta år!
Som alltid försäkrar jag er om mina böner för er och alla era nära och kära under den kommande veckan.  Må Guds välsignelser av frid och glädje bli era varje dag för att fylla era hjärtan och hem med Guds härlighet.
Johnny.

Läs hela inlägget »

5 - 11  januari Herrens uppenbarelse
" Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”Dessa ord av de tre vise männen under Trettondagen är ett samtal både till en förnyelse av vår egen tro och till ett nytt åtagande för oss - att bli stjärnan som visar vägen till Kristus för andra.  Alla våra gåvor ges till oss för andras skull.  Detta gäller särskilt gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet.  Genom att leva ut vårt äktenskaps sakraments ser gifta par till att många andra kan få hopp och förtroende för Kristi underbara sanning.  Våra hem är också kallade att vara platser där Kristi frid främjas så att denna frid kan stråla ut till samhället. Och den församling som vi tillhör har till sin främsta uppgift att  visa människorna omkring oss på Kristus, vår  Frälsare. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är julaftonskväll och ni är alla i mina tankar och böner.  Jag sänder er mitt inlägg för nästa vecka och hoppas att det kommer att vara till hjälp för er.  Det passar mycket bra att den  handlar om den heliga familjen, Jesus, Maria och Josef, den stora förebilden av allt familjeliv, inte för att det är den perfekta familjen utan för att den är väldigt likt alla andra familjer, men de är inriktade på Guds väg och Gud närvaro.
Jag önskar er och alla era nära och kära en mycket god jul.  Må Gud välsigna er med frid och glädje varje dag under år 2020.  Tack för er tro och kärlek under det gångna året.  Ni är en verklig källa till hopp för mig.
Johnny.

Läs hela inlägget »