Den helige familjen

Kära vänner!
Med detta mail kan jag äntligen önska er en mycket God jul. Om ett par dagar kommer vi att fira den stora högtiden för Kristi födelse i vårt mänskliga kött och en bekräftelse för oss att vi är förenade med vår Gud.
   Det kommer att bli en annan jul för oss alla, men det bör inte innebära att den trots allt, inte kan bli väldigt bra. Det är till stor del upp till var och en av oss att ge glädje och lycka till varandra i våra hem och familjer och i vårt samhälle.
   Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. Temat är som alltid Den heliga familjen, söndagen efter juldagen. Gör det till en vecka att engagera sig ännu en gång till att växa i er förälskelse som par, som familjer och som Kristi efterföljare. Må alla våra hem vara platser för Kristi närvaro och källor till hans frid genom inre värdet på vår kärlek, tro och av hopp när vi tillåter oss att utvecklas under det kommande året.
...Må Gud vara med er för att göra 2021 till ett riktigt nytt, ochbättre, år för oss alla.
Johnny

27 december –  3  januari,  Den  heliga familjen
"Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.” Det är alltid fascinerande att se barn växa upp. Varje litet ögonblick är fyllt med förundran. Det tar inte lång tid för varje barn att kunna börja visa sin egen individualitet och sina egna speciella gåvor.  Detta är vad som också hände med Jesus.  Maria och Josef var tvungna att gå igenom alla känslor som alla föräldrar har, med undran övervad det kommer att bli av den här pojken.  De oroade sig för honom. 
I dagens värld, måste barn som växer upp brottas med så mycket som kommer i vägen för deras verkliga utveckling.  Många dras bort från sitt trosutövande och all verklig kunskap om Guds kärlek, till stor oro och nöd hos sina föräldrar och farföräldrar. Det är bara genom att arbeta tillsammans som föräldrar, som par, och som församling, som vi kan förmedla denna mest värdefulla gåva - trons gåva.  Gör ditt hem till en plats för kärlek och bön.  Gör din församling till en plats för glädje, välkomnande och Guds välsignelse.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att leva som den Heliga Familjen,
förenade i respekt och kärlek.
Låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa oss att ge nytt liv åt våra barn och barnbarn
och till alla dem som utgör våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskaps sakrament.
Förena våra familjer i frid och kärlek,
genom Marias böner, Jungfru Guds Moder
och av hennes man Joseph,
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans

Evige Fader, vi vill leva som Jesus,
Maria  och Josef, i frid med dig och varandra.
Må vår kärlek  i äktenskapet hjälpa oss att
möta livets glädjeämnen och sorger.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad tycker du bäst om hos din fru som mamma, eller din man som far? Dela med er av det till varandra den här veckan.
För andra: Vilka är de saker du gillar bäst med din mor och far? Säg till dem  den här veckan om möjligt – även i bön. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter