Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022

Kära vänner!
 
Den här tiden nästa vecka, tisdagen den 17 maj, kommer jag att vara hemma i Donegal och fira min 80-årsdag med min familj. Det ser jag fram emot. På grund av detta skickar jag er två veckor av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa till hjälp för er själva och för ert liv i äktenskapet och/eller familjen såväl som för er församlingsgemenskap. De är båda betydelsefulla reflektioner över trons och kärlekens stora gåvor och vårt privilegium att få vara en del av Kristi närvaro i vår värld och hans frälsning av den värld vi lever i.
 
Tack för den inspiration och uppmuntran ni ger mig, och till mitt liv. Ni är med i mina tacksägelseböner varje dag och även i mina förbön när jag tackar Gud för er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära, rikligt dag för dag. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Detta är mitt första mejl till er i maj månad, en mycket speciell månad för oss alla. Det är Marias månad, Kristi Moder och ”Our Mother of Perpetual Help”. Det är också den månad då vi förbereder oss för pingsthögtiden och utgjutandet av Guds Helige Ande.
 
Temat för bidraget för denna fjärde vecka av påsktiden är viktigt för båda dessa tankar – vem tillhör du?  Genom att lyssna till Kristi Ord tillhör vi honom och finner vår identitet som Guds älskade. I det är äktenskapets sakrament mycket betydelsefullt eftersom det är ett intimt förhållande att tillhöra varandra, inte som en besittning utan som en fri kärleksgåva.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bidraget till hjälp för er själva när ni reflekterar över och ber för ert äktenskap och familjeliv. Ni  är alltid i mina böner eftersom jag vecka för vecka tänker på och tackar Gud för er. Må Gud alltid välsigna er kärlek till varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp och uppmuntran.
Den vackra inbjudan som Jesus ger sina lärjungar i detta avsnitt av evangeliet – "kom och ät." – är en sådan underbar inbjudan också till oss. Det är där, på de vanliga platserna i våra liv med varandra i våra hem och familje, vi kommer att hitta honom, och det är därifrån han vill stråla ut till världen omkring oss.
 Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som alltid. Tack för er kärlek till varandra. Må Gud välsigna er kärlek och alla era nära och kära. Fortsätt att be för mig och för alla dem som delar denna bön med oss.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas att har haft en fin påsk, fylld av Kristi glädje närvarande bland oss och i oss. Påskdagen är märklig eftersom den varar i åtta dagar!! Och fastan varar i sju veckor, och varje söndag på året är en hyllning till uppståndelsen – det är vår sabbat som kristna, den första dagen i veckan.
 
Jag bifogar mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det är så viktigt för oss eftersom det hjälper oss att reflektera över Kristi sår och vikten av dessa sår i våra troshandlingar. Många människor förlorar idag tron på grund av såren i Kristi kropp, precis som många människor förlorar tron på sitt äktenskap på grund av de sår som finns där.
 
Denna söndag firas som den gudomlig barmhärtighetssöndagen med förvissningen om att Guds kärlek och barmhärtighet är närvarande i hjärtat av våra mänskliga strider, återlöser oss och gör oss hela igen. Må vi alla uppleva förvissningen om vår tro, som Tomas gjorde, i Kristi sår som uppstått från de döda. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Gud kommer att välsigna er rikligt med glädje och frid. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Även om vi nu är i stilla veckan,s er vi fram emot påsk och tiden efter den med detta e-postmeddelande. Vi börjar fira det mest extraordinära som hänt i världen sedan den första skapelsen – Kristi uppståndelse från de döda och det löfte som detta ger oss, och till hela mänskligheten och hela skapelsen.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet, för påskdagen och veckan efter den. Som alltid skickar jag detta till er i hopp om att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert trosliv i er familj och i ert samhälle. Jag önskar er och alla, och era nära och kära en mycket glad påsk. Må Gud fortsätta att välsigna er med frid och glädje och hålla er, och dem ni älskar trygga från all skada. Må Gud också välsigna vår värld med fred, särskilt i Ukraina. Tack för er godhet och kärlek.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Palmsöndagen

Kära vänner!
 
Med det här e-postmeddelandet kommer vi till den sista veckan av fastan. Eftersom det är den sista vi kanske är benägna att slappna lite grann – förutsatt att vi naturligtvis hade gjort en del under de senaste fem veckorna!! Om vi slappnar  av betyder det bara att vi har missat fastan. Allt har fram till nästa vecka varit den viktigaste veckan i vårt år av att följa Kristus. Den här veckan kallar oss till stor frikostighet av vår tid och ansträngning att växa i kärlek till Kristus och för varandra.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den heliga veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna detta användbart för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och allt du för med dig genom din kärlek och när jag ber Gud välsigna dig och alla dem du älskar och hålla dig säker från varje skada.  Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Hej!
Jag är förvånad över hur snabbt fastan går. Vi är nu långt in i den andra halvan av den och på väg mot påsk. Jag tycker att det är en bra tid för mig själv på många sätt och tackar Gud för den här tidens nåd.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Det för oss in i en mycket viktig del av vår tro på Kristus och att leva som han lär. Vi har ingen rätt att döma någon – bara Gud kan göra det. Och vi måste vara människor som förlåter varandra ofta och alltid, precis som Gud förlåter oss. Detta är en av de mest revolutionära delarna av Kristi och kristendomens undervisning och praktik.

Jag hoppas att ni kommer att finna detta bidrag till hjälp för er själva och för er familj. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och medkänsla. Håll mig och varandra i era böner så att vi alla kan finna sätten att leva ut vår tro på Kristus, allt friare och gladare. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Den fruktansvärda invasionen av Ukraina fortsätter dag efter dag. De fruktansvärda bilderna av förstörelse och hjärtskärande nöd fortsätter att fylla våra skärmar och våra sinnen och hjärtan, men vår bön fortsätter också varje dag för folket där och för ryssarna att de kommer att ändra sig och stoppa blodbadet.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/ eller nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Som alltid, hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er i era kärleksrelationer i äktenskap och familjeliv och även som en del i kyrkans församlingar. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan så att Gud kan välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje och, särskilt genom denna tid, med hopp. Be för mig och för varandra. Tack.

Johnny
SENASTE NYHETER

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag har i dag svårt att tänka på något annat än på Ukrainas folk som utsätts för den fruktansvärda förödelse som den ryska armén och dess vapen utsätter dem för, timme efter  timme. Må Gud vara med dem för att föra dem genom denna hemska tid. Må Gud vara med president Putin och hans folk för att få dem att totalt ändra sig och få dem att stoppa detta blodbad.

När vi låter Guds Ord göra oss fokuserade på våra egna liv under den kommande veckan kan vi fördjupa vår egen känsla av varandras helighet och av de relationer mellan äktenskap och familjeliv som är viktiga i våra liv. Må Guds Ord hjälpa oss att inse att vi alltid står på helig mark och lever våra liv i vördnad och respekt och ödmjukhet.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Guds välsignelse ska vara med er och alla dem ni älskar och ge er frid och glädje. Fortsätt att be.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den, för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Jag hoppas, som alltid, att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv.
 
Detta är ett av mina favoritavsnitt i evangelierna. Det ger oss i kontakt med Petrus glädje och spänning i Kristi närvaro. Han säger till Kristus: "Det är underbart för oss att vara här." Det måste vara syftet med vår tro på Kristus och vår kärlek till varandra – att göra det möjligt för varandra att kunna säga det om vårt äktenskap och familjeliv samt om vår plats i församlingen.
 
När du går igenom den kommande veckan, var säker på mina böner för er. Må Gud välsigna er med generositetens ande för varandra. Må Gud vara med er för att föra er allt närmare varandra och till hjärtat av vår kärleksfulle Gud. Tack för allt ni tillför i mitt liv.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Vi börjar fastetiden med askonsdag, i morgon. Jag skickar er mitt bidrag för den första söndagen i fastan och veckan efter den, för parbönen och nyhetsbrevet för dem som använder den på det sättet.
 
Fastan är en utmanande tid för oss alla, men vi kan lätt missa poängen med den och dess utmaningar. Det handlar mest om att växa i vår kärlek till Gud och till varandra så att vi kan bli allt mer fullständiga Kristi efterföljare. Denna första söndag får vi kontakt med de frestelser som Kristus var tvungen att möta i samband med sin kallelse och mission. Det är samma som vi, som individer och som kyrka, också måste möta i vår kallelse och mission. Jag hoppas att ni kommer att finna detta användbart för er själva under den kommande veckan.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag. Håll mig och varandra i era böner. Må Gud vara med er för att välsigna er och alla era nära och kära, med glädje och frid.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är trevligt att skriva till er igen den här veckan. Ni är alltid i mina böner för att Gud ska välsigna er och era familjer och alla era nära och kära med glädje och frid.
 
Den bifogade bidraget till den veckovisa parbönen och nyhetsbrevet tar oss in i mars och in i fastan, och onsdagen den 2 mars är det askonsdag, det är en mycket speciell tid för oss på vår trosresa. Detta bidrag är en riktigt bra förberedelse för fastan eftersom den träffar kärnan i våra ansträngningar att bygga våra relationer av kärlek och tro på ett sätt som kommer att ge hopp. Det är en uppmaning att sluta hacka ner på varandra och att öva på att bygga upp varandra genom hur vi talar och agerar mot varandra. Det kan inte finnas någon bättre lösning att delta i fasteveckorna.
 
Ni kommer att finnas i mina tankar och böner varje dag i veckan framöver. Må Gud vara med er för att hjälpa er att bära alla bördor ni kan ha och för att fylla era hjärtan med frid och med glädje i ert äktenskap och / eller familjeliv. Tack för allt ni givit till oss andra. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidraget till parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv.

Reflektionens fokus är återigen viktigt för alla våra relationer – "behandla andra som du vill att de ska behandla dig"! Vilket underbart motto för det mänskligt liv. Det förenklar verkligen de beslut vi ständigt måste fatta i äktenskap och familjeliv samt i våra sociala och andliga liv. Det gör dem inte lättare – men det gör dem tydliga!!
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid  att den kommande veckan kommer att vara riktigt bra för ditt äktenskap och familjeliv. Håll mig i era böner och be för varandra. Jag ber om era böner, särskilt för Gerry Brown och hans tre vuxna barn. Gerrys fru Anne dog nyligen i en tragisk olycka i Glengormley, Belfast. De har fått denna parbön varje vecka under de senaste åren. De behöver våra böner för att hjälpa dem genom denna fruktansvärda tid. Vi ber att Gud ska ge Anne evig vila och frid. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är ett stort nöje för mig att tänka på och be för er varje dag, och varje vecka när jag förbereder detta bidrag och skickar ut det till er. Tack för att ni ber för mig också. Jag ber er att fortsätta göra det eftersom jag behöver era böner och er kärlek.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Utmaningen i detta Guds Ord är att låta oss själva  förstå vårt behov av Gud, inte bara när saker och ting går dåligt, utan också när saker och ting går bra. Det är då Gud ber oss att vara särskilt snälla mot varandra och med dem omkring oss. Det är de tider då vi kan ta varandra för givet och leva utan en anda av äventyr i vår tro, hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i denna nya vecka. Må Gud vara med er för att förnya er kärlek till varandra. Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar och skydda er från all skada. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni är i mina tankar och böner varje dag när jag tackar Gud för privilegiet att vara i kontakt med er så regelbundet och ber Gud att fortsätta välsigna er kärlek till varandra.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Utmaningen i  nästa veckas reflektion är fantastisk, att verka där du är till glädje för andra och att få vara dig själv!!  
Detta gäller särskilt i ditt äktenskap och familjeliv.  Men det är också viktigt för församlingen och för vänskapen i relationerna våra liv. "Det är människor du kommer att fånga."
Var säker på mina böner varje dag i veckan som kommer. Be för mig och för alla dem som deltar i detta böneprogram varje vecka. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från all skada.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi redan är i slutet av januari! De sägs att tiden flyger iväg när när man har roligt!! 
Bifogat finns mitt bidrag  till parbönen för den här söndagen och för veckan efter det. Det är en inbjudan till oss att se på den djupaste verkligheten i våra trosliv, särskilt när det gäller äktenskap och familjeliv och vårt liv si våra församlingar. Det som ser så vardagligt ut på ytan kan se fantastiskt ut när vi ser under den ytan och in i hjärtat av Kristi mysterium.
Jag hoppas att detta kommer att vara till nytta för er och att ni kommer att växa i kärlek till varandra och i er känsla av förundran över den tro som Gud har på oss på grund av Kristus.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan så att Gud kan fylla er med glädje och lycka i er kärlek. Be för mig och för alla dem som deltar i detta lilla upptäcktsprogram.
 Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter är bifogat i detta mejl. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart för er själva. Utmaningen i det, är stort men underbart. Vi har valet att närma oss livet och alla viktiga saker i livet som antingen ett äventyr eller som en börda. Detta gäller äktenskapet, och det är verkligen sant för familjelivet. Det gäller också tron och trosutövningen.
Hur ofta blir vi inte tyngda av dessa viktiga delar av våra liv. Jesus visar oss vägen att acceptera dem alla som ett stort äventyr varje vecka och faktiskt varje dag.
När ni engagerar er i denna reflektion, bönerna och frågorna kommer jag att be att ni ska bli upplyftade i anden och se underverket av alla de stora gåvor som gud har gett er, särskilt av varandra och om det liv ni har tillsammans.
Jag ber att kyrkan ska bli mer av en inspiration för oss genom Guds Ord och genom våra församlingar med varandra i och genom nattvarden.
Be för mig och för varandra. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från all skada.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Julen är nu slutligen över och jag tackar Gud för alla gåvor och nåd i denna tid, men resan med Kristus fortsätter. Dessa veckor ”under året” börjar med berättelsen om bröllopsfesten i Kana, det första av Kristi under som registrerats av Johannes. Detta är ett mycket speciellt Guds Ord för oss eftersom vi påminns om hur speciellt äktenskapet är i Guds plan för mänskligheten och hur speciellt äktenskapets sakrament är i vår trostradition och praxis.
 
Det är dags att förnya vårt engagemang och till varandra – ni, som ett par till varandra, och vi tillsammans med varandra och till alla par i församlingen. För ett par veckor sedan skickade jag ut påve Franciskus brev till alla gifta par och jag bifogar det igen den här veckan. Det kan vara ett bra tillfälle för er att läsa det noggrant och prata med varandra om det under de kommande veckorna.
 
Ni är i mina böner och kommer att vara där under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla de du älskar. Och må Gud skydda er och dem från all skada, särskilt skadan av den pågående pandemin.
 
Johnny
Letter of His Holiness Pope Francis to Married Couples for the “Amoris Laetitia Family” Year, 2021-2022 (26 December 2021) | Francis (vatican.va)

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Med detta bidrag för parbönen och nyhetsbrevet kommer vi till slutet av jultiden. Jag minns aldrig att jag har njutit av julen lika mycket som jag gjorde i år. Jag var mer medveten än någonsin om att julen började på juldagen och pågick fram till nu och det gjorde stor skillnad för mig.
 
Ni har varit i mina böner under hela den här tiden. Jag hoppas att ni också har haft en trevlig tid och att ni är utvilade inför de kommande veckorna. Jag hoppas att den bifogade filen kommer att vara till nytta för er när ni växer i er kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Tack för era böner och uppmuntran under denna tid. Jag försäkrar er om mina böner för er under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från Covid och alla andra sjukdomar under de kommande veckorna.
 
Johnny

Läs hela inlägget »