Tredje advent

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för tredje söndagen i advent och veckan därpå. Det är ett stort tecken på att vi närmar oss julen och allt vad detta stora firande betyder för oss. Jag hoppas, som vanligt, att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv och er kärlek.
 
Trohet mot varandra och trohet mot Kristus och hans kyrka är huvudtemat för denna reflektion. Trohet handlar inte bara om att stanna hos varandra. Det handlar om att göra ertt liv tillsammans till det mest livgivande som ni kan göra det. Detsamma gäller vår trohet mot Kristus. Under dessa veckor kallas vi till att skänka glädje och lycka till våra hem och våra trossamfund. Hela effekten av de de goda nyheterna om Kristi ankomst i Betlehem, är glädje, frid och firande. Nu är det dags att öva på detta.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag så att Gud kan välsigna er och alla era nära och kära rikligt. Be för mig och för varandra, att vi alla får uppleva kärlekens under – Guds kärlek till oss och hela mänskligheten och hela skapelsen och vår kärlek till varandra. Tack.
 
Johnny

11 - 17 december,  Glädje i Herren
"Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Under de senaste åren har många människor förlorat tron på Kristus och på hans kyrka. Det har funnits mycket goda skäl till detta, särskilt andras synder som har chockat och skakat oss alla. Men den här julen är ännu en uppmaning till oss att förnya vår tro på Kristus och vår lojalitet mot hans kyrka. Vi förs åter till den enkla krubban där Gud visar oss mildheten i sin kärlek. Vi kan släppa det förflutna på denna enkla plats. Vi kan låta oss helas från vrede eller bitterhet av denne Herre som är mitt ibland oss som ett hjälplöst barn. Hans enda önskan är att vi skulle vara människor med medkänsla för varandra och mildhet med varandra. Vi utövar denna tro först och främst i äktenskapet och familjelivet när vi växer i kärlek till varje familjemedlem. Vi praktiserar det i vårt samhälle där vi kan göra en sådan skillnad för att se till att varje person tas om hand vid denna speciella tid.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön när vi vaknar
Herre Gud må vi, ditt folk, som ser fram emot Kristi födelsedag
uppleva frälsningens glädje i äktenskapets sakrament
och fira jul med kärlek och tacksägelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt 
Herre, må gåvan av vår kärlek i äktenskapet som vi erbjuder dig
vara en ständig lovsång till din ära
och sannerligen bli vår frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Barmhärtighetens Gud, ge oss din gudomliga hjälp
i våra dagliga ansträngningar att älska varandra i vårt äktenskap.
Må vi förbereda oss för julen övertygade om din närvaro
och med vår kärlek till varandra i centrum av våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions- och aktivitetsfrågor  
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du ge skratt och glädje till din fru / man i din kärlek den här veckan?
För andra: Till vem kan ni som par glädja speciellt?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter