Tredje advent

11-17 december Glädjen i Herren
"Lycklig är den som inte förlorar tron ​​på mig." Under de senaste åren har många människor förlorat tron ​​på Kristus och hans kyrka. Det har varit mycket goda skäl för detta, särskilt andras synder som har chockat och skakat oss alla. Denna jul har dock än annan uppmaning till oss, att förnya vår tro på Kristus, och vår lojalitet mot vår kyrka. Vi förs åter till den enkla krubba där Gud visar oss sin kärleks mildhet. Vi kan släppa taget om det förflutna på denna enkla plats. Vi kan själva låta oss bli botade från ilska eller bitterhet av denna Herren som är bland oss ​​som ett hjälplöst barn. Hans enda önskan är att vi skulle vara människor som har medkänsla förr, och mildhet med varandra. Vi praktiserar denna tro först och främst i våra hem allt eftersom som vi växer i kärlek till varje familjemedlem. Vi praktiserarar också vår tro i vårt samhälle, och där vi kan göra en väldig skillnad genom att ha omsorg om varje person denna speciella tid.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Herre Gud låt oss som är ditt folk,
och ser fram emot Kristi födelse få uppleva glädje,
och få fira denna högtid med kärlek och tacksamhet.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, låt vår kärleks gåva som vi erbjuder dig
vara en ständig lovsång i din ära
och verkligen bli vår räddning.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Under dagen när isär.
Herre, låt vår kärleks gåva som vi erbjuder dig
vara en ständig lovsång i din ära
och verkligen bli vår räddning.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre. Amen

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
På vilket sätt kan du ta in skratt och glädje  i din kärlek till din make/den här veckan?
För andra: Vem skulle du särskild kunna glädja denna vecka?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter