Påskdagen – Kristi uppståndelse

Till Colettes blogg»
Kära vänner!

Tack för era böner för oss under förra veckan på uppdraget i Kilcar, Co. Donegal. Jag tackar Gud, eftersom allt gick mycket bra. Ni var också med i mina böner under den tiden och jag bad om Guds välsignelse för er och era familjer och församlingar. 
Vi närmar oss nu påsk. Jag har haft en fin fastetid som jag  fått mycket ut av. Jag ser nu fram emot  påskens glädje med veckorna och månaderna framåt. Jag har bifogat min reflektion för påskdagen och böner i nyhetsbrevet "Bön för äktenskap och familj", för veckan framåt. Må Gud välsigna er och alla gifta par med glädjen av Din kärlek, en glädje som kan sprida sig till vår värld. 
Johnny 

2-7: e april , Vi gläder oss och är glada
" ... de som hade följt honom och som nu är hans vittnen".  Idag  är människor väldigt ovilliga att engagera sig i församlings- och samhällsliv, särskilt på frivillig basis. Och ändå handlar det att följa Kristus om, att engagera sig och inte räkna kostnaden. Vi har just tagit oss igenom den resa som Kristus gjorde genom sitt lidande och död, priset på vår frälsning. Vårt ansvar är att föra frukterna av det till vår värld genom att föra glädje, fred och frid, helande, glädje, frihet, rättvisa och så vidare, genom att börja med dem med vilka vi lever och sprida ut det  till våra vänner  och vidare ut. Varje aspekt av människolivet behöver detta mer nu än någonsin nu, eftersom vi bevittnar en uppdelning av äktenskap och familjeliv, växande våld i samhället och en ökande isolering av människor i varje samhälle. Nu är det dags att leva ut vår kristna tro.  
 DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, genom att upphöja Kristus, din Son 
erövrade du dödens kraft,  
och öppnade vägen för oss till det eviga livet. 
Res oss upp och förnya våra liv och vårt äktenskap
genom Anden som finns inom oss.  
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. 

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, genom påskens glädje förnyar vi vår kärlek till varandra i äktenskapet. Välsigna vårt engagemang för varandra. 
Må vi föra glädje och lycka till varandra  
och få det att stråla ut till alla  i våra liv.  
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. 

Kvälls och nattbön tillsammans
Kärlekens Fader, vaka över din kyrka.  
Ta med oss till uppståndelsens härlighet.  
Må vårt äktenskap vara ett tecken på din kärlek till oss alla.  
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken är din största önskan för ert liv tillsammans i ert äktenskap? Hur kan ni uppfylla det den här veckan?  
För andra: Till vem kan du överaska med en oväntad glädje i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter