Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 01

Colettes  veckobrev»

Kära vänner
,
 Jag är för närvarande på en reträtt i Esker, Co. Galway och tänker på er och ber för er. Jag har också bifogat nyhetsbrevet för den kommande veckan. Jag hoppas att ni kommer att hitta lite inspiration för er själva och för andra. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära den kommande veckan.
Johnny   

Läs hela inlägget »

Hej allihopa!
Collette»

Kära vänner,

Tack för allt vad ni för med till vår värld och till kyrkan genom er kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Tack för att ni lever ut er tro på Jesus Kristus. När vi nu  kommer till slutet av januari är det bra att återuppta ett ännu starkare engagemang för vår kärlek till varandra i den kommande veckans bön och reflektion. Ni är alltid i mina böner att Gud ska fortsätta att välsigna er  och alla era nära och kära - och att Gud fortsättningsvis kommer att välsigna oss genom er.
Johnny

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»

Kära vänner,

Veckorna verkar redan gå snabbare 2018, eller kanske är det bara ett tecken på åldrande!! Det är däremot bra att vara vid god hälsa och få titta på snön som föll här i Belfast i morse.
Mitt nyhetsbrev för den här söndagen och följande vecka är bifogat. Tack för att ni uppmuntrar gifta par att läsa dem och även andra stöd för sina äktenskap som de kan hitta. Det är så viktigt att vi fortsätter att bygga upp betydelsen av äktenskapskallet idag, tillsammans med de andra kallelserna i kyrkan, för världen vi lever i idag. Det är ett sådant privilegium att få vara delaktig i detta. Ni är i mina böner som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
Johnny

Läs hela inlägget »


Colettes blogg
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar
Collette»

Kära vänner,

Jultiden är verkligen över nu när vi går in i tiden med söndagarna" under året", innan vi snart kommer till fastan och påsk. Jag hoppas att det har varit en mycket fin jul för er. Det var den verkligen för mig. Må detta år 2018 fyllas med Guds välsignelser för er och alla era nära och kära.
 
Jag har lagt till en ny sida till Bön för äktenskap och familjeliv, den här veckan. Den kommer att inkluderas varje vecka från och med nu. Det är helt enkelt en ett förslag för hur detta kan användas som en plan för gifta par att leva och växa i sina äktenskap vecka för vecka. Det innehåller också statistik som är betydelsefull för oss alla i hur vi uppmuntrar andra par att arbeta med sina äktenskap. Jag välkomnar din respons på den här sidan.
Ni  är i mina böner varje vecka. Var vänliga och be för mig också. Må Gud välsigna oss alla rikligt i veckan framåt.
Johnny.

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Colettes blogg
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar
Collette»


Kära vänner,

 Jag önskar dig och hela din familj och vänner ett mycket gott nytt år.  Må 2018 fyllas med alla Guds mest välsignade välsignelser. Jag har haft en mycket bra jul, som naturligtvis fortsätter till nästa söndag och jag tänker fortsätta att låta den vara så här bra som den har varit hittills!!
 I och med Herrens dop har vi kommit fram till jultidens slut, men vi har  samtidigt kommit till början av helgens anledning - Kristi uppdrag att återlösa världen. Under resten av året följer vi Kristus på sitt uppdrag och lär oss igen hur vi kan bli allt fler medarbetare i det uppdraget. Det är en spännande resa som ligger  framför oss!!
 Ni kommer att vara i mina böner som alltid. Var vänliga och håll mig i era förböner också.
Johnny

Läs hela inlägget »