Heliga trefaldighets dag

Kära vänner!
Vi är nu inne i det som kallas ordinarie tiden, ”tiden under året” i kyrkans liturgi. Efter alla firanden av påsk, påsk och pingst de senaste månaderna kan det kännas som en inbjudan att  nu slappna av lite och  gå tillbaka till den vanliga verksamheten!! Men det är den inte alls. Vanlig, ordinarie tid, enligt mig, är en påminnelse och en kallelse att se våra vanliga, dagliga liv som den plats där alla dessa underbara mysterier om Guds kärlek ska levas ut av oss genom Guds Helige Andes kraft.
De två första söndagarna i denna tid är Heliga trefaldighets dag och Kristi kropp och blods högtid. Dessa är en påminnelse för oss om att den Gud som vi tillber är den Gud som uppenbarats för oss av Jesus Kristus - en personlig Gud och en Gud i vars avbild vi är gjorda; och också att vi har fått den fullkomliga tillbedjan av Gud i eukaristin, Kristi offer och livets föda.
Bifogat är mitt bidrag till den första av dessa, den allra heligaste treenigheten. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det här är till hjälp för er själva. Ni kommer att vara i mina böner varje dag den kommande veckan  så att Gud kan uppfylla er med vördnaden och glädjen av att känna vår Gud mer fullständigt. Fortsätt att be för mig och för varandra på denna resa av tro och kärlek så att vi alla kan bli ett hoppets folk i allt högre grad. Tack.
Johnny

12- 18juni, Den heligaste treenigheten
Jesus sade till sina lärjungar: "När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen". Den djupaste sanningen av alla handlar om den sanne Gudens natur, en treenighet av personer, Fader, Son och Helige Ande. Denna sanning är långt bortom vårt förstånd men är inplanterad nära våra hjärtan av Guds Ande. Den andra djupa sanningen är att vi är skapade till Guds avbild. Denna sanning är också långt bortom vårt förstånd men kan levas ut av oss genom kraften av samma Ande som lever i oss.
Det är i äktenskapets och familjens nära relationer som vi särskilt delar den sanne Gudens innersta liv, men vi behöver lära oss att leva där med en allt större vördnad och kärlek. Vi lever också i Gud genom vår gemenskap med varandra som kristna. Detta måste präglas av energi och entusiasm för världen som Guds rike.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du sände ditt Ord för att ge oss sanning
och din Ande för att göra oss heliga.
Genom dem lär vi känna ditt livs mysterium.
Hjälp oss att tillbe dig, en Gud i tre personer,
genom att förkunna och leva vår tro på dig
genom vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, vår Gud, gör vår kärlek helig.
Genom vårt äktenskaps sakrament
gör oss till ett perfekt gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre Gud, vi tillber dig
en treenighet av personer, en evig Gud.
Må vår tro och den kärlek som vi delar i vårt äktenskap
ge oss hälsa till sinne och kropp.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: I vilka aspekter av livet förstår du minst din fru / make? Hur kan du jobba med det den här veckan?
För andra: Vilken speciell tid kommer ni som par att ta för bön den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter