Heliga trefaldighets dag

Kära vänner!
Jag skickar er det här e-postmeddelandet från Foxrock Parish, Dublin, där jag leder en Novena till ära för ”Our Mother of Perpetual Help” tillsammans med Helena Connolly, en av våra lektionsmissionärer. Vi har just avslutat den andra dagen och tackar gud att det fungerar väldigt bra. Var vänliga att be för oss och för alla människor som deltar i den, fram till nästa tisdag.  Det finns  också mycket oro för resultatet av folkomröstningen som äger rum på fredag, så be ni också att de ofödda barnen även fortsättningsvis kan skyddas i på Irland.
 
Ni är i mina böner. Må Gud välsigna er och era familjer och vänner under denna tid och alltid.
Johnny  

27 maj - 2 juni,  Den heliga treenigheten
Jesus sade till sina lärjungar: " Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut "Vilken underbar tröst och styrka detta löfte är för oss som Jesus sade till sina anhängare! Han är med oss ​​på så många sätt - i sakramenten; i eukaristin i våra böner. Men Jesus är särskilt med oss  ​​alltid,  i våra kärleksrelationer, särskilt i äktenskap och familjeliv. Han är också med oss ​​genom vår församling. Det är meningen med att vara en församling - ett folk bland vilka Jesus lever, och det underbara är att han också alltid är närvarande i vår värld genom oss. Vi har ett  stort ansvar att bygga våra hem och församlingar till verkliga levande samhällen av tro och kärlek så att Jesus kan föra frälsning till vår värld och så att vår Gud, Fader, Son och Helige Ande kan bli ärade och förhärligade.

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du sände ditt ord till oss för att ge oss sanningen
och din Ande att göra oss heliga.
Genom dem kommer vi att känna till ditt livs mysterium.
Hjälp oss att tillbe dig, en gud i tre personer,
genom att tillkännage och leva vår tro på dig, genom vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, gör vår kärlek till varandra i vårt äktenskap helig.
Gör oss till en perfekt gåva till dig,
genom våra ansträngningar att växa i kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Helige Gud, vi tillber dig,
en treenighet av personer, en evig Gud.
Må vår tro och vårt äktenskaps sakrament,
ge oss hälsa till sinne och kropp.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
 
Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du överraska din fru / make i din kärlek den här veckan?
För andra: Finns det en familj i din församling som  du kan visa speciell vänlighet till i denna vecka?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter