Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 01

Kära vänner!
Eftersom jag kommer att vara borta i Esker, Athenry, Co Glaway nästa vecka för vår årliga Redemptoristreträtt, skickar jag er två omgångar av parbönen - för nästa vecka och veckan efter.  Be för oss alla att reträtten kommer att vara en tid av glädje och förnyat hopp för vår gemenskap.  Jag kommer att be för er och alla era nära och kära när jag är där.
Jag hoppas att ni kommer att finna dessa två utskick till hjälp för era äktenskap och era familjeliv.  Påve Franciskus bad nyligen oss att ägna den kommande helgen åt Guds ord - för att göra den till en särskild tid till att lova att forma våra liv av Guds ord i Skrifterna och att hitta Guds ord i vårt liv av kärlek, av tro och av hopp "Det är i era hjärtan och det är på dina läppar".
Må Guds välsignelse vara med er och alla dem ni  älskar under de kommande två veckorna.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Julen är nu över för ytterligare ett år framåt och vi går in i ett par veckor med jämförelsevis lugn i liturgin innan vi börjar förberedelserna inför påsk och fastetiden.  Denna korta tid är till för att hjälpa oss att njuta av upplevelsen av Kristus som lever i oss och bland oss i de vanliga upp-och nedgångarna i våra liv. 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka.  Detta påminner oss att Kristus som är mitt ibland oss är Guds son, som är här för att hjälpa oss till en känsla av vördnad i vår tro och vårt hopp.  Det finns så mycket för oss att känna till, såsom skönheten i ditt äktenskap; din familj  som är ett mirakel; godheten som finns i varje person i ditt samhälle; och Gud som är så fantastisk som älskar oss så mycket i Kristus.
Jag ber att vi alla kan växa i denna anda av vördnad och tyst beundran för varandra och för vår Gud.  Må Gud välsigna er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Kära vänner!
 Bifogat finns mitt bidrag för söndagen, Herrens dop.  Med detta inleder vi en ny fas av det liturgiska året.  Detta består av ett par veckor av vad som kallas ”under året” tid vilket innebär några veckor att leva ut allt som vi har firat i denna underbara juletid innan vi går in i tiden för fastan som kommer att leda oss in i Jesu lidande, död och den uppståndne Kristus. 
Jag bifogar ett härligt stycke som kallas ”Julbestyren börjar, snarare än att vi ser julen som över för detta år!
Som alltid försäkrar jag er om mina böner för er och alla era nära och kära under den kommande veckan.  Må Guds välsignelser av frid och glädje bli era varje dag för att fylla era hjärtan och hem med Guds härlighet.
Johnny.

Läs hela inlägget »

5 - 11  januari Herrens uppenbarelse
" Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”Dessa ord av de tre vise männen under Trettondagen är ett samtal både till en förnyelse av vår egen tro och till ett nytt åtagande för oss - att bli stjärnan som visar vägen till Kristus för andra.  Alla våra gåvor ges till oss för andras skull.  Detta gäller särskilt gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet.  Genom att leva ut vårt äktenskaps sakraments ser gifta par till att många andra kan få hopp och förtroende för Kristi underbara sanning.  Våra hem är också kallade att vara platser där Kristi frid främjas så att denna frid kan stråla ut till samhället. Och den församling som vi tillhör har till sin främsta uppgift att  visa människorna omkring oss på Kristus, vår  Frälsare. 
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är julaftonskväll och ni är alla i mina tankar och böner.  Jag sänder er mitt inlägg för nästa vecka och hoppas att det kommer att vara till hjälp för er.  Det passar mycket bra att den  handlar om den heliga familjen, Jesus, Maria och Josef, den stora förebilden av allt familjeliv, inte för att det är den perfekta familjen utan för att den är väldigt likt alla andra familjer, men de är inriktade på Guds väg och Gud närvaro.
Jag önskar er och alla era nära och kära en mycket god jul.  Må Gud välsigna er med frid och glädje varje dag under år 2020.  Tack för er tro och kärlek under det gångna året.  Ni är en verklig källa till hopp för mig.
Johnny.

Läs hela inlägget »