Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 11

Kära vänner!
Med detta mejl börjar vi ett nytt år i vårt efterföljande av Kristus, när vi nu firar den första söndagen i advent. Tack för det gångna året. Det har varit ett nöje och ett privilegium för mig att få vara med på den resan med er vecka efter vecka då vi följde Guds Ord i liturgin för varje söndag. Det har varit en glädje för mig att minnas er i mina böner och veta att så många av er kom ihåg mig i era.
   Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och för den kommande veckan. När ni ger er ut under detta nya år, ber jag att ni ska växa i er kärlek till varandra och i er tro och kärlek till Kristus som lever bland er och som lever i er för världen omkring er.
   Advent och jultiden kommer inte att bli som de alltid har varit! Jag uppmuntrar er att arbeta på att göra den till en bättre tid än den någonsin varit för varandra, för er familj, och för er församlingsgemenskap genom kvaliteten på er kärlek, tillgivenhet och tro.
   En sak som ni kan göra är att skapa en adventskrans i era hem och markera varje vecka med ett ljus som leder er försiktigt men kraftfullt mot jul och tiden därefter.
   Sm alltid kommer ni att vara i mina böner under den kommande veckan. Håll mig och alla andra som följer detta program i era böner. Må Gud välsigna oss alla rikligt under de kommande veckorna och månaderna.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med detta mejl kommer vi till slutet av ännu ett Liturgiskt år, ett år av efterföljelse av Kristus i vår kärlek och till varandra. Och vilket år det har varit!! Vi hade ingen aning om vad som var framför oss under den här tiden, förra året. De första månaderna var normala men sedan viruset slog till, har livet sedan dess varit upp och ner.
Det främsta resultatet av viruset är att vi alla har kastats tillbaka till den viktigaste resursen i våra liv - varandra i våra närmaste relationer i äktenskap och familjeliv. Vi har levt med denna resurs i stor utsträckning sedan mars. Det har varit svårt för väldigt många människor, men det har också varit bra för många andra. Utmaningen har varit att vi verkligen investerar  i det som är viktigaste och lita på att detta kommer föra oss framåt tills livet kommer att breddas igen.
Denna typ av ett program kan bli ännu viktigare än vanligt för er. Ge särskild tid till varandra varje vecka, för att uppskatta er förundran av er kärlek och att njuta av den så att resten av tiden kan bli frukt- och njutbar. Jag hoppas att ni kommer att finna det i detta bidrag som jag skickar till er för nästa söndag och den kommande veckan.
Ni är i mina böner att Gud ska välsigna och belöna er för de ansträngningar ni gör för att växa i er kärlek och engagemang. Må Gud skydda er och alla era nära och kära från de många allvarliga effekterna av Covid-19 på er själva och era liv tillsammans.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag till ”Bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev” för nästa söndag och veckan efter. Temat är trohet och jag tackar er för er trohet mot varandra och för detta program. Jag är alltid glad att fåhöra från er och veta att ni finner det till hjälp för er själva.

Som jag alltid försäkrar er, ber jag för er varje vecka när jag sänder ut detta till er och många gånger under varje vecka att Gud ska fortsätta att välsigna er på alla sätt. Denna vecka ber jag om era böner för Fr. Rinaldo som är en nära vän till Terence & Margaret McMackin. Han är mycket allvarligt sjuk och är på sjukhus i Verona, Italien. Han ska göra en stor operation på torsdag och behöver en många förböner för sin säkerhet och återhämtning.

Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta program vecka för vecka - var och en på sitt eget sätt!! Må Gud välsigna dig och alla era nära och kära och hålla er säkra från allt ont och när jag sänder ut detta till er och var trofasta mot varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är fantastiskt hur veckorna flyger förbi!! Detta e-postmeddelande kommer att ta oss fram till mitten av november!! Tack för er stora kärleksfullhet mot varandra och de omkring er, och följaktligen har detta en stor effekt på hela samhället.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande vecka. Temat är "Håll er vakna!". Detta kan vara svårare i dagsläget eftersom vi är nära att stänga ner  igen på grund av viruset. Själva nedstängningen i sig är en uppmaning att vara mycket uppmärksam på viruset och göra allt vi kan för att förhindra dess spridning. Men vi måste också vara uppmärksamma gentemot varandra och de som vi älskar och öva på att vara uppmärksamma mot varandra i kärlek och tillgivenhet. Den kommande veckan kan komma bli en riktigt bra och spännande vecka!!
 
Som alltid kommer ni att vara i min bön varje dag nästa vecka, att Gud ska välsigna er med generositet i er kärlek. Håll mig och de andra som följer detta program för äktenskap och familjeliv i era böner. Gud välsigne och beskydda er och era familjer och era vänner från all skada. 

Läs hela inlägget »